Bùi Văn Hùng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,984,210

 
Mục này được 4842 lượt người xem
Họ và tên:  Bùi Văn Hùng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/12/1992
Nơi sinh: Quy Nhơn- Bình Định
Quê quán Quy Nhơn- Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ Khí Động Lực; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Cơ Khí; Tại: Đại học Quốc Gia Thành Công
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: ; Mobile: 0868976979
Email: bvhung@ute.udn.vn; bvhungdn@gmail.com
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Chuyển đổi động cơ tĩnh tại truyền thống thành động cơ phun xăng trên đường nạp. Tác giả: Bùi Văn Ga*, Lê Minh Tiến, Bùi Văn Hùng, Lê Minh Triết. Tạp chí Khoa học và Công Nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 17, No. 11. Trang: 1-5. Năm 2019. (Jun 30 2020 9:57AM)
[2]Bài báo: Kiểm soát tỉ lệ không khí/ nhiên liệu của động cơ đánh lửa cưỡng bức chạy bằng biogas nghèo pha HHO. Tác giả: Bùi Văn Ga, Võ Anh Vũ, Bùi Thị Minh Tú, Bùi Văn Hùng, Trương Lê Bích Trâm, Phạm Văn Quang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: vol. 17, no. 3. Trang: 1-6. Năm 2019. (Jun 18 2019 1:32PM)
[3]Bài báo: Phân tích biến thiên áp suất trong động cơ dual fuel biogas-diesel cho bởi mô phỏng và thực nghiệm. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Việt Hải, Nguyễn Văn Anh, Võ Anh Vũ, Bùi Văn Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: No 01(86). Trang: 24-29. Năm 2015. (Jun 18 2019 1:52PM)
[4]Bài báo: Phát triển phương pháp đo hệ số tương đương của động cơ dual fuel biogas-diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga*, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Việt Hải, Võ Anh Vũ, Bùi Văn Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 05(90). Trang: 43-47. Năm 2015. (Jun 18 2019 2:37PM)
[5]Tham luận: Mô phỏng độ đồng đều của hỗn hợp động cơ dual fuel biogas-diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Việt Hải, Bùi Văn Hùng. Tuyển tập Công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2015, Đà Nẵng. Trang: 240-245. Năm 2015. (Jun 18 2019 2:39PM)
[6]Tham luận: Đo thực nghiệm hệ số tương đương và nghiên cứu ảnh hưởng nó đến tính năng công tác của động cơ dual fuel biogas-diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Việt Hải, Võ Anh Vũ, Bùi Văn Hùng. Tuyển tập Công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2015, Đà Nẵng. Trang: 225-232. Năm 2015. (Jun 18 2019 2:42PM)
[7]Tham luận: Nguyên lý điều tốc và tính năng động cơ hybrid biogas-diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Việt Hải, Bùi Văn Hùng, Nguyễn Văn Anh. Tuyển tập Công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2015, Đà Nẵng. Trang: 233-239. Năm 2015. (Jun 18 2019 2:44PM)
[8]Bài báo: Turbulent burning velocity in combustion chamber of SI engine fueled with compressed biogas. Tác giả: Bui Van Ga, Nguyen Van Dong, Bui Van Hung. Vietnam Journal of Mechanics. Số: Vol 37, No3. Trang: 205-216. Năm 2015. (Jun 18 2019 2:11PM)
[9]Bài báo: Động cơ hybrid Biogas-Diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga*, Nguyễn Việt Hải, Nguyễn Văn Anh, Bùi Văn Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: Số 03(88). Trang: 26-30. Năm 2015. (Jun 18 2019 2:20PM)
[10]Tham luận: Điều chỉnh thành phần hỗn hợp động cơ dual fuel biogas-diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Lê Xuân Thạch, Nguyễn Việt Hải, Bùi Văn Hùng. Tuyển tập Công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2014, Phan Rang. Trang: 154-163. Năm 2014. (Jun 18 2019 2:25PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Technique of Biogas-HHO Gas Supply for SI Engine. Authors: Bui Van Ga, Bui Thi Minh Tu, Truong Le Bich Tram, Bui Van Hung. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT). No: Vol. 8 Issue 05. Pages: 669-674. Year 2019. (Jun 18 2019 1:40PM)
[2]Presentations: Dispenser Control with Coil Motor. Authors: Bui Van-Hung, Ming-Hong Tsai, Tran Minh-Sang, Sheng-Jye Hwang, Huei-Huang Lee. The 15th International Conference on Automation Technology. Pages: Pages: TP3-4. Year 2018. (Jan 6 2020 3:12PM)
[3]Article: Utilization of Poor Biogas as Fuel for Hybrid Biogas-Diesel Dual Fuel Stationary Engine. Authors: Van Ga Bui, Viet Hai Nguyen, Thi Minh Tu Bui, Van Hung Bui. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT). No: Vol. 5 , No. 4. Pages: 1007-1015. Year 2015. (Jun 18 2019 2:31PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn