Võ Nguyễn Thùy Trang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 28869 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Nguyễn Thùy Trang
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  28/07/1988
Nơi sinh: Tp. Đà Nẵng
Quê quán Tp. Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân tiếng Anh; Tại: Trường Đại Học Ngoại Ngữ - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tiếng Anh Chuyên Ngành - Trường ĐH Ngoại Ngữ - ĐHĐN
Điện thoại: 05113699328; Mobile: 01227479154
Email: vnttrang@ufl.udn.vn ; trangvo2807@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2011 đến nay: Giảng dạy tại Khoa tiếng Anh Chuyên ngành trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Phân tích ngôn ngữ bình luận về xã hội trên báo chí tiếng Anh và tiếng Việt nhìn từ lý thuyết thẩm định. Chủ nhiệm: Võ Nguyễn Thùy Trang. Mã số: B2017-ĐN05-11. Năm: 2020. (Jul 2 2020 12:24AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Khảo sát lỗi liên kết văn bản trong bài viết của sinh viên năm thứ nhất Khoa tiếng Anh chuyên ngành trường Đại học Ngoại ngữ. Chủ nhiệm: Võ Nguyễn Thùy Trang. Mã số: T2015-05-20. Năm: 2015. (Dec 9 2016 2:33PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phạm trù Thái độ và Thang độ trong bài báo về Covid-19 nhìn từ Lý thuyết Đánh giá. Tác giả: Võ Nguyễn Thùy Trang. Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 38(02).2020. Trang: 5-10. Năm 2020. (Jul 2 2020 12:19AM)
[2]Bài báo: Ngôn ngữ Đánh giá và Phán xét trong văn bản Bình luận về xã hội trên báo chí tiếng Việt và tiếng Anh. Tác giả: ThS. Võ Nguyễn Thùy Trang*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 2, 2020. Trang: 42. Năm 2020. (Mar 25 2020 5:01PM)
[3]Bài báo: Phạm trù Thang độ trong ngôn ngữ bình luận về xã hội trên báo chí tiếng Việt và tiếng Anh. Tác giả: ThS. Võ Nguyễn Thùy Trang*; ThS. Trương Lê Bích Trang. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 2, 2020. Trang: 48. Năm 2020. (Mar 25 2020 5:01PM)
[4]Bài báo: Ứng dụng bài tập nghe chính tả để hỗ trợ nâng cao kĩ năng nghe tiếng Anh của sinh viên chuyên ngữ năm thứ nhất. Tác giả: Nguyễn Văn Long, Võ Nguyễn Thùy Trang. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia 2018 Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & Quốc tế học tại Việt Nam, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Số: ISBN:978-604-961-677-8. Trang: 367 – 376. Năm 2018. (Jun 16 2018 10:19PM)
[5]Bài báo: Ngôn ngữ mang chức năng phán xét, đánh giá trong văn bản bình luận về xã hội trên báo chí tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Võ Nguyễn Thùy Trang. Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Số: 2. Trang: 95-104. Năm 2017. (Jun 16 2018 10:08PM)
[6]Bài báo: Ngôn ngữ mang chức năng phán xét trong truyện ngắn của Nam Cao bản tiếng Việt và tiếng Anh. Tác giả: ThS. Võ Nguyễn Thùy Trang*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 2(111).2017-Quyển 1. Trang: 99 - 104. Năm 2017. (May 19 2017 11:09AM)
[7]Bài báo: Sử dụng phương pháp nghe chính tả để hỗ trợ nâng cao kĩ năng nghe tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Võ Nguyễn Thùy Trang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 4(113).2017. Năm 2017. (Jun 2 2017 6:11AM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Năm: 2015.
[2] Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2017.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Luyện âm, kĩ năng tiếng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Sinh viên đại học chính quy  Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn