Trương Thị Thanh Mai
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,253,978

 
Mục này được 30711 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Thị Thanh Mai
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  22/10/1978
Nơi sinh: Tx Tam Kỳ - Quảng Nam.
Quê quán Tx Tam Kỳ - Quảng Nam.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sinh học; Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2003; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Dạy CN: Di truyền, Sinh học phân tử, Tiến hoá, Phương pháp dạy học Sinh học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Điện thoại: 3733292; Mobile: 0905221078
Email: thanhmai221078@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

 Giảng viên Khoa Sinh–Môi trường, Trường Đại học Sư phạm –  Đại học Đà Nẵng (từ 2000 đến nay).

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng bộ tư liệu hỗ trợ việc dạy và học thí nghiệm thực hành môn Sinh học – Trung học phổ thông. Chủ nhiệm: Trương Thị Thanh Mai. Thành viên: Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Thị Trường. Mã số: Đ 2012-03-24. Năm: 2012. (Sep 3 2013 9:44AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan (dạng MCQ) trong việc kiểm tra đánh giá các kiến thức thuộc lĩnh vực Sinh học ở bậc Đại học. Chủ nhiệm: Nguyễn Công Thùy Trâm. Thành viên: Trương Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Tường Vi, Nguyễn Thị Đào.. Mã số: T2011-DDN03-03. Năm: 2011. (Sep 3 2013 9:46AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng và đề xuất phương pháp sử dụng bộ tư liệu, trò chơi ô chữ trong dạy và học kiến thức thuộc lĩnh vực Tiến hoá - lớp 12 – THPT. Chủ nhiệm: Trương Thị Thanh Mai. Mã số: T2007-03-20. Năm: 2007. (Aug 29 2013 11:40AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sự đa dạng di truyền một số loài khoai môn sọ (Colocasia esculenta Schott) ở thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Nam bằng kỹ thuật phân tích phổ điện di Isozyme. Chủ nhiệm: Trương Thị Thanh Mai. Mã số: T03-16-57. Năm: 2006. (Aug 29 2013 8:47AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢP CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN Ở BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ HIỆN NAY. Tác giả: Trương Thị Thanh Mai, Lê Thanh Huy. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Số: Vol. 60, No. 6. Trang: pp. 31-38. Năm 2015. (Jan 28 2016 8:36AM)
[2]Bài báo: Dạy học vi mô và vận dụng dạy học vi mô trong rèn luyện kỹ năng dạy học. Tác giả: Trương Thị Thanh Mai. tạp chí Giáo dục. Số: 341 (kì 1-9/2014). Trang: 29-33. Năm 2014. (Jan 28 2016 8:53AM)
[3]Bài báo: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dạy học thí nghiệm thực hành môn Sinh học-THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Trương Thị Thanh Mai. Tạp chí khoa học và Giáo dục trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 3. Trang: 25-29. Năm 2012.
(Aug 29 2013 8:40AM)
[4]Bài báo: Sử dụng bộ tư liệu hỗ trợ dạy học các kiến thức thuộc lĩnh vực tiến hóa (sinh học 12). Tác giả: Trương Thị Thanh Mai
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Giáo dục. Số: 4. Trang: 100-105. Năm 2012. (Aug 29 2013 8:33AM)
[5]Bài báo: Ảnh hưởng của dịch chiết từ Macuna pruriens đến sự biểu hiện gen tham gia quá trình sinh tổng hợp catecholamine trong não chuột. Tác giả: Nguyen Thi Hiep, Truong Thi Thanh Mai, Bui Thai Hang, Kim Sung Jun. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp và phát triển. Số: 1. Trang: 98-103. Năm 2011. (Aug 29 2013 8:28AM)
[6]Bài báo: Số lượng nhiễm sắc thể và kiểu nhân một số loài thuộc chi Adora. Tác giả: Nguyễn Xuân Viết, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Hạnh, Trương Thị Thanh Mai, Trần Xuân Hoành. Tạp chí khoa học- trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Số: 1. Trang: 126-132. Năm 2006. (Aug 29 2013 8:24AM)
[7]Bài báo: Kết quả nghiên cứu ban đầu về khả năng tái sinh của một số giống đậu tương phục vụ cho kỹ thuật chuyển gen. Tác giả: Nguyễn Thúy Diệp, Kiều Thị Dung, Đặng Minh Trang, Lê Viết Chung, Đặng Trọng Lương, Trương Thị Thanh Mai. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 20. Trang: 35-38. Năm 2005.
(Aug 29 2013 8:19AM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu sự đa dạng di truyền một số giống khoai môn thuộc loài khoai môn sọ (Colocasia esculenta Schoot) ở thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Nam bằng kỹ thuật phân tích phổ điện di isozyme esteraza. Tác giả: Trương Thị Thanh Mai
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Kỷ yếu hội thảo khoa học 30 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 179-184. Năm 2005. (Aug 29 2013 8:22AM)
  
 Sách và giáo trình
(Aug 29 2013 8:42AM)(Aug 29 2013 8:43AM)
[1]Chuyên đề Sinh học 12 - Cơ sở di truyền và biến dị Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Huỳnh Nhứt, Trương Thị Thanh Mai. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 2009.
[2]Chuyên đề Sinh học 12 - Di truyền học quần thể và di truyền học Người Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Huỳnh Nhứt, Trương Thị Thanh Mai. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 2009.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn