Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,314,871

  

MỘT SỐ BÀI BÁO VIẾT VỀ CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ

1- Báo Đất Việt - Sản xuất nước đá từ thác nước - 26/9/2009

2- Báo Tiền phong - 10.000 đồng sản xuất một tấn nước đá - 04/10/2009

3- Báo Đà Nẵng - Hiệu quả từ một công trình - 01/12/2009

4- Báo Công an Đà Nẵng - Máy làm đá không cần điện - 20/01/2010

5- Thời báo ECONOMIC TIMES - Energy Streams số 192/2010 trang 48

6- Khoahoc.com - Dùng thác nước tự nhiên sản xuất nước đá - 23/3/2010

 

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn