Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,653,257

 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống lạnh sử dụng năng lượng thác nước và dòng chảy để sản xuất nước đá phục vụ đời sống.
Chủ nhiệm:  PGS.TS. Võ Chí Chính; Thành viên:  
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: B2008-ĐN02-40-TĐ ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp Bộ trọng điểm; Lĩnh vực: Kỹ thuật

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn