Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,679,531

 Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật và thiết kế các thiết bị tận thu nhiệt năng trong các xí nghiệp công nghiệp.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons
Chủ nhiệm:  PGS.TS. Võ Chí Chính; Thành viên:  
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: B2005-15-57 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật

abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn