Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,746,745

[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo xe lăn điện hỗ trợ di chuyển trên địa hình có cấp bậc và cảnh báo sự cố cho người thân. Chủ nhiệm: TS. Lê Minh Tiến. Thành viên: TS. Phạm Quốc Thái, TS. Thái Bá Chiến. Mã số: T2019-02-45. Năm: 2021. (Aug 14 2020 12:36AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chuyển đổi ô tô truyền thống thành ô tô điện kết hợp sử dụng năng lượng mặt trời. Chủ nhiệm: PGS.TS. Phạm Quốc Thái. Mã số: B2019-02-60. Năm: 2021. (Jan 23 2022 8:40PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển và an toàn cho xe điện cá nhân. Chủ nhiệm: TS. Phạm Quốc Thái. Thành viên: TS. Lê Minh Tiến, ThS. Dương Đình Nghĩa. Mã số: T2018-02-04. Năm: 2018. (Dec 9 2018 11:14PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị chẩn đoán hệ thống điện trên ôtô. Chủ nhiệm: Phạm Quốc Thái. Thành viên: Nguyễn Văn Đông. Mã số: T2013 - 02 - 60. Năm: 2013. (Oct 13 2013 6:26PM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu công nghệ sử dụng nhiên liệu biogas cho xe gắn máy. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Đông. Thành viên: Phạm Quốc Thái, Nguyễn Văn Anh. Mã số: Đ2013-02-54. Năm: 2013. (Mar 3 2015 9:36AM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu công nghệ xử lý và lưu trữ Biogas sử dụng cho các phương tiện vận tải cơ giới. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Đông. Thành viên: Phạm Quốc Thái, Lê Thị Ngọc Dung. Mã số: Đ2012-02-26. Năm: 2012. (Jan 11 2013 1:09PM)
[7] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ thí nghiệm vi điều khiển ứng dụng trong điều khiển Động cơ - Ôtô. Chủ nhiệm: Phạm Quốc Thái. Thành viên: Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Viết Thuận, Dương Đình Nghĩa. Mã số: Đ2012-02-39. Năm: 2012. (Jan 2 2013 11:15PM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu mô phỏng hệ thống điều khiển ABS trên ôtô du lịch. Chủ nhiệm: Phạm Quốc Thái. Mã số: T2011-02-05. Năm: 2011. (Dec 22 2011 8:08AM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển điện tử cung cấp LPG cho động cơ ôtô . Chủ nhiệm: Phạm Quốc Thái. Mã số: SĐH09 - 02 - 05 - CH. Năm: 2010. (Jan 29 2011 9:21AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn