Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,361,635

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tác giả: TRần thi mỹ Châu, Vũ Tuyết MAi. Tạp chí nghiên cứu kinh tế. Số: so 6(529). Trang: 87-94. Năm 2022. (Jul 18 2022 1:28PM)
[2]Bài báo: Application of Activity Based Costing Method in Enterprises: A Practical case in Viet Nam. Tác giả: TRần thị Mỹ Châu, vũ tuyết Mai. Tạp chí Review of Finance. Số: 329. Trang: 28-30. Năm 2022. (Jul 18 2022 1:17PM)
[3]Bài báo: Ảnh Hưởng của các đại sứ thương hiệu, hình ảnh thương hiệu và tính cách thương hiệu đối với ý định mua hàng của người tiêu dùng : Nghiên cứu của Cellphone Industry. Tác giả: Lê Phước Cửu Long, Lê Thị Hải Vân, Trần Thị Mỹ Châu, Phạm Thị Hồng Hạnh, Hồ Thân Ái VÂN. Kỉ yếu Hội thảo quốc gia. Số: 8/2021. Trang: 47-51. Năm 2021. (Jun 29 2021 5:18PM)
[4]Bài báo: Nhận dạng chi phí môi trường trong các doanh nghiệp thủy sản Việt nam. Tác giả: Trần Thị Mỹ Châu, Vũ Thu Hà. Tạp chí Tài chính. Số: 729. Trang: 91-93. Năm 2020. (Jun 29 2021 5:03PM)
[5]Bài báo: Vai trò Kế toán trách nhiệm trong hoạt động của doanh nghiệp. Tác giả: Trần Thị Mỹ Châu. Tạp chí Tài chính. Số: 732. Trang: 132-134. Năm 2020. (Jun 29 2021 5:08PM)
[6]Bài báo: Hoàn thiện kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Tác giả: Trần thị Mỹ Châu. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học của Khoa lần 1. Số: 1. Trang: 9-13. Năm 2016. (Jun 29 2016 9:47AM)
[7]Bài báo: Làm rõ một số ảnh hưởng của lương tối thiểu đến thu nhập của người lao động và chi phí của doanh nghiệp. Tác giả: Trần Thị Mỹ Châu. Kỉ yếu Hội thảo khoa học Khoa lần 1. Số: 1. Trang: 14-18. Năm 2016. (Jun 29 2016 9:51AM)
[8]Bài báo: Kế toán trách nhiệm và vận dụng kế toán trách nhiệm trong các trường đại học ở Việt Nam. Tác giả: Trần Thị Mỹ Châu. Tạp chí Khoa học và công nghệ ĐHĐN. Số: 12{85}/2014. Trang: 1-5. Năm 2014. (Oct 6 2014 4:10PM)
[9]Bài báo: Thực trạng và giải pháp chống gian lận thuế. Tác giả: Trần Thị Mỹ Châu
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu Hội thảo KHCNTT ứng dụng trong các lĩnh vực lần 3 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐH ĐN. Số: 03. Trang: 172-174. Năm 2014. (Oct 6 2014 4:15PM)
[10]Bài báo: Kế toán quản trị môi trường và vận dụng ở Việt Nam. Tác giả: Trần Thị Mỹ Châu
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí KH&CN,Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 7-13. Trang: 9-16. Năm 2013.
(Oct 6 2014 4:04PM)
[11]Bài báo: Xây dựng quy trình kiểm toán hoạt động bán chịu. Tác giả: Trần Thị Mỹ Châu. Kỷ yếu Hội thảo KHCNTT ứng dụng trong các lĩnh vực lần 1 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐH ĐN. Số: 01. Trang: 152-157. Năm 2012. (Oct 6 2014 4:20PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn