Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,314,434

[1] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống lạnh sản xuất đá viên và bảo quản thực phẩm sử dụng sức nước phục vụ các khu du lịch miền núi. Chủ nhiệm: PGS.TS. Võ Chí Chính. Thành viên: TS. Vũ Huy Khuê, TS. Nguyễn Thành Văn, TS. Trần Thanh Sơn, TS. Thái Ngọc Sơn, TS. Phan Minh Đức, TS. Phạm Thị Kim Loan, ThS. Mã Phước Hoàng, ThS. Lê Thị Châu Duyên, ThS. Phạm Duy Vũ. Mã số: ĐTĐLCN.18/16. Năm: 2018. (Dec 9 2016 8:59AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu chế tạo vật liệu cách nhiệt để làm trần các công trình xây dựng từ các phế phẩm nông nghiệp theo công nghệ ép nóng. Chủ nhiệm: PGS.TS. Võ Chí Chính. Mã số: B2013-03-08. Năm: 2015. (Dec 7 2012 10:59AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu sử dụng các phế phẩm nông nghiệp để sản xuất các tấm panel cách nhiệt chống nóng sử dụng trong đời sống và công nghiệp. Chủ nhiệm: PGS.TS. Võ Chí Chính. Mã số: Đ2011-02-06. Năm: 2011. (Jan 21 2011 11:01PM)
[4] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống lạnh sử dụng năng lượng thác nước và dòng chảy để sản xuất nước đá phục vụ đời sống.. Chủ nhiệm: PGS.TS. Võ Chí Chính. Thành viên: . Mã số: B2008-ĐN02-40-TĐ. Năm: 2010. (Jan 4 2011 12:54PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu thực nghiệm và triển khai ứng dụng thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống lồng ống có cánh sử dụng trong hệ thống lạnh. Chủ nhiệm: Th.S. Hồ Trần Anh Ngọc. Thành viên: PGS.TS. Võ Chí Chính. Mã số: B2007-DDN06-03. Năm: 2008. (Jan 7 2011 9:35AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu sử dụng chất lỏng từ để tăng cường truyền nhiệt,. Chủ nhiệm: TS. Võ Chí Chính. Thành viên: . Mã số: B2004-15-39. Năm: 2005. (Dec 31 2010 9:33AM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật và thiết kế các thiết bị tận thu nhiệt năng trong các xí nghiệp công nghiệp.. Chủ nhiệm: PGS.TS. Võ Chí Chính. Thành viên: . Mã số: B2005-15-57. Năm: 2005. (Jan 4 2011 12:51PM)
[8] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu môi chất lạnh mới để thay thế môi chất lạnh frêôn bị cấm,. Chủ nhiệm: TS. Võ Chí Chính. Thành viên: . Mã số: B2002-15-19. Năm: 2003. (Dec 31 2010 9:33AM)
[9] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ảnh hưởng của áp suất trung gian đến hiệu quả hệ thống lạnh, . Chủ nhiệm: TS. Võ Chí Chính. Thành viên: . Mã số: B98-15-33. Năm: 2001. (Dec 31 2010 9:33AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn