Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,314,467

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tính toán thời gian cấp đông thực phẩm hình dạng bất kỳ với hai biên đối lưu không đối xứng. Tác giả: Hoàng Minh Tuấn, Võ Chí Chính, Nguyễn Thành Văn. Tạp chí KHCN của ĐHĐN. Số: Số 1 (122) 2018. Trang: 95-100. Năm 2018. (Apr 2 2018 9:37PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu và ứng dụng nguồn năng lượng nước công suất nhỏ để làm lạnh. Tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 12. Năm 2018. (Jun 22 2018 8:55AM)
[3]Bài báo: Đánh giá hiệu quả kinh tế hệ thống ứng dụng năng lượng nước để làm lạnh. Tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 7(128).2018. Trang: 18. Năm 2018. (Sep 17 2018 2:15PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu tinh toán thiết kế và triển khai ứng dụng hệ thống lạnh máy đá viên sử dụng sức nước. Tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính. Kỷ yếu Hội thảo các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển bền vững của tỉnh Hưng Yên. Số: 01. Trang: 290-294. Năm 2018. (Apr 9 2018 9:10AM)
[5]Bài báo: Tính toán thời gian thực phẩm hình dạng bất kỳ với hai biên đối lưu không đối xứng. Tác giả: ThS. Hoàng Minh Tuấn*; PGS.TS. Võ Chí Chính; TS. Nguyễn Thành Văn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 1(122).2018. Trang: 100. Năm 2018. (Mar 30 2018 5:11PM)
[6]Bài báo: Trữ lạnh để tiết kiệm chi phí điện năng cho các hệ thống điều hòa công suất lớn. Tác giả: Võ Chí Chính, Phạm Ngọc Công. Kỷ yếu Hội thảo CLB các trường đại học kỹ thuật lần thứ 50. Số: 01. Trang: 216-221. Năm 2017. (Apr 3 2017 8:31AM)
[7]Bài báo: Tính thời gian cấp đông thực phẩm trên băng chuyền IQF thẳng bằng ni tơ lỏng. Tác giả: Võ Chí Chính, Hoàng Minh Tuấn. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Số: 12. Trang: 96 - 102. Năm 2016. (Aug 8 2016 9:48AM)
[8]Bài báo: Tính toán thời gian cấp đông thực phẩm dạng hộp với hai biên đối lưu không đối xứng. Tác giả: Nguyễn Bốn, Võ Chí Chính, Hoàng Minh Tuấn. Tạp chí Năng lượng Nhiệt. Số: 127. Trang: 18 - 23. Năm 2016. (Aug 8 2016 9:54AM)
[9]Bài báo: Tính toán thời gian cấp đông thực phẩm dạng trụ vô hạn và cầu. Tác giả: Nguyễn Bốn, Võ Chí Chính, Hoàng Minh Tuấn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ của Đại Học Đà Nẵng. Số: 11 (96). Trang: 11 - 15. Năm 2015. (Aug 8 2016 9:59AM)
[10]Bài báo: Đánh giá các loại Panel cách nhiệt được sản xuất từ các phế phẩm nông nghiệp. Tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính*; Nguyễn Cao Kỳ. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 6-9. Năm 2014. (May 6 2014 5:00PM)
[11]Bài báo: Đánh giá các đặc tính kỹ thuật của tấm panel cách nhiệt sản xuất từ các phế phẩm nông nghiệp theo phương pháp ép nóng. Tác giả: Võ Chí Chính, Nguyễn Sĩ Mien
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí KHCN của Đại học Đà Nẵng. Số: 11 (84). Trang: 15-18. Năm 2014. (Dec 14 2015 2:29PM)
[12]Tham luận: Hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các doanh nghiệp tại trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính. Bộ Khoa học Công nghệ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 118-124. Năm 2014.
(Jun 13 2014 2:28PM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu và sản xuất các tấm lợp trần cách nhiệt từ các phế phẩm nông nghiệp theo công nghệ mới. Tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính. Kỷ yếu Hội thảoCLB các trường ĐH kỹ thuật lần thứ 45
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 45. Trang: 268-274. Năm 2014.
(Nov 10 2014 2:48PM)
[14]Bài báo: Những giải pháp góp phần tiết kiệm năng lượng khi thiết kế, lắp đặt và vận hành các hệ thống điều hòa không khí. Tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính. Kỷ yếu Hội thảo CLB các trường ĐH kỹ thuật lần thứ 42. Số: 1. Trang: 10-18. Năm 2013. (Mar 14 2013 3:58PM)
[15]Bài báo: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thử nghiệm máy lạnh hấp thụ nước/zeolit sử dụng nước nóng. Tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính. Tạp chí KHCN của Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 111. Trang: 7-15. Năm 2013.
(Dec 25 2012 11:23AM)
[16]Tham luận: Phương pháp xây dựng các đề tài khoa học công nghệ. Tác giả: Võ Chí Chính. Trường Đại học Quảng Bình
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 8-12. Năm 2012.
(Dec 25 2012 11:27AM)
[17]Bài báo: Những giải pháp chống ồn cho các hệ thống điều hòa không khí và thông gió. Tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính. Hội thảo khoa học "Các Giải pháp cải thiện môi trường và điều kiện làm việc cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phù hợp với điều kiện Việt Nam" - Đà Nẵng 8/2012. Số: 01. Trang: 56-66. Năm 2012. (Oct 4 2012 10:48AM)
[18]Bài báo: Những giải pháp ứng dụng năng lượng mặt trời để làm lạnh có khả năng ứng dụng tại Việt Nam. Tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính, PGS.TS. Đàm Xuân Hiệp, TS. Lê Thượng Hiền. Hội thảo Hội nghị lần thứ 41 - Câu Lạc bộ các trường Đại học kỹ thuật - 10/2012. Số: 10/2012. Trang: 13-18. Năm 2012. (Oct 4 2012 11:13AM)
[19]Bài báo: Sử dụng nguồn nước tự nhiên để chạy máy lạnh sản xuất nước đá một giải pháp có nhiều triển vọng cho Tây Nguyên. Tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính. Hội thảo khoa học lần thứ 40 - Câu lạc bộ các trường ĐH kỹ thuật 2012
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 3/2012. Trang: 22-25. Năm 2012.
(Apr 6 2012 4:33PM)
[20]Bài báo: Sử dụng nguồn năng lượng nước để chạy máy lạnh sản xuất nước đá. Tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính. Tạp chí Năng lượng Nhiệt - số 107-9/2012. Số: 107. Trang: 16-18. Năm 2012. (Apr 9 2012 10:18PM)
[21]Bài báo: Sản xuất các tấm làm trần cách nhiệt từ phế phẩm nông nghiệp. Tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính. Tạp chí KHCN Đại học Quảng Bình. Số: 1/2012. Trang: 12-20. Năm 2012. (Aug 28 2011 9:03PM)
[22]Bài báo: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ngưng tụ của môi chất. Tác giả: ThS. Hồ Trần Anh Ngọc, PGS.TS. Võ Chí Chính. Tạp Chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 42. Trang: 50 - 57. Năm 2011. (May 18 2011 10:41AM)
[23]Bài báo: Nghiên cứu sản xuất và triển khai ứng dụng các tấm lợp trần từ phế phẩm nông nghiệp. Tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính. Hội thảo khoa học lần thứ 39 - Các trường đại học kỹ thuật. Số: 39. Trang: 70 - 74. Năm 2011. (Dec 12 2011 10:49AM)
[24]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng các phế phẩm nông nghiệp để chế tạo các tấm panel cách nhiệt sử dụng trong dân dụng và công nghiệp. Tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí năng lượng Nhiệt. Số: 04. Trang: 5-10. Năm 2011. (Sep 20 2011 12:44PM)
[25]Bài báo: Nâng cao kiến thức thực tế cho sinh viên. Tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính. Kỷ yếu Hội nghị khoa học "Đổi mới phương pháp dạy và học tại trường ĐHBK"
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 1. Trang: 52-56. Năm 2009.
(Jan 4 2011 2:57PM)
[26]Bài báo: Nghiên cứu thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống lồng ống sử dụng trong hệ thống lạnh. Tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính, ThS. Hồ Trần Anh Ngọc
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 34. Trang: 16 - 21. Năm 2009. (Jan 5 2011 8:26AM)
[27]Bài báo: Thiết kế hệ thống sấy dầu FO dùng cho lò hơi bằng thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống lồng ống sử dụng năng lượng mặt Trời. Tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính, ThS. Hồ Trần Anh Ngọc
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 39 - Quyển 2. Trang: 7-14. Năm 2009. (Jan 5 2011 8:32AM)
[28]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp cấp dịch dàn lạnh đến thời gian cấp đông thực phẩm. Tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính, TS. Nguyễn Thành Văn
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 34. Trang: 23-29. Năm 2009. (Jan 4 2011 2:52PM)
[29]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng năng lượng thác nước và dòng chảy để làm lạnh. Tác giả: PGS. Võ Chí Chính. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 35. Trang: 23-29. Năm 2009. (Jan 4 2011 2:53PM)
[30]Bài báo: Đánh giá tiềm năng sức nước và nghiên cứu sử dụng sức nước để làm lạnh. Tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 36. Trang: 1-13. Năm 2009.
(Jan 4 2011 2:55PM)
[31]Bài báo: Đánh giá khả năng tỏa nhiệt khi ngưng của các môi chất lạnh. Tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính, ThS. Hồ Trần Anh Ngọc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3 (20). Trang: 57 - 62. Năm 2007. (Jan 4 2011 2:51PM)
[32]Bài báo: Xây dựng phần mềm tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí. Tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính,
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tuyển tập Hội nghị khoa học. Số: 1. Trang: 34-38. Năm 2006. (Jan 4 2011 2:43PM)
[33]Bài báo: Những giải pháp thu hồi nhiệt thải ở nhà máy Bia. Tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính. Tuyển tập báo cáo KH - nhân 50 năm ĐHBK Hà Nội
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 1. Trang: 10-16. Năm 2006.
(Jan 4 2011 2:45PM)
[34]Bài báo: Một vài giải pháp trữ nhiệt và trữ lạnh nhằm giảm chi phí đầu tư và vận hành hệ thống thiết bị nhiệt lạnh. Tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính. Tuyển tập báo cáo - Nhân kỷ niệm 50 năm ĐHBK Hà Nội
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 1. Trang: 15-20. Năm 2006.
(Jan 4 2011 2:47PM)
[35]Bài báo: Tính toán và thiết kế các bộ thu hồi nhiệt năng của khói và hơi thải trong các xí nghiệp công nghiệp. Tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Các trường ĐH kỹ thuật
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 53. Trang: 80-85. Năm 2005.
(Jan 4 2011 2:41PM)
[36]Tham luận: Sự phát triển không ngừng của ngành kỹ thuật lạnh & điều hòa không khí Việt Nam. Tác giả: TS. Võ Chí Chính. Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Trang: 32-36. Năm 2005. (Jun 13 2014 2:25PM)
[37]Bài báo: Tính toán hệ số tỏa nhiệt đối lưu trong các hệ thống lạnh. Tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Các trường ĐH kỹ thuật. Số: 52. Trang: 71-74. Năm 2005. (Jan 4 2011 2:36PM)
[38]Bài báo: Đối lưu nhiệt từ của chất lỏng từ và ứng dụng để tăng cường trao đổi nhiệt. Tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 1(5). Trang: 12-17. Năm 2004.
(Dec 31 2010 9:33AM)
[39]Bài báo: Xác định hệ số tỏa nhiệt đối lưu khi ngưng tụ môi chất lạnh trong các thiết bị ngưng tụ. Tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 3 (7). Trang: 35-40. Năm 2004.
(Jan 4 2011 2:34PM)
[40]Bài báo: Điều khiển và tăng cường truyền nhiệt khi thay đổi biên dạng lớp chất lỏng từ trong từ trường. Tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4 (8). Trang: 9-14. Năm 2004. (Jan 4 2011 2:39PM)
[41]Bài báo: Tính toán kiểm tra thay thế các môi chất lạnh frêôn gây suy giảm tầng ôzôn và gây hiệu ứng nhà kính.. Tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt. Số: 57. Trang: 21-22. Năm 2004. (Dec 31 2010 9:33AM)
[42]Bài báo: Tiêu âm và chống ồn trong điều hoà không khí. Tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 59. Trang: 10-14. Năm 2004. (Dec 31 2010 9:33AM)
[43]Bài báo: Nghiên cứu so sánh đặc tính nhiệt chu trình máy lạnh 2 cấp của môi chất lạnh frêôn và môi chất lạnh thay thế. Tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt. Số: 51. Trang: 15-17. Năm 2003. (Dec 31 2010 9:33AM)
[44]Bài báo: Xác định áp suất trung gian tối ưu của hệ thống lạnh 2 cấp. Tác giả: TS. Võ Chí Chính. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt. Số: 3. Trang: 8-10. Năm 2001. (Dec 31 2010 9:33AM)
[45]Bài báo: Ảnh hưởng của áp suất trung gian đến hiệu quả của hệ thống lạnh 2 cấp. Tác giả: TS. Võ Chí Chính, PGS.TS. Đào Ngọc Chân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 3. Trang: 4-6. Năm 2000.
(Dec 31 2010 9:33AM)
[46]Bài báo: Hệ thống điều hoà không khí làm mát bằng nước (water chiller) một giải pháp tối ưu cho nhà cao tầng.. Tác giả: Võ Chí Chính, Trần Văn Vang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 4. Trang: 18-20. Năm 2000.
(Dec 31 2010 9:33AM)
[47]Bài báo: Nghiên cứu hiệu quả và khả năng điều khiển quá trình làm mát bằng chất lỏng từ. Tác giả: Võ Chí Chính, Đặng Quốc Phú, Phạm Văn Tùy. Tạp chí khoa học kỹ thuật - Viện Khoa học Việt Nam. Số: 11 + 12. Trang: 21-24. Năm 1991. (Dec 31 2010 9:33AM)
[48]Bài báo: Nghiên cứu các tính chất nhiệt vật lý của một số chất lỏng từ được sử dụng để tăng cường truyền nhiệt. Tác giả: Võ Chí Chính, Đặng Quốc Phú, Phạm Văn Tùy. Tạp chí Năng lượng,
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 02. Trang: 57-64. Năm 1991.
(Dec 31 2010 9:33AM)
[49]Bài báo: Tăng cường trao đổi nhiệt qua vách có phủ chất lỏng từ. Tác giả: Võ Chí Chính, Đặng Quốc Phú, Phạm Văn Tùy. Tạp chí Năng lượng,
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 1. Trang: 6-13. Năm 1990.
(Dec 31 2010 9:33AM)
[50]Bài báo: Phương pháp phân tích chất lượng và tính toán hiệu quả của hệ thống lạnh. Tác giả: Võ Chí Chính, Phạm Văn Tùy. Tạp chí Khoa học kỹ thuật - Viện khoa học Việt Nam. Số: 3+4. Trang: 6-13. Năm 1987. (Jan 4 2011 2:32PM)
[51]Bài báo: Xác định độ mịn tối ưu của bụi than theo quan điểm exergie. Tác giả: Võ Chí Chính, Đặng Quốc Phú
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Hội nghị khoa học ĐHBK Hà Nội. Số: 01. Trang: 166. Năm 1986. (Dec 31 2010 9:33AM)
[52]Bài báo: Phân tích quá trình cháy và chế độ nhiệt của lò quay xi măng theo phương pháp exergie. Tác giả: Võ Chí Chính, Đặng Quốc Phú, Trần Anh Cương. Tạp chí Xây dựng,
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 8. Trang: 16-20. Năm 1986.
(Dec 31 2010 9:33AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Optimizing working conditions of air blast freezer in seafood processing factories (Scopus). Authors: Minh Tuan Hoang, Xuan Vinh Ha, Chi Chinh Vo, Thanh Van Nguyen, Thi Thuy Tien Nguyen. International Journal of Smart Grid and Clean Energy. No: International Journal of Smart Grid and Clean Energy, vol. 2, no. X, Month 2013. Pages: 354-360. Year 2019. (Apr 2 2018 9:25PM)
[2]Article: Optimizing working conditions of air blast freezers in seafood processing factories. Authors: Hoang Minh Tuan, Ha Xuan Vinh, Vo Chi Chinh, Nguyen Thanh Van, Nguyen Thi Thuy Tien. International Journal of Smart Grid and Clean Energy. No: Vol 8, No.3, May 2019. Pages: 354-360. Year 2019. (Apr 10 2019 9:07AM)
[3]Article: Optimization of Intermediate Pressure of the Two-stage Refrigeration System. Authors: Hoang Minh Tuan, Vo Chi Chinh, Nguyen Thanh Van. 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). No: 4th GTSD. Pages: 213-216. Year 2018. (Apr 10 2019 8:57AM)
[4]Article: Решение задачи и использования подземной воды для охлаждения животноводческих помещений . Authors: Тхай нгоv шон, Во Ти Тинь . Журнал «Энергетика” - Белорусский национальный технический университет, 2017. No: No2. Pages: 176-190. Year 2017. (Mar 15 2017 1:49PM)
[5]Article: Solving the Problem of Heat Transfer of cooling shed for Animals. Authors: Thai Ngoc Son, Vo Chi Chinh, Pham Quoc Thang. IEEE International Conference on System Science and Engineering ICSSE 2017. No: 1. Pages: 658-661. Year 2017. (Jul 26 2017 9:04PM)
[6]Article: An overview of novel food freezing technologies applying electromagnetic fields. Authors: Nguyen Thi Tam Thanh, Vo Chi Chinh, Nguyen Thanh Van. Procedings ICATSD 2016, HCM City. No: N01. Pages: 313-322. Year 2016. (Aug 24 2016 2:37PM)
[7]Article: Manufacturing Heatproof Ceiling from Agricultural Wastes. Authors: Võ Chí Chính, Hoàng An Quốc
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Journal of Engineering Technology and Education - Taipei. No: Vol 10, No2 (2013/06). Pages: 111-117. Year 2013. (Sep 12 2013 9:24AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn