Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 92,012,484

[1] Học bổng Toyota dành cho sinh viên xuất sắc. Năm: 2002.
[2] Hướng dẫn sinh viên đạt Giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Số: 8578/QĐ-BGDĐT. Năm: 2008.
[3] Giấy khen đạt thành tích tốt trong hoạt động Công đoàn. Số: 52/QĐ/TVCĐ. Năm: 2009.
[4] Hướng dẫn sinh viên đạt Giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Số: 9008/QĐ-BGDDT. Năm: 2009.
[5] Giấy khen đạt thành tích xuất sắc năm 2009-2010. Số: 264/2010/KT. Năm: 2010.
[6] Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học cấp ĐHĐN đạt kết quả tốt trong năm học 2009-2010. Năm: 2010.
[7] Japanese Goverment (Monbukagakusho) Scholarship from 2013 to 2017. Năm: 2013-2017.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
[9] Hướng dẫn sinh viên đạt Giải thưởng nghiên cứu khoa học. Năm: 2018.
[10] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2019.
[11] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 4437/QĐ-BGDĐT. Năm: 2019.
[12] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 2862/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2020.
[13] Bằng Khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng. Năm: 2021.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn