Phan Huy Quảng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,558,163

 
Mục này được 21283 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Huy Quảng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  03/05/1982
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Trung Thành - Yên Thành - Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngoại thương- Kinh tế, 26k01.1; Tại: Đại học Kinh tế - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Ban Công tác học sinh, sinh viên; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Phó bí thư Đoàn TNCS
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: MBA - Quản trị KD Quốc tế; Tại: UD - UN
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Pháp, Anh
Điện thoại: 3812153; Mobile: 0935760339
Email: huyquang.phan@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2005 - 12/2006: Công tác tại Phòng CNTT thuộc Trung Tâm TT Học Liệu - Đại học Đà Nẵng.
01/2007 - Nay: Chuyên viên Ban Công tác HSSV - ĐHĐN.
2007-2009: Phó Bí thư Đoàn TN Cơ quan Đại học Đà Nẵng
2009-2012: Bí thư Đoàn TN Cơ quan Đại học Đà Nẵng
2012- nay: Phó Bí thư Đoàn TN Đại học Đà Nẵng
 Khen thưởng
[1] Bằng khen TW Đoàn TNCS HCM về việc hoàn thành suất sắc cônh tác đoàn năm học 2010. Số: 556 QĐ/TWĐTN. Năm: 2010.
[2] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc hoàn thành suất sắc công tác Đoàn và PTTN nhiệm kỳ 2007 - 2012. Số: 1613/QĐKT. Năm: 2012.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn