Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='hphieu' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Hồ Phan Hiếu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,279,445

 
Mục này được 10710 lượt người xem
Họ và tên:  Hồ Phan Hiếu
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/01/1979
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thông tin; Tại: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Văn phòng ĐHĐN; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Khoa học Máy tính; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Công nghệ phần mềm
Lĩnh vực NC: Công nghệ phần mềm, Kiểm thử phần mềm
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: 03 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0905169900
Email: hophanhieu@gmail.com; hphieu@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Công tác tại Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 12/2003 đến tháng 2/2011).
Từ tháng 3/2011 được điều động công tác tại Văn phòng ĐHĐN.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý học sinh, sinh viên Đại học Đà Nẵng dựa trên chuẩn web 2.0 và công nghệ .Net cho phần mềm ứng dụng. Chủ nhiệm: Hồ Phan Hiếu. Thành viên: Huỳnh Minh Sơn, Đinh Quang Trung, Phạm Phi Phụng. Mã số: Đ2013-01-11. Năm: 2013. (Apr 18 2014 8:13AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống quản lý và lưu trữ hồ sơ khoa CNTT, trường ĐHBK theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000. Chủ nhiệm: Hồ Phan Hiếu. Mã số: T2009-02-03. Năm: 2009. (Apr 26 2011 7:39AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Ứng dụng chữ ký điện tử để trao đổi văn bản trong hệ thống E-Office quản lý công văn. Chủ nhiệm: Hồ Phan Hiếu. Mã số: SĐH09-02-12-CH. Năm: 2009. (Apr 18 2014 8:09AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng hệ thống website phục vụ công tác Đoàn thanh niên. Chủ nhiệm: Hồ Phan Hiếu. Thành viên: . Mã số: T2007-02-18. Năm: 2007. (Dec 31 2010 10:01AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: So sánh văn bản dựa trên mô hình véc-tơ. Tác giả: PGS.TS. Võ Trung Hùng*; ThS. Hồ Phan Hiếu; ThS. Nguyễn Ngọc Huyền Trân. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(112).2017-Quyển 1. Trang: 108. Năm 2017. (Jun 13 2017 10:45AM)
[2]Bài báo: Một số phương pháp tính độ tương đồng văn bản dựa trên mô hình vectơ. Tác giả: ThS. Hồ Phan Hiếu*; TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh; PGS.TS. Võ Trung Hùng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(120).2017-Quyển 1. Trang: 118. Năm 2017. (Dec 18 2017 4:08PM)
[3]Bài báo: Xây dựng kho dữ liệu phục vụ hệ thống phát hiện sao chép. Tác giả: Châu Thùy Dương; Võ Trung Hùng; Hồ Phan Hiếu
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 01(86).2015. Trang: 118. Năm 2015. (Apr 22 2015 11:15AM)
[4]Bài báo: Giải pháp hệ thống hóa tên miền và nguồn tài liệu khoa học của Đại học Đà Nẵng. Tác giả: CITA 2015*; ThS. Hồ Phan Hiếu; ThS. Trần Thanh Liêm. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 2. Trang: 25. Năm 2015. (Mar 23 2016 4:08PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu kiến trúc và xây dựng Hệ thống chứng thực tập trung cho Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Mai Trần Trung Hiếu*; Trịnh Công Duy; Hồ Phan Hiếu. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 2. Trang: 17. Năm 2014. (May 7 2014 4:52PM)
[6]Bài báo: Ứng dụng chữ ký điện tử trong quá trình gửi nhận văn bản. Tác giả: Hồ Phan Hiếu, Phan Huy Khánh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 34. Năm 2009. (Dec 31 2010 10:06AM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Giám đốc đại học Đà Nẵng vì có thành tích xuất sắc trong công tác. Năm: 2008.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2009, 2010.
[3] Giấy khen của BCH công đoàn ĐHĐN vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn. Năm: 2010.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn