Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,648,576

 Sự phát triển không ngừng của ngành kỹ thuật lạnh & điều hòa không khí Việt Nam
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Võ Chí Chính
Nơi đăng: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng; Số: 1;Từ->đến trang: 32-36;Năm: 2005
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn