Hà Phước Vũ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,341,918

 
Mục này được 20954 lượt người xem
Họ và tên:  Hà Phước Vũ
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  28/12/1987
Nơi sinh: Điện Bàn - Quảng Nam
Quê quán Điện Bàn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Kinh tế học kinh doanh (Tài chính); Tại: Ghent University
Dạy CN: Kế toán
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 42 Đa Phước 1, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 - 3 950227; Mobile: 0905800373
Email: haphuocvu@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ tháng 09/2008 - 01/2009: Công ty cổ phần FPT (FDC - Assistant Accountant)
Từ tháng 07/2009 - 09/2009: Công ty CP Thủy điện A Vương (Phòng Kế hoạch Tài chính)
Từ tháng 09/2009 - nay: Giảng dạy tại Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
Từ tháng 09/2010 - 01/2012: học thạc sỹ tại STUST - Đài Loan
Từ tháng 04/2012 - 03/2014: Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch HSV Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
Từ tháng 03/2014 - 03/2016: Bí thư Đoàn thanh niên Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
Từ tháng 04/2015 - 03/2016: Đảng ủy viên Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
Từ tháng 03/2016 - 12/2018: nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Ghent, Vương quốc Bỉ
Từ tháng 12/2018 - nay: Giảng viên, Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
Từ tháng 04/2019 - nay: Phó Trưởng Phòng, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Phân tích sự ảnh hưởng của cơ chế quản trị công ty đến sự công bố thông tin trên báo cáo thường niên. Chủ nhiệm: Hà Phước Vũ. Thành viên: Trần Thị Thanh Thảo. Mã số: T2014-04-48. Năm: 2014. (Mar 27 2016 12:54AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng phòng kế toán ảo phục vụ công tác đào tạo chuyên ngành kế toán tại Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Đoàn Ngọc Phi Anh. Thành viên: Hà Phước Vũ, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Xuân Linh, Trần Thị Thuỷ Vân, Đỗ Nguyệt Ánh, Nguyễn Hoàng Anh Thư, Vương Phương Thuỷ. Mã số: T2013-04-37. Năm: 2013. (Mar 27 2016 12:53AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu việc sử dụng thông tin kế toán quản trị trong việc ra quyết định của nhà quản trị . Tác giả: Hà Phước Vũ. Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 03. Trang: 54-58. Năm 2014.
(Dec 29 2014 5:33PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu tác động của quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo thường niên. Tác giả: Hà Phước Vũ. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 4 (8). Trang: 115. Năm 2014. (Mar 27 2016 12:25AM)
[3]Tham luận: Hệ thống báo cáo tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp tại Việt Nam - Nhìn từ chuẩn mực kế toán công quốc tế về trình bày báo cáo tài chính. Tác giả: Hà Phước Vũ. KY hội thảo khoa học Kế toán khu vực công tại Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế toàn cầu. Trang: 100-107. Năm 2014. (Mar 27 2016 12:51AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: CORRUPTION, BUSINESS ENVIRONMENT AND FIRM GROWTH IN VIETNAM. Authors: Phuoc Vu Ha & Michael Frommel. International Journal of Finance and Economics (SSCI, Scopus). No: Forthcoming. Pages: XX-XX. Year 2021. (Jan 19 2021 3:53PM)
[2]Article: Politics and institution of corporate governance in Vietnamese state-owned enterprises. Authors: Cong Phuong, N., Dinh Khoi Nguyen, T. and Phuoc Vu, H.. Managerial Auditing Journal (SSCI, SCOPUS). No: Forthcoming. Pages: 1-20. Year 2020. (Mar 16 2020 8:40AM)
[3]Article: Political connection heterogeneity and firm value in Vietnam. Authors: Phuoc Vu Ha and Michael Frömmel. Cogent Business and Management (ESCI, SCOPUS). No: 7 (1). Pages: 1-18. Year 2020. (Mar 16 2020 8:43AM)
[4]Article: Social capital, credit choice and growth in Vietnamese household businesses. Authors: Phuoc Vu Ha and Michael Frommel. Journal of Developmental Entrepreneurship (SCOPUS, ESCI). No: 23(3). Pages:. Year 2019. (Oct 5 2019 9:10PM)
[5]Presentations: Social Capital, Credit Choices and Growth in Vietnamese Micro Enterprises. Authors: Phuoc Vu Ha and Michael Frommel. British Accounting and Finance Association Annual Conference. Year 2018. (Jun 3 2018 1:57PM)
[6]Presentations: Political Connection Heterogeneity and Firm Value. Authors: Phuoc Vu Ha and Michael Frommel. Belgian Financial Research Forum. Year 2018. (Jun 3 2018 1:52PM)
[7]Presentations: Corruption, Business Environment and Growth in Vietnam. Authors: Phuoc Vu Ha, Bao Bao Vuong and Michael Frommel. Ghent University FEB PhD Research Day. Year 2018. (Jun 3 2018 1:53PM)
[8]Presentations: Political Connection Heterogeneity and Firm Value. Authors: Phuoc Vu Ha and Michael Frommel. Ghent University FEB PhD Research Day. Year 2018. (Jun 3 2018 1:55PM)
[9]Presentations: Corruption, Business Environment and Firm Growth in Vietnam. Authors: Phuoc Vu Ha, Bao Bao Vuong, Michael Frommel. Vietnam Business and Economics Research Conference. Year 2017. (Jun 3 2018 1:50PM)
[10]Presentations: Corruption, Business Environment and Firm Growth in Vietnam . Authors: Phuoc Vu Ha, Bao Bao Vuong, Michael Frommel. Vietnam International Conference in Finance. Pages: **. Year 2017. (Aug 14 2017 10:05AM)
[11]Presentations: Corruption, Business Environment and Firm Growth in Vietnam. Authors: Phuoc Vu Ha, Bao Bao Vuong, Michael Frommel. International Conference on Accounting and Finance. Pages: **. Year 2017. (Aug 14 2017 10:03AM)
[12]Presentations: Relationships between Corporate Governance Mechanisms and Firm Value – Evidence from Vietnam. Authors: Ha Phuoc Vu and Michael Frommel. International Conference on Accounting and Finance. Pages: 101-110. Year 2016. (Jul 19 2016 9:55AM)
[13]Presentations: The perception gap in vocational skills of management accountants between students and employers – A case study at University of Economics - The University of Danang. Authors: Ha Phuoc Vu and Tran Khanh Hung. The proceeding of the 1st International conference for young researchers in Economics and Business (National Economics University). Pages: 293-304. Year 2015. (Jul 19 2016 9:46AM)
  
 Sách và giáo trình
(Dec 10 2019 1:50PM)
[1]Bài tập Kế toán quản trị Chủ biên: Nguyễn Thị Xuân Trang. Đồng tác giả: Trần Đình Khôi Nguyên; Hà Phước Vũ; Trần Thị Nga. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2019.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Thanh Hiền
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[2]Huỳnh Minh Trí
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2020

[3]Huỳnh Lê Thùy Trang
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2020

[4]Thái Kim Tuyến
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2020

  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2012-2013. Năm: 2013.
[2] Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch tình nguyện hè 2015. Năm: 2015.
[3] Chiến sĩ thu đua cấp cơ sở năm học 2014 - 2015. Năm: 2015.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản trị công ty
Ngành: Kế toán
 2020 Nghiên cứu sinh chuyên ngành Kế toán  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[2]Phân tích tài chính
Ngành: Kế toán
 2019 Sinh viên đại học, cao học  Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
[3]Kế toán quản trị
Ngành: Kế toán
 2014 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
[4]Nguyên lý kế toán
Ngành: Kế toán
 2013 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
[5]Kế toán hành chính sự nghiệp
Ngành: Kế toán
 2012 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn