Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,571,279

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải thưởng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Toàn quốc lần thứ 11 - năm 2011 với Công trình "Nghiên cứu sử dụng các phế phẩm nông nghiệp để sản xuất các tấm panel làm trần chống nóng sử dụng trong đời sống và công nghiệp"

 Khoa học công nghệ

 2012

 828/QĐ-LHHVN

 Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

[2] Giải Nhất Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (Giải thưởng VIFOTEC) năm 2011

 Khoa học công nghệ

 2012

 274/QĐ-LHHVN

 Bộ KHCN và Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam

[3] Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 Khoa học công nghệ

 2012

 581/QĐ-TLĐ

 Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
[4] Giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật Tp. Đà Nẵng lần thứ 11 - năm 2011

 Khoa học công nghệ

 2012

 32/QĐ-LHH-BTC

 Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật TP. Đà Nẵng

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
[5] Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (Giải thưởng VIFOTEC) - Năm 2010 với Công trình "Nghiên cứu sử dụng năng lượng thác nước và dòng chảy để chạy máy lạnh sản xuất đá cây phục vụ đời sống"

 Khoa học công nghệ

 2011

 703/QĐ-LHH

 Bộ KHCN và Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam

coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
[6] Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 Khoa học công nghệ

 2011

 91/QĐ-TLĐ

 Tổng Liên đoàn lao động Viêt Nam

marriage affairs all wife cheat i want an affair
[7] Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 Khoa học công nghệ

 2011

 465/QĐ-TLĐ

 Tổng Liên đoàn lao động Viêt Nam

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn