Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,141,600

 Đánh giá các loại Panel cách nhiệt được sản xuất từ các phế phẩm nông nghiệp
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính*; Nguyễn Cao Kỳ
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 1(74).2014-Quyển 1;Từ->đến trang: 6-9;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nước ta hằng năm thải ra hàng chục triệu tấn phế phẩm nông nghiệp khác nhau như : bã mía, xơ dừa, rơm rạ, trấu vv... Việc vứt bừa bãi và đốt các phế phẩm nông nghiệp gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở nhiều địa phương. Mặt khác hiện nay các loại vật liệu làm trần đang sử dụng có khả năng chống nóng kém, không phù hợp với các nhà máy và công xưởng, cần sản xuất loại vật liệu khác tốt hơn. Bài báo này giới thiệu các giải pháp sản xuất các loại panel làm trần cách nhiệt do chúng tôi thực hiện từ các loại phế phẩm nông nghiệp khác nhau như : xơ dừa, bã mía, rơm rạ, trấu, thân cây mía, phôi bào vv..., so sánh công nghệ, các thuộc tính kỹ thuật của các panel thành phẩm, từ đó đánh giá lựa chọn giải pháp kinh tế nhất để sản xuất các tâm panel này.
ABSTRACT
Every year in Vietnam millions of tons of various agricultural wastes such as bagasse, coconut fibers, straw, rice husk etc. are discharged. Uncontrolled discharge of agricultural wastes cause serious environmental pollution in many localities. On the other hand, the current ceiling materials have low thermal resistance and are not suitable for factories and workshops, so we must produce other better materials. This article introduces the solutions to the production of insulation for ceilings made from different kinds of agricultural wastes such as coconut fibers, bagasse, rice straw, rice husk, sugarcane stalks, embryos etc..., compares the technologies and technical properties of the finished panel and selects the most economical solution for producing this insulation.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn