Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,648,662

 Những giải pháp ứng dụng năng lượng mặt trời để làm lạnh có khả năng ứng dụng tại Việt Nam
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính, PGS.TS. Đàm Xuân Hiệp, TS. Lê Thượng Hiền
Nơi đăng: Hội thảo Hội nghị lần thứ 41 - Câu Lạc bộ các trường Đại học kỹ thuật - 10/2012; Số: 10/2012;Từ->đến trang: 13-18;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn