Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,141,783

 Nghiên cứu và sản xuất các tấm lợp trần cách nhiệt từ các phế phẩm nông nghiệp theo công nghệ mới
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảoCLB các trường ĐH kỹ thuật lần thứ 45
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: 45;Từ->đến trang: 268-274;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn