Huỳnh Bá Thúy Diệu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,290,535

 
Mục này được 538 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Bá Thúy Diệu
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  17/03/1982
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Đại học kinh tế- Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Thương mại điện tử và digital marketing
Lĩnh vực NC: Hoạt động quản trị, marketing trong kinh doanh
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: 69 Phạm Quang Ảnh, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0976631111
Email: hbtdieu@vku.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ tháng 10/2007-28/2/2020: Giảng viên tại khoa Thương Mại Điện tử và Truyền Thông của Trường Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin Hữu Nghị Việt- Hàn.

1/3/2020 đến nay: Giảng viên tại khoa Kinh tế số của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt- Hàn.
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN CHO DẢI VEN BIỂN BẮC TRUNG BỘ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP.. Tác giả: ThS. Huỳnh Bá Thúy Diệu. Trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân. Số: 1. Trang: 37-50. Năm 2021. (Jun 1 2021 10:04PM)
[2]Bài báo: THE SUSTAINABLE BUSINESS MODELS FOR INDUSTRY 4.0 IN VIETNAM. Tác giả: Huynh Ba Thuy Dieu , Nguyen Thi Quynh Anh. Hội thảo quốc tế Business sustainability in the context of industry 4.0, ISBN: 978-604-65-3661-1. Số: 1. Trang: 372-393. Năm 2018. (Jun 1 2021 10:33PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Identifying factors affecting digital transformation in Vietnam. Authors: Huỳnh Bá Thúy Diệu. The 13th International Conference on Socio-Economic and Environmental Issues in Development. No: 13. Pages: xx. Year 2021. (Jun 1 2021 9:59PM)
[2]Article: REALITY AND APPLICATION OF E-MARKETING CHANNEL IN DIGITAL TECHNOLOGY PERIOD. Authors: Ths. Trương Thị Viên, Ths. Huỳnh Bá Thuý Diệu. Kỷ yếu hội thảo quốc tế: “ Thương mại và phân phối” lần 2 năm 2020, ISBN: 978-604-60-3150-5. No: 2. Pages: 315-324. Year 2020. (Jun 3 2021 8:00PM)
[3]Article: IMPACTS OF NEW GENERATION OF FREE TRADE AGREEMENTS (FTAS) ON VIETNAM’S DISTRIBUTION INDUSTRY. Authors: Ths. Huỳnh Bá Thúy Diệu(1), ThS. Trương Thị Viên (2). Kỷ yếu hội thảo quốc tế: “ Thương mại và phân phối” lần 2 năm 2020, ISBN: 978-604-60-3150-5. No: 1. Pages: 307-314. Year 2020. (Jun 1 2021 10:11PM)
[4]Article: EVFTA- CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR TELECOMMUNICATION SERVICES IN VIETNAM. Authors: ThS. Huỳnh Bá Thúy Diệu. Kỷ yếu hội thảo quốc tế: “ Thương mại và phân phối” lần 2 năm 2020, ISBN: 978-604-60-3150-5. No: 1. Pages: 299-307. Year 2020. (Jun 1 2021 10:15PM)
[5]Article: BUSINESS MODELS INNOVATION IN RETAIL FOR INDUSTRY 4.0: THE CASE OF VIET NAM. Authors: Huynh Ba Thuy Dieu . Hội thảo quốc tế Thương mại và phân phối CODI 2018. No: 2. Pages: 1024-1032. Year 2018. (Jun 2 2021 3:03PM)
[6]Article: IDENTIFYING FACTORS AFFECTING PRACTICE ETHICS IN THE CONCEPT OF INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0. Authors: ThS. Huỳnh Bá Thúy Diệu, ThS. Nguyễn Thị Như Quỳnh. Hội thảo quốc tế Business sustainability in the context of industry 4.0, ISBN: 978-604-65-3661-1. No: 1. Pages: 315-337. Year 2018. (Jun 2 2021 3:17PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jun 3 2021 8:19PM)
[1]

Nhập môn kế toán thuế
Chủ biên: Hee Chun Rho. Đồng tác giả:

Vũ Thị Quỳnh Anh, Huỳnh Bá Thúy Diệu, Nguyễn Thị Khánh Hà
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. Năm 2020.

  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2009.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản trị học
Ngành: Kinh tế học
 2021 Sinh viên  Trường đại học Công nghệ Thông tin và truyền thông Việt- Hàn
[2]Quản trị khủng hoảng truyền thông
Ngành: Kinh tế học
 2020 Sinh vien  Trường ĐH Công nghệ Thông Tin và truyền thông Việt- Hàn
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn