Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,679,438

 Một vài giải pháp trữ nhiệt và trữ lạnh nhằm giảm chi phí đầu tư và vận hành hệ thống thiết bị nhiệt lạnh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính
Nơi đăng: Tuyển tập báo cáo - Nhân kỷ niệm 50 năm ĐHBK Hà Nội
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: 1;Từ->đến trang: 15-20;Năm: 2006
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn