Trần Thị Minh Phương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 32571 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Minh Phương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  02/11/1987
Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
Quê quán Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Môi trường; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Môi trường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Công nghệ Môi trường; Tại: Đại học Quốc gia Giao Thông
Dạy CN: Môi trường
Lĩnh vực NC: Khoa học công nghệ Aerosol Biến đổi khí hậu Phát triển bền vững Chất lượng môi trường không khí trong nhà Chất lượng môi trường không khí xung quanh Tiếp xúc cá nhân với ô nhiễm không khí Đánh giá rủi ro
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung
Địa chỉ liên hệ: Khoa Môi trường, trường ĐHBK, đại học Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: ttminhphuong0211@gmail.com; ttmphuong@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ tháng 11 năm 2011 đến nay : Giảng viên khoa Môi trường, trường ĐHBK, đại học Đà Nẵng.
Từ tháng 02 năm 2016 đến tháng 9 năm 2017: Trợ lý nghiên cứu, trường Đại học Kỹ thuật Nanyang, Singapore.
Từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 9 năm 2019: Trợ lý nghiên cứu, trường Đại học Quốc Gia Singapore, Singapore.
Từ tháng 8 năm 2018 đến nay: Nghiên cứu sinh,trường Đại học Quốc Gia Singapore, Singapore.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá hiệu quả việc kết hợp Tận dụng thức ăn thừa và Áp dụng mô hình Biogas đối với chăn nuôi lợn ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trần Thị Minh Phương. Mã số: ... Năm: 2011. (Dec 22 2015 10:51PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Control of Nano- and Submicron Particles Emissions by Multipoint-to-plane Electrostatic Precipitators. Tác giả: Trần Thị Minh Phương. Journal of Science and Technology. Số: 53 (3A). Trang: 337-342. Năm 2015. (Dec 22 2015 10:57PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Cyclists’ exposure to traffic-related air pollution and its influence on bikeability. Authors: Tran, P.T., Mushu Zhao, Kohei Yamamoto, Laura Minet, Nguyen, T. and Balasubramanian, R.. Transportation Research Part D: Transport and Environment. No: 88. Pages: 102563. Year 2020. (Dec 1 2020 8:43AM)
[2]Article: Assessment of Integrated Personal Exposure to Particulate Emissions in Urban Microenvironments: A Pilot Study. Authors: Tran, P.T., Ngoh, J.R. and Balasubramanian, R.. Aerosol and Air Quality Research. No: 20. Pages: 341-357. Year 2020. (Dec 1 2020 8:44AM)
[3]Article: Mitigation of Indoor Human Exposure to Airborne Particles of Outdoor Origin in an Urban Environment During Haze and Non-Haze Periods. Authors: Tran, P.T., Adam, M.G. and Balasubramanian, R.,. Journal of Hazardous Material. No: 403. Pages: 123555. Year 2020. (Dec 1 2020 8:37AM)
[4]Article: Personal Exposure to Airborne Particles in Transport Micro-Environments and Potential Health Impacts: A Tale of Two Cities. Authors: Tran, P.T., Nguyen, T. and Balasubramanian, R.,. Sustainable Cities and Society. No: 63. Pages: 102470. Year 2020. (Dec 1 2020 8:41AM)
[5]Article: Novel Wire-on-Plate Electrostatic Precipitator (WOP-EP) for Controlling Fine Particle and Nanoparticle Pollution. Authors: Ziyi Li, Yingshu Liu, Yi Xing, Thi Minh Phuong Tran, Chuenjinn Tsai. Environmental Science & Technology. No: 49 (14). Pages: 8683–8690. Year 2015. (Dec 22 2015 11:05PM)
[6]Presentations: Numerical Modeling of Fine particle Collection Efficiency of Wire-on-plate Electrostatic Precipitator. Authors: Thi Minh Phuong Tran, Ziyi Li, Chuen-Jinn Tsai. 2015 Asian Aerosol Conference (AAC2015). Pages:. Year 2015. (Dec 22 2015 11:13PM)
[7]Article: Response to Comment on “Modeling and Validation of Nanoparticle Charging Efficiency of a Single-Wire Corona Unipolar Charger”. Authors: Chih-Liang Chien, Chuen-Jinn Tsai, Tran Thi Minh Phuong. Aerosol Science and Technology. No: 48:12. Pages: iv-vi. Year 2014. (Dec 22 2015 11:19PM)
[8]Presentations: Particle Collection Efficiency of Multipoint-to-Plane Electrostatic Precipitators. Authors: Thi-Minh-Phuong Tran, Thi-Cuc Le, Chuen-Jinn Tsai. 21st International Conference on Aerosol Science and Technology (2014ICAST). Pages: 43. Year 2014. (Dec 22 2015 11:24PM)
[9]Article: Study of the Collection Efficiency of Multipoint-to-Plane Electrostatic Precipitators. Authors: Thi-Cuc Le, Bing-Tsai Wang, Thi-Minh-Phuong Tran, Chuen-Jinn Tsai. 8th Asia-Pacific International Symposium on the Basics and Applications of Plasma Technology (APSPT-8, 2013). No: OA-04. Pages: 57. Year 2013. (Dec 22 2015 11:21PM)
  
 Khen thưởng
[1] Có báo cáo khoa học đạt Giải nhì tại Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học. Số: 1989/QTKT. Năm: 2008.
[2] Giải thưởng Dự án Xanh Sony. Số: 10-SGDA 2007. Năm: 2008.
[3] Tốt nghiệp Thủ Khoa ngành Công nghệ Môi trường. Số: 114/2010/KT. Năm: 2010.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
Ngành: Khoa học môi trường
 2011 Sinh viên chuyên ngành môi trường  Khoa Môi Trường, Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn