Phạm Quốc Thái
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 92,012,947

 
Mục này được 54820 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Quốc Thái
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: An Giang
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tự Động Hóa; Tại: Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí Giao thông; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí - Điện, Điều khiển ôtô; Tại: Nhật Bản
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2020
Dạy CN: Cơ khí Động lực, Kỹ thuật Ô tô
Lĩnh vực NC: Hệ thống điều khiển điện tử trên Ô tô; Ô tô điện và hybrid; Ô tô thông minh
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 02363736945; Mobile: 0914487047
Email: pqthai@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 10/2005 – 9/2013: Giảng viên, Khoa Cơ khí Giao thông – Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.
- Từ 4/2014 – 3/2017: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Osaka Prefecture University, Japan bằng học bổng MEXT.
- Từ 9/2017 – 01/2018: Phó Trưởng khoa, Khoa Cơ khí Giao thông – Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.
- Từ 02/2018 – nay: Trưởng khoa, Khoa Cơ khí Giao thông – Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.
- Từ 02/2020 – 3/2021: Giảng viên chính, Khoa Cơ khí Giao thông – Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.
- Tháng 12/2020: Được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư.
- Từ 4/2021 – nay: Giảng viên cao cấp, Khoa Cơ khí Giao thông – Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.

*Reviewing Activities for Journals:
- IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (SCI)
- International Journal of Intelligent Transportation Systems Research (ESCI)
- International Journal of Sustainable Transportation (ISI)
- Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal (Scopus)
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo xe lăn điện hỗ trợ di chuyển trên địa hình có cấp bậc và cảnh báo sự cố cho người thân. Chủ nhiệm: TS. Lê Minh Tiến. Thành viên: TS. Phạm Quốc Thái, TS. Thái Bá Chiến. Mã số: T2019-02-45. Năm: 2021. (Aug 14 2020 12:36AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chuyển đổi ô tô truyền thống thành ô tô điện kết hợp sử dụng năng lượng mặt trời. Chủ nhiệm: PGS.TS. Phạm Quốc Thái. Mã số: B2019-02-60. Năm: 2021. (Jan 23 2022 8:40PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển và an toàn cho xe điện cá nhân. Chủ nhiệm: TS. Phạm Quốc Thái. Thành viên: TS. Lê Minh Tiến, ThS. Dương Đình Nghĩa. Mã số: T2018-02-04. Năm: 2018. (Dec 9 2018 11:14PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị chẩn đoán hệ thống điện trên ôtô. Chủ nhiệm: Phạm Quốc Thái. Thành viên: Nguyễn Văn Đông. Mã số: T2013 - 02 - 60. Năm: 2013. (Oct 13 2013 6:26PM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu công nghệ sử dụng nhiên liệu biogas cho xe gắn máy. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Đông. Thành viên: Phạm Quốc Thái, Nguyễn Văn Anh. Mã số: Đ2013-02-54. Năm: 2013. (Mar 3 2015 9:36AM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu công nghệ xử lý và lưu trữ Biogas sử dụng cho các phương tiện vận tải cơ giới. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Đông. Thành viên: Phạm Quốc Thái, Lê Thị Ngọc Dung. Mã số: Đ2012-02-26. Năm: 2012. (Jan 11 2013 1:09PM)
[7] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ thí nghiệm vi điều khiển ứng dụng trong điều khiển Động cơ - Ôtô. Chủ nhiệm: Phạm Quốc Thái. Thành viên: Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Viết Thuận, Dương Đình Nghĩa. Mã số: Đ2012-02-39. Năm: 2012. (Jan 2 2013 11:15PM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu mô phỏng hệ thống điều khiển ABS trên ôtô du lịch. Chủ nhiệm: Phạm Quốc Thái. Mã số: T2011-02-05. Năm: 2011. (Dec 22 2011 8:08AM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển điện tử cung cấp LPG cho động cơ ôtô . Chủ nhiệm: Phạm Quốc Thái. Mã số: SĐH09 - 02 - 05 - CH. Năm: 2010. (Jan 29 2011 9:21AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: MÔ HÌNH HÓA VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG Ô TÔ ĐIỆN. Tác giả: PGS.TS. Phạm Quốc Thái, ThS. Huỳnh Đức Trí. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 19, No. 4. Trang: 47–51. Năm 2021. (Jul 8 2021 9:28PM)
[2]Bài báo: THUẬT TOÁN CHUYỂN ĐỔI ẢNH DẢI ĐỘNG CAO SANG ẢNH DẢI ĐỘNG THẤP DỰA TRÊN HỌ PHÂN GIẢI TUYẾN TÍNH TÁCH BIỆT VỚI NỘI SUY ĐA THỨC. Tác giả: TS. Thái Bá Chiến*; TS. Phạm Quốc Thái. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 19, No. 1, 2021. Trang: 36-40. Năm 2021. (Mar 15 2021 4:34PM)
[3]Bài báo: ỨNG DỤNG LOGIC MỜ CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU TRÊN ĐỘNG CƠ XE LU HAMM. Tác giả: TS. Phạm Quốc Thái, ThS. Huỳnh Đức Trí. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 96-100. Năm 2020. (Jun 24 2020 10:39AM)
[4]Bài báo: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHANH CHỐNG BÓ CỨNG BÁNH XE CHO XE MÔ TÔ. Tác giả: TS. Phạm Quốc Thái*, KS. Phan Văn Bình, KS. Văn Công Tài. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 43-47. Năm 2020. (Apr 21 2020 2:55PM)
[5]Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA TIA PHUN MỒI DIESEL VÀ THÀNH PHẦN NHIÊN LIỆU ĐẾN TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VÀ PHÁT THẢI Ô NHIỄM CỦA ĐỘNG CƠ DUAL FUEL BIOGAS-HYDROGEN. Tác giả: GS.TSKH. Bùi Văn Ga, TS. Phạm Quốc Thái. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 1-7. Năm 2020. (May 18 2020 4:37PM)
[6]Bài báo: Mô phỏng phát thải CO, NOx và bồ hóng của động cơ dual fuel Biogas- Hydrogen. Tác giả: Trần Văn Nam, Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Phạm Quốc Thái. Kỷ yếu Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc. Số: 23. Trang: 372-384. Năm 2020. (Jul 8 2021 9:23PM)
[7]Bài báo: THIẾT KẾ XE ĐIỆN TỰ HÀNH VẬN CHUYỂN LINH KIỆN TRONG NHÀ MÁY LẮP RÁP Ô TÔ . Tác giả: TS. Phạm Quốc Thái*; KS. Văn Công Tài. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 11, 2019. Trang: 28-32. Năm 2019. (Dec 24 2019 10:41AM)
[8]Tham luận: Ảnh hưởng của thành phần hydrogen làm giàu biogas đến công chu trình và phát thải NOx của động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: Bùi Văn Ga, Cao Xuân Tuấn, Phạm Quốc Thái, Lê Minh Tiến, Nguyễn Văn Đông. Kỷ yếu Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc. Trang: 175-184. Năm 2019. (Jun 15 2019 2:35PM)
[9]Bài báo: Thiết kế xe điện vận hành trong khu vực người đi bộ. Tác giả: Phạm Quốc Thái. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 9. Trang: 29-32. Năm 2019. (Feb 8 2021 3:53PM)
[10]Bài báo: Thiết kế chế tạo băng thử vòi phun xăng. Tác giả: Lê Minh Tiến, Phạm Quốc Thái, Huỳnh Tấn Tiến, Võ Anh Vũ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1(122). Trang: 90-94. Năm 2018. (May 27 2018 5:02PM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ thí nghiệm vi điều khiển ứng dụng điều khiển động cơ ôtô. Tác giả: Phạm Quốc Thái. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 60. Trang: 13 - 18. Năm 2012. (Jan 11 2013 1:16PM)
[12]Bài báo: Xây dựng hệ SCADA cho nhà máy bột mỳ Việt Ý. Tác giả: Phạm Quốc Thái, Lâm Tăng Đức. Tạp chí Tự động hoá ngày nay - Hà Nội. Số: 67. Trang: 32 - 36. Năm 2006. (Jan 29 2011 9:00AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Investigation of the Advanced Rider-Assistance System of a Personal Electric Vehicle Using Personal Space . Authors: Pham Quoc Thai, Chihiro Nakagawa, Atsuhiko Shintani, and Tomohiro Ito. International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research (Scopus). No: Vol. 11, No. 2. Pages: 92-98. Year 2022. (Jan 6 2022 8:18PM)
[2]Article: HDR Image Tone Mapping Approach Using Multiresolution and Piecewise Linear Perceptual Quantization. Authors: Q.T. Pham, B.C. Thai. Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal (Scopus). No: Vol. 5, No. 5. Pages: 606-613. Year 2020. (Aug 12 2020 4:21PM)
[3]Article: Soot Emission Reduction in a Biogas-DME Hybrid Dual-Fuel Engine. Authors: V.G. Bui and Q.T. Pham. applied sciences (SCIE, Q1). No: 10(10). Pages: 3416. Year 2020. (Aug 14 2020 12:19AM)
[4]Article: Design and Implementation of an Electric Wheelchair Operating in Different Terrains. Authors: P.Q. Thai, V.C. Tai and L.M.Tien. International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research (Scopus). No: Vol. 9, No. 6. Pages: 797-802. Year 2020. (Aug 14 2020 12:23AM)
[5]Article: Water loss due to evaporation from open reservoirs under weather conditions in Vietnam. Authors: Thi Bang Tuyen Nguyen, Thi Hong Nhung Nguyen, Quoc Thai Pham. Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering (SCIE, Q2). No: Vol. 15, No. 4. Pages: 1-7. Year 2020. (Nov 25 2020 11:31PM)
[6]Article: Investigation of Avoidance Assistance System for the Driver of a Personal Transporter Using Personal Space: A Simulation Based Study. Authors: Pham Quoc Thai. International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research (Scopus). No: Vol. 8, No. 2. Pages: 254-259. Year 2019. (Apr 4 2019 9:51AM)
[7]Article: Estimation of Vehicle Dynamics States Using Luenberger Observer. Authors: Nguyen Van Dong, Pham Quoc Thai, Phan Minh Duc, Nguyen Viet Thuan. International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research (Scopus). No: Vol. 8, No. 3. Pages: 430-436. Year 2019. (May 30 2019 8:58PM)
[8]Article: The Effect of a Semi-Active Driving Assistance System on the Driver of a Four-Wheeled Personal Mobility Vehicle. Authors: Thai Quoc Pham, Chihiro Nakagawa, Atsuhiko Shintani, and Tomohiro Ito. International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research (Scopus). No: 4, Vol. 6. Pages: 322-326. Year 2017. (Jul 13 2017 12:55PM)
[9]Presentations: Experiment on the Driver Assistance System of a Personal Mobility Vehicle Considering Pedestrians' Psychological Factors. Authors: Thai Quoc Pham, Chihiro Nakagawa, Atsuhiko Shintani, Tomohiro Ito. Proceedings of Japan Society of Automotive Engineers (JSAE) Congress, Yokohama, Japan. Pages: 1339-1344. Year 2016. (May 31 2016 7:19AM)
[10]Article: Experimental Evaluation of an Assistance System for the Driver of a Personal Mobility Vehicle. Authors: Thai Quoc Pham, Chihiro Nakagawa, Atsuhiko Shintani, and Tomohiro Ito. Advanced Science Letters (Scopus). No: 9, Vol. 22. Pages: 2077-2081. Year 2016. (Mar 28 2017 9:03PM)
[11]Presentations: Development of a Semi-Active Assistance System for a Four-Wheeled Personal Mobility Vehicle. Authors: Thai Quoc Pham, Chihiro Nakagawa, Atsuhiko Shintani, and Tomohiro Ito. Proceedings of the 2nd International Conference on Mechanical Engineering and Electrical Systems, Hong Kong. Pages: 1-5. Year 2016. (Mar 28 2017 9:08PM)
[12]Presentations: Proposal of a Pedestrian Avoidance Assistance System for the Driver of a Personal Mobility Vehicle Based on Personal Space . Authors: Pham Quoc Thai, Chihiro Nakagawa, Atsuhiko Shintani, Tomohiro Ito. Proceedings of the 8th Vietnamese - Japanese Students' Scientific Exchange Meeting (Best Paper and Best Presentation Award), Kyoto, Japan. Pages: 72-73. Year 2015. (Feb 6 2016 8:48PM)
[13]Article: Modeling and simulation of multiple personal mobility vehicles in pedestrian flows using personal space. Authors: Pham, T. Q., Nakagawa, C., Shintani, A., Ito, T.. Journal of Advanced Simulation in Science and Engineering (ESCI). No: 2, Vol. 2. Pages: 255–270. Year 2015. (Jan 31 2016 11:30AM)
[14]Presentations: Development of an Assistance System for a Two-Wheeled Vehicle Using a Vibrator. Authors: Thai Quoc PHAM, Chihiro NAKAGAWA, Atsuhiko SHINTANI, and Tomohiro ITO. Proceedings of the 16th Asian Pacific Vibration Conference (APVC), ISBN: 978-604-938-726-5, DOI: 10.15625/vap.2016.000054. Pages: 329-335. Year 2015. (Dec 19 2015 9:02PM)
[15]Presentations: Experimental Evaluation of an Assistance System for the Driver of a Personal Mobility Vehicle. Authors: Thai Quoc Pham, Chihiro Nakagawa, Atsuhiko Shintani, and Tomohiro Ito. Proceedings of International Conference on Integrated and Sustainable Transportation (INTGAST), Melaka, Malaysia. Pages: 1-6. Year 2015. (Jan 9 2016 12:05PM)
[16]Article: Evaluation of the Effects of a Personal Mobility Vehicle on Multiple Pedestrians Using Personal Space. Authors: T. Q. Pham, C. Nakagawa, A. Shintani, and T. Ito. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (SCI-Q1, IF=6.319). No: 4, Vol. 16. Pages: 2028-2037. Year 2015. (Mar 4 2015 12:52PM)
[17]Presentations: Numerical simulations of the affinity of multiple PMVs to a pedestrian. Authors: Pham Quoc Thai, Chihiro Nakagawa, Atsuhiko Shintani, and Tomohiro Ito. Japan Society of Mechanical Engineers (JSME) Conference, Osaka, Japan. Pages: 512. Year 2014. (Mar 4 2015 12:46PM)
[18]Presentations: The Effects of a Driving Assistance System on Multiple Personal Mobility Vehicles. Authors: Pham Quoc Thai, Chihiro Nakagawa, Atsuhiko Shintani, and Tomohiro Ito. Proceedings of the 3rd International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA 3), ISBN: 978-604-913-367-1. Pages: 287-294. Year 2014. (Mar 4 2015 12:48PM)
[19]Presentations: Development of a two-wheeled electric vehicle for individual use. Authors: Pham Quoc Thai, Chihiro Nakagawa, Atsuhiko Shintani, and Tomohiro Ito. Annual Meeting on Structural Dynamics, Osaka, Japan. Pages: N/A. Year 2014. (Mar 4 2015 1:52PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jun 19 2020 10:06AM)
[1]Giáo trình Hệ thống điện và điện tử trên ô tô Chủ biên: TS. Phạm Quốc Thái. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. Năm 2020.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phan Văn Bình
Đề tài: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển phanh ABS cho xe mô tô

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[2]Hồ Trần Ngọc Anh
Đề tài: Nghiên cứu chuyển đổi ô tô tải nhẹ Towner 800 sang sử dụng năng lượng điện

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[3]Trương Trường Thịnh
Đề tài: Tổ chức dây chuyền lắp ráp các cụm chi tiết xe buýt Thaco City B60

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[4]Trần Phước Phú
Đề tài: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống an toàn trên xe điện cá nhân 4 bánh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[5]Vũ Trường Thịnh
Đề tài: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển xe điện cá nhân 4 bánh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải nhất - Hoạt động Khoa học và Công nghệ Xuất sắc của Trường Đại học Bách Khoa 2019-2020

 Khoa học công nghệ

 2020

 2646/QĐ-ĐHBK

 Trường Đại học Bách khoa

[2] President Award for outstanding performance and achievement in research

 Kỹ thuật

 2016

 

 Osaka Prefecture University, Japan

[3] Best Paper Award

 Kỹ thuật

 2015

 

 Ministry of Science and Technology

[4] Giải thưởng "nghiên cứu khoa học"

 Kỹ thuật

 2005

 

 Trường Đại học Bách khoa

  
 Khen thưởng
[1] Học bổng Toyota dành cho sinh viên xuất sắc. Năm: 2002.
[2] Hướng dẫn sinh viên đạt Giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Số: 8578/QĐ-BGDĐT. Năm: 2008.
[3] Giấy khen đạt thành tích tốt trong hoạt động Công đoàn. Số: 52/QĐ/TVCĐ. Năm: 2009.
[4] Hướng dẫn sinh viên đạt Giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Số: 9008/QĐ-BGDDT. Năm: 2009.
[5] Giấy khen đạt thành tích xuất sắc năm 2009-2010. Số: 264/2010/KT. Năm: 2010.
[6] Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học cấp ĐHĐN đạt kết quả tốt trong năm học 2009-2010. Năm: 2010.
[7] Japanese Goverment (Monbukagakusho) Scholarship from 2013 to 2017. Năm: 2013-2017.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
[9] Hướng dẫn sinh viên đạt Giải thưởng nghiên cứu khoa học. Năm: 2018.
[10] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2019.
[11] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 4437/QĐ-BGDĐT. Năm: 2019.
[12] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 2862/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2020.
[13] Bằng Khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng. Năm: 2021.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hệ thống điện-điện tử động cơ và ô tô
Ngành: Cơ khí động lực
 2020 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Kỹ thuật điện - điện tử ứng dụng
Ngành: Cơ khí động lực
 2019 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[3]Điều khiển tự động trên động cơ và ô tô
Ngành: Cơ khí động lực
 2018 Học viên cao học, Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Anh văn chuyên ngành
Ngành: Cơ khí động lực
 2017 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[5]Truyền động tự động trên ô tô điện
Ngành: Cơ khí động lực
 2017 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[6]Trang bị điện và điện tử Thân xe
Ngành: Cơ khí động lực
 2010 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[7]Đồ án thiết kế hệ thống điện tử ô tô
Ngành: Cơ khí động lực
 2010 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[8]Kỹ thuật Vi điều khiển
Ngành: Cơ khí động lực
 2008 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[9]Trang bị điện và điện tử Động cơ đốt trong
Ngành: Cơ khí động lực
 2006 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn