Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,648,571

 Nghiên cứu hiệu quả và khả năng điều khiển quá trình làm mát bằng chất lỏng từ,
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Chí Chính, Đặng Quốc Phú, Phạm Văn Tùy
Nơi đăng: Tạp chí khoa học kỹ thuật - Viện Khoa học Việt Nam; Số: 11 + 12;Từ->đến trang: 21-24;Năm: 1991
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn