Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,111,593

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Hoàng Minh Tuấn
Đề tài:

Nghiên cứu tối ưu hóa chế độ làm việc của các hệ thống thiết bị cấp đông thủy sản trong điều kiện Việt Nam


Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2018

[2]Nguyễn Sĩ Miên
Đề tài:

Nghiên cứu chế tạo vật liệu cách nhiệt để làm trần các công trình xây dựng từ các phế phảm nông nghiệp theo công nghệ ép nóng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[3]Đinh Hiếu Đức
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng nguồn nước ngầm để làm mát chuồng trại chăn nuôi gia cầm khu vực miền Trung

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[4]Hồ Đắc Lợi
Đề tài: Nghieen cứu, tính toán thiết kế hệ thống sản xuất đá khô CO2, phục vụ chế biến thủy sản và đánh bắt xa bờ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[5]Hồ Trần Anh Ngọc
Đề tài: Nghiên cứu thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống lồng ống có cánh để làm thiết bị ngưng tụ trong hệ thống lạnh
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2014

[6]Phạm An Chung
Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp tiêu âm và chống ồn trong điều hòa không khí

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[7]Ngô Thanh Niệm
Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong các nhà máy chế biến thủy sản

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[8]Phan Văn Thảo
Đề tài: Nghiên cứu đánh giá các giải pháp sử dụng thiết bị ngưng tụ khác nhau

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[9]Nguyễn Thị Hoàng Anh
Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong điều hòa không khí

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2009

[10]Trần Văn Thắng
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng năng lượng gió để làm lạnh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2008

[11]Trần Quang Hưng
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng môi chất lạnh mới để thay thế các freon bị cấm sử dụng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2001

 2001

[12]Trần Quốc Minh
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng môi chất lạnh mới để thay thế các freon bị cấm sử dụng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 1999

 1999

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn