Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,111,652

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thông gió
Ngành: Xây dựng
 2000 Sinh viên đại học, cao đẳng các ngành xây dựng dân dụng, kiến trúc  Trường Đại học Bách Khoa, Trường cao đẳng công nghệ - Đại học Đà Nẵng
[2]Chuyên đề điều hòa không khí
Ngành: Nhiệt
 2000 Sinh viên đại học chuyên ngành Nhiệt Lạnh
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Đồ án Điều hòa không khí và thông gió
Ngành: Nhiệt
 2000 Sinh viên đại học chuyên ngành Nhiệt Lạnh  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Phương pháp phân tích chất lượng các hệ thống lạnh
Ngành: Nhiệt
 1998 Họ viên cao học chuyên ngành Nhiệt Lạnh
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]Tính toán thiết kế hệ thống ĐHKK hiện đại
Ngành: Nhiệt
 1997 Học viên cao học chuyên ngành Nhiệt Lạnh  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[6]Kỹ thuật lạnh
Ngành: Nhiệt
 1997 Sinh viên đại học, cao đẳng chuyên ngành Nhiệt lạnh và công nghệ thực phẩm  Trường Đại học Bách Khoa, Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
[7]Điều hòa không khí và thông gió
Ngành: Nhiệt
 1997 Sinh viên đại học, cao đẳng chuyên ngành Nhiệt lạnh, xây dựng dân dụng, kiến trúc
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Bách Khoa, Trường Cao đẳng công nghệ - Đại học Đà Nẵng
[8]Kỹ thuật nhiệt
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1997 Sinh viên đại học, cao đẳng các ngành kỹ thuật
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[9]Chuyên đề kỹ thuật lạnh
Ngành: Nhiệt
 1997 Sinh viên đại học chuyên ngành Nhiệt lạnh  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[10]Đồ án kỹ thuật lạnh
Ngành: Nhiệt
 1997 Sinh viên đại học chuyên ngành Nhiệt Lạnh  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[11]Đồ án kỹ thuật lạnh
Ngành: Nhiệt
 1977 Sinh viên đại học chuyên ngành Nhiệt Lạnh  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn