Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,141,724

 Hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các doanh nghiệp tại trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính
Nơi đăng: Bộ Khoa học Công nghệ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 1;Từ->đến trang: 118-124;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn