Hoàng Nam Hải
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 24746 lượt người xem
Họ và tên:  Hoàng Nam Hải
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  09/02/1962
Nơi sinh: Đồng Hới, Quảng Bình
Quê quán Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Toán; Tại: Đại học Sư phạm Huế
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục Tiểu học; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán; Tại: Đại học Vinh
Dạy CN: Toán Cao cấp; Xác suất & Thống kê; PPDH Toán; Toán cơ sở; Vận trù học; Quy hoạch tuyến tính; Hàm biến phức
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Đại học Ngoại ngữ, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm-ĐHĐN, 459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Trước năm 1980 học Cấp 3 Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội.
Năm 1981 - 1985, học Đại học Sư phạm Huế, ngành Toán học, hệ chính quy.
Năm 1985 - 1998, công tác tại trường Cao đẳng GTVT 2 Đà Nẵng, chức vụ đã kinh qua Chủ nhiệm Bộ môn Văn hóa.
Năm 1999 - 2001, Trưởng Khoa Cơ bản, học Thạc sĩ Toán Giải tích tại Đại học Sư phạm Huế. Nhận bằng Thạc sĩ năm 2001.
Năm 2002 - 05/2014, giảng viên,Trưởng Khoa Cơ bản, Tổ trưởng Tổ Toán; Phó trưởng Khoa Cơ bản Trường Cao đẳng GTVT 2 Đà Nẵng. Tốt nghiệp Cử nhân Ngôn ngữ Anh năm 2012; Nghiên cứu sinh tại Đại học Vinh; Nhận học vị Tiến sĩ năm 2013, chuyên ngành Lí luận & PP dạy học bộ môn Toán.
Tháng 06/2014 - 11/2014, giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non, trường ĐHSP - ĐHĐN.
12/2014 đến nay, Trưởng Khoa Giáo dục Tiểu học, Phó bí thư Chi bộ Khoa GDTH, Trường ĐHSP - ĐHĐN; học Trung cấp Lí luận Chính trị - Hành chính tại Trường Chính trị TP. Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu về năng lực hiểu biết thống kê của học sinh tiểu học. Chủ nhiệm: TS. GVC. Hoàng Nam Hải. Thành viên: . Mã số: T2015-03-06. Năm: 2015. (Jan 7 2016 12:00AM)
[2] Đề tài cấp Nhà nước: Đánh giá và phát triển năng lực toán học của học sinh Việt Nam. Chủ nhiệm: PGS. TS. Trần Vui. Thành viên: Thành viên tham gia. Mã số: VI2.2-2010.11-07TLGD. Năm: 2012. (Jan 6 2016 11:58PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Một số giải pháp phát triển năng lực đánh giá cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học đáp ứng chuẩn đầu ra. Tác giả: TS. Hoàng Nam Hải*; ThS. Mã Thanh Thủy. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(115).2017. Trang: 67. Năm 2017. (Jul 21 2017 4:42PM)
[2]Bài báo: Bồi dưỡng năng lực vận dụng Toán học vào thực tiễn thông qua khai thác các bài toán thực tế trong dạy học Xác suất - Thống kê ở trường Trung học Phổ thông. Tác giả: TS. Hoàng Nam Hải*; ThS. Nguyễn Thanh Tùng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: Số 10(83).2014. Trang: 12. Năm 2014.
(Feb 25 2015 2:42PM)
[3]Bài báo: SOME POINTS OF VIEW ABOUT TEACHING AND LEARNING STATISTICS AT HIGH SCHOOLS. Tác giả: Hoàng Nam Hải
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Trường ĐH SP Hà Nội, No 1, Vol. 58 (2013), trang 13-22. Số: 58. Trang: 13-22. Năm 2013. (Jan 7 2016 12:54AM)
[4]Bài báo: Giúp sinh viên rèn luyện năng lực đọc hiểu bảng biểu và biểu đồ thống kê. Tác giả: Hoàng Nam Hải. Tạp chí Giáo dục. Số: 303. Trang: 36-38. Năm 2013. (Jan 7 2016 1:01AM)
[5]Bài báo: Về mô hình phát triển suy luận thống kê. Tác giả: Hoàng Nam Hải. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh. Số: 3 (52). Trang: 26-35. Năm 2012. (Jan 7 2016 1:05AM)
[6]Bài báo: Về việc phát triển năng lực suy luận định lượng cho học sinh tiểu học. Tác giả: Hoàng Nam Hải. Tạp chí Giáo dục
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 271. Trang: 36-38. Năm 2010.
(Jan 7 2016 1:11AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Nurture Statistical Reasoning in Teaching and Learning Statistics at High Schools and Professional Colleges. Proceedings of the 6th International Conference on Educational Reform (ICER 2013): ASEAN Education in the 21st Century © Mahasarakham University, 2013. Authors: Hoàng Nam Hải
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Thái Lan. No: 2013. Pages: 21-29. Year 2013. (Jan 7 2016 12:59AM)
[2]Article: Practicing to master the tables and charts to develop statistical reasoning ability of high school students in Vietnam, Proceedings of APEC-Ubon Ratchathani International Symposium 2011: Innovation on Problem Solving-Based Mathematics Textbooks and E-textbooks, November 2-5, 2011, Ubon Ratchathani University, Thailand, pages 108-116. pháp truyền thống, nặng về kỹ năng, quy trình, tính toán cồng kềnh mà không tập trung rèn luyện cho các em khả năng suy luận thống kê. Bài báo đưa ra những thách thức của việc phát triển năng lực suy luận thống kê cho sinh viên cao đẳng chuyên nghiệp với mong muốn góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy thống kê, tập trung vào phát triển năng lực suy luận thống kê hơn là kỹ năng tính toán khô khan như hiện nay. Authors: Hoàng Nam Hải. Thái Lan. No: 2011. Pages: 108-116. Year 2011. (Jan 7 2016 12:57AM)
  
 Sách và giáo trình
(Jan 7 2016 12:04AM)(Jan 7 2016 12:02AM)
[1]Đào tạo nâng cao năng lực suy luận thống kê (Sách chuyên khảo) Chủ biên: TS. Hoàng Nam Hải. Đồng tác giả: PGS. TS. Trần Vui, TS. Chu Trọng Thanh. Nơi XB: NXB Chính trị Quốc gia - ST. Năm 2014.
[2]Toán Cao cấp Chủ biên: Hoàng Nam Hải. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Giao thông Vận tải. Năm 1999.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Vương Tiểu Khôi
Đề tài: Phát triển năng lực suy luận thống kê cho học sinh Trung học phổ thông qua dạy học Thống kê toán

 Thạc sĩ

 Đại học Sư phạm Huế

 2016

 2016

[2]Lương Viết Hùng
Đề tài: Bồi dưỡng năng lực độc lập sáng tạo cho học sinh Trung học phổ thông thông qua dạy học Toán

 Thạc sĩ

 Đại học Sư phạm Huế

 2016

 2016

  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2014 - 2015.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Toán Cơ sở
Ngành: Khoa học giáo dục
 2014 Cử nhân Sư phạm Giáo dục Mầm non
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
[2]PPDH Toán ở tiểu học
Ngành: Khoa học giáo dục
 2014 Cử nhân Sư phạm Giáo dục Tiểu học
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
[3]Thống kê thực hành
Ngành: Khoa học giáo dục
 2014 Cử nhân Sư phạm
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
[4]Ứng dụng CNTT trong dạy học tiểu học
Ngành: Khoa học giáo dục
 2014 Cử nhân Sư phạm Giáo dục Tiểu học
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
[5]Xác suất và Thống kê Toán
Ngành: Giao thông vận tải
 2000 Sinh viên Kinh tế, sinh viên Cầu đường, xây dựng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Cao đẳng GTVT 2 Đà Nẵng, ĐHĐA, ĐHDT, Học viện Bưu chính Viễn thông
[6]Toán Cao cấp
Ngành: Giao thông vận tải
 1999 Sinh viên Kỹ thuật Công trình, Xây dựng, Cơ khí, Kinh tế  Trường Cao đẳng GTVT 2 Đà Nẵng
[7]Vận trù học
Ngành: Giao thông vận tải
 1999 Sinh viên Kỹ thuật Công trình
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Cao đẳng GTVT 2 Đà Nẵng
[8]Quy hoạch tuyến tính
Ngành: Giao thông vận tải
 1999 Sinh viên Kinh tế  Trường Cao đẳng GTVT 2 Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn