Tôn Thất Tú
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,497,808

 
Mục này được 20730 lượt người xem
Họ và tên:  Tôn Thất Tú
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  17/12/1986
Nơi sinh: Huế
Quê quán Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Toán Ứng Dụng; Tại: Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Belarus - Belarus
Đơn vị công tác: Khoa Toán; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Xác suất và Thống kê; Tại: Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Belarus - Cộng hòa Belarus.
Dạy CN: Xác suất, Thống kê.
Lĩnh vực NC: Định lý giới hạn trong xác suất, Phân tích tuần tự, Phần mềm toán Maple
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Nga
Địa chỉ liên hệ: Khoa Toán, ĐH Sư phạm Đà Nẵng, 459 Tôn Đức Thắng, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3733291; Mobile: 
Email: tthattu@gmail.com; tontudn@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


Từ 2009- nay: Giảng viên Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.

 


 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Sự hội tụ của tổng có trọng lượng các đại lượng ngẫu nhiên phụ thuộc. Chủ nhiệm: Th.S Tôn Thất Tú. Mã số: T2012-03-17. Năm: 2012. (Jan 10 2013 7:36PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng lý thuyết Xác suất vào giải quyết một số bài toán trong giải tích. Chủ nhiệm: Th.S Tôn Thất Tú. Thành viên: . Mã số: T2010-03-03. Năm: 2010. (May 26 2011 5:29AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Về định lý giới hạn trung tâm theo trung bình đối với dãy hiệu martingale. Tác giả: ThS. Tôn Thất Tú*; Lê Văn Dũng; Lê Thị Thúy Quỳnh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
. Số: Số 9(82).2014. Trang: 91. Năm 2014.
(Nov 3 2014 2:33PM)
[2]Bài báo: Một số tính chất về du động ngẫu nhiên của dãy đại lượng ngẫu nhiên Bernoulli. Tác giả: Tôn Thất Tú. Tạp chí KHCN Đà Nẵng. Số: 5(66). Trang: 167-171. Năm 2013. (Jul 17 2013 9:46PM)
[3]Bài báo: Định lí hội tụ theo trung bình đối với mảng các biến ngẫu nhiên nhận giá trị trong không gian Banach. Tác giả: Lê Văn Dũng, Tôn Thất Tú. Tạp chí KH&GD ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 8-14. Năm 2012. (Jul 29 2013 2:45PM)
[4]Bài báo: Một vài tính chất đặc biệt của phân phối chuẩn 1 chiều. Tác giả: Tôn Thất Tú. Tạp chí KH&CN Đà Nẵng. Số: 48. Trang: 115-120. Năm 2011. (Jan 10 2013 7:45PM)
[5]Bài báo: Một vài bất đẳng thức cho dãy biến ngẫu nhiên phụ thuộc âm. Tác giả: Tôn Thất Tú. Tạp chí KH&CN Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số 45 - Quyển 1. Trang: 147-152. Năm 2011.
(Dec 14 2011 7:25PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phương trình hàm
Ngành: Toán học
 2010 Sinh viên  Sư phạm
[2]Xác suất và Thống kê
Ngành: Toán học
 2010 Sinh viên  Sư phạm, Bách khoa, Kinh tế
  
 Thông tin khác
  - Blog cá nhân:
        https://sites.google.com/site/tuspdn/

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn