Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trương Trường Thịnh
Đề tài: Tổ chức dây chuyền lắp ráp các cụm chi tiết xe buýt Thaco City B60

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[2]Trần Phước Phú
Đề tài: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống an toàn trên xe điện cá nhân 4 bánh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[3]Vũ Trường Thịnh
Đề tài: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển xe điện cá nhân 4 bánh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn