Huỳnh Thị Hồng Hạnh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,342,545

 
Mục này được 30082 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Thị Hồng Hạnh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  15/01/1977
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán Đức Phổ, Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Trưởng phòng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Kế toán; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Kế toán
Lĩnh vực NC: Kế toán
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Phòng Khảo thí và ĐBCL giáo dục, Trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


Từ 1998-2004: Giảng viên khoa Kế toán, Trường ĐH Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, UV Ban Thường vụ Đoàn Trường, Chủ tịch Hội sinh viên 

Năm 2006: Tốt nghiệp cao học tại Trường Đại học New South Wales, Úc

Từ 2006 - 2008: Giảng viên khoa Kế toán, Trường ĐH Kinh tế

Từ 2009 - 10/2014: Phó Trưởng phòng, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 


Từ 2011: Nghiên cứu sinh chuyên ngành Kế toán tại Đại học Đà Nẵng, bảo vệ thành công luận án tháng 2/2015.

Từ tháng 11/2014: Trưởng phòng, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Nhà nước: Đánh giá tác động của các hiệp định thương mại tự do đến cơ cấu kinh tế và xác định các ngành có lợi thế phát triển trong cơ cấu kinh tế của Việt Nam. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn. Thành viên: Huỳnh Thị Diệu Linh (Thư ký), Võ Thị Thúy Anh, Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Phúc Nguyên. Mã số: KX.01.20/16-20. Năm: 2020. (Jul 2 2021 7:52AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nâng cao chất lượng của Hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Thành viên: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Huy Hòa, Nguyễn Trần Ngọc Diệu. Mã số: B2016-DNA-13-TT. Năm: 2018. (Jun 11 2019 8:30AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin đối với quy trình thanh toán Bảo hiểm y tế tại các bệnh viện công. Chủ nhiệm: Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Thành viên: Nguyễn Mạnh Toàn, Đặng Ngọc Châu. Mã số: Đ2011-04-06. Năm: 2012. (Dec 21 2012 8:12AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Phân tích tác động của việc thành lập Tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây đến Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung. Chủ nhiệm: Nguyễn Mạnh Toàn. Thành viên: Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Lê Văn Huy, Võ Thi Thúy Anh, Bùi Quang Bình. Mã số: B2009-TDA02-17-TRIG. Năm: 2012. (Dec 21 2012 8:15AM)
[5] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Tác động của việc gia nhập WTO đến phân phối thu nhập và khoảng cách giàu nghèo tại các tỉnh Duyên hải Nam trung bộ. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Mạnh Toàn. Thành viên: Ths. Huỳnh Thị Hồng Hạnh (Thư ký). Mã số: B2008-ĐN04-35-TĐ. Năm: 2011. (May 27 2011 5:45AM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Hướng hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán theo định hướng ERP tại các cơ sở y tế. Chủ nhiệm: Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Mã số: T2010-04-25. Năm: 2011. (Jan 30 2012 8:56AM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng hệ thống qui trình quản lý đào tạo hệ vừa học vừa làm tại Trường Đại học Kinh tế. Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Trung Kiên. Thành viên: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Mã số: B2007-D9N04-19. Năm: 2010. (May 27 2011 7:40AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của người sử dụng hệ thống thông tin kế toán. Tác giả: Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Tạp chí Kinh tế và phát triển. Số: số 283. Trang: 110-120. Năm 2021. (Jul 2 2021 7:46AM)
[2]Bài báo: Trade Liberalization and Income Distribution in Vietnam: Dynamic CGE Approach. Tác giả: Manh Toan Nguyen, Tung Lam Dang, Thi Hong Hanh Huynh. Asian Economic Journal. Số: 34(4). Trang: 404-429. Năm 2020. (Jul 2 2021 7:49AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu kịch bản tăng trưởng GRDP thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025. Tác giả: TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh*; TS. Huỳnh Huy Hòa*; CN. Nguyễn Thị Kiều Liên*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 67. Năm 2020. (May 18 2020 4:37PM)
[4]Bài báo: Bàn về tiêu chí đánh giá chất lượng phần mềm kế toán. Tác giả: Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. Số: Tháng 4(199). Trang: 38-42. Năm 2020. (Jun 26 2020 7:44AM)
[5]Bài báo: Nhân tố tác động đến sự hài lòng của người sử dụng hệ thống thông tin kế toán: tiếp cận lý thuyết. Tác giả: TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 10(131).2018. Trang: 10. Năm 2018. (Jan 22 2019 10:19AM)
[6]Bài báo: Sự hài lòng của người sử dụng hệ thống thông tin kế toán: Nghiên cứu tại các doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng. Tác giả: TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 4(125).2018. Trang: 46. Năm 2018. (Jun 14 2018 2:51PM)
[7]Bài báo: Kỹ thuật xử lí tự động bút toán trùng theo trình tự ưu tiên. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. Số: 151. Trang: 19-23. Năm 2016. (Jul 14 2016 3:21PM)
[8]Bài báo: Tính giá thành dịch vụ khám chữa bệnh: Yêu cầu và khả năng thực hiện tại các bệnh viện công Việt Nam. Tác giả: Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. Số: 152. Trang: 44-47. Năm 2016. (Aug 9 2016 7:27AM)
[9]Bài báo: Kế toán hoạt động khám chữa bệnh dịch vụ tại các bệnh viện công: Thực trạng và đề xuất. Tác giả: Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Mạnh Toàn. Tạp chí Kinh tế và phát triển. Số: 216. Trang: 76-84. Năm 2015. (Jul 29 2015 9:27PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán tại các bệnh viện công. Tác giả: Huỳnh Thị Hồng Hạnh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí khoa học kinh tế
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 3(01)/2015. Trang: 47-52. Năm 2015.
(Jul 29 2015 9:32PM)
[11]Bài báo: Yêu cầu mới đối với hệ thống thông tin kế toán tại các bệnh viện công. Tác giả: Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Mạnh Toàn. Tạp chí Kinh tế và phát triển. Số: 204(II). Trang: 91-98. Năm 2014. (Jul 12 2014 6:13AM)
[12]Bài báo: Bất cập trong tự chủ tài chính tại các bệnh viện công - Tiếp cận dưới góc độ phân tích chi phí theo mức độ hoạt động. Tác giả: Trương Bá Thanh, Huỳnh Thị Hồng Hạnh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Kinh tế và phát triển. Số: 200 (II). Trang: 35-39. Năm 2014. (Apr 8 2014 8:29AM)
[13]Tham luận: Kế toán hoạt động khám chữa bệnh dịch vụ tại bệnh viện công: Thực trạng và đề xuất. Tác giả: Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Mạnh Toàn. Hội thảo khoa học: Kế toán khu vực công tại Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế toàn cầu. Trang: 119-130. Năm 2014. (Jun 8 2015 4:30PM)
[14]Bài báo: Tiếp cận tổng thể và đa chiều về hệ thống thông tin kế toán. Tác giả: Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Mạnh Toàn. Tạp chí Kinh tế và phát triển
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 192. Trang: 80-88. Năm 2013.
(Aug 20 2013 9:52AM)
[15]Bài báo: Đánh giá hiệu quả của hệ thống thông tin kế toán. Tác giả: Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Mạnh Toàn. Tạp chí Kế toán và kiểm toán
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 6 (2013). Trang: 23-28. Năm 2013.
(Aug 20 2013 9:58AM)
[16]Bài báo: Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán bệnh viện theo định hướng giải pháp quản lý tổng thể. Tác giả: Huỳnh Thị Hồng Hạnh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí KHoa học & Công nghệ
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 9 (58). Trang: 40-46. Năm 2012.
(Dec 21 2012 8:38AM)
[17]Bài báo: Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong trường đại học theo cách tiếp cận chu trình. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 9 (58). Trang: 123-129. Năm 2012.
(Dec 21 2012 8:45AM)
[18]Tham luận: Tiêu chí đánh giá chất lượng phần mềm kế toán. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Hội thảo khoa học: Kế toán, kiểm toán trong quá trình cải cách và hội nhập. Trang: 103-110. Năm 2012. (Aug 27 2012 9:22PM)
[19]Bài báo: Tiếp cận theo chu trình - hướng hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các bệnh viện công. Tác giả: Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Số: 1 [50]. Trang: 109-116. Năm 2012. (Mar 30 2012 1:50PM)
[20]Tham luận: Thiết kế lộ trình học hợp lý để phát huy tính chủ động của sinh viên trong học tập. Tác giả: Huỳnh Thị Hồng Hạnh
marriage affairs open i want an affair
. Hội thảo tổng kết 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Trang: 163-170. Năm 2011.
(Jun 6 2012 8:59PM)
[21]Bài báo: Kiểm soát và đảm bảo an toàn hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện tin học hóa. Tác giả: Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Mạnh Toàn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Đà Nẵng. Số: 44. Trang: 177-185. Năm 2011. (Jun 24 2011 9:58PM)
[22]Bài báo: Tổ chức dữ liệu kế toán trong điều kiện tin học hóa. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. Số: 91. Trang: 31-34 và 36. Năm 2011. (May 27 2011 5:29AM)
[23]Bài báo: Ứng dụng ERP trong tổ chức quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ . Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 40(II). Trang: 277-285. Năm 2010. (Jan 16 2011 4:28PM)
[24]Bài báo: Kế toán chi phí theo chuỗi giá trị - Cách tiếp cận mới cho mô hình sản xuất tinh gọn. Tác giả: Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Mạnh Toàn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 39 (II). Trang: 124-131. Năm 2010. (Jan 16 2011 4:24PM)
[25]Bài báo: Back-flush Accounting in Just -in-time business. Tác giả: Truong Ba Thanh, Huynh Thi Hong Hanh. Economic Development Review. Số: 193. Trang: 2-6. Năm 2010. (Jan 16 2011 4:37PM)
[26]Bài báo: Giải pháp thúc đẩy phát hành trái phiếu đô thị tại các địa phương. Tác giả: Huỳnh Thị Hồng Hạnh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 38. Trang: 150-156. Năm 2010.
(Jan 13 2011 11:55PM)
[27]Bài báo: Bút toán trùng và phương pháp xử lý trong các phần mềm kế toán. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Tạp chí Kế toán. Số: 87. Trang: 19-22. Năm 2010. (Jan 16 2011 4:42PM)
[28]Tham luận: Huy động vốn đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị bằng hình thức phát hành trái phiếu đô thị. Tác giả: Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Hội thảo Đô thị hóa ở các tỉnh MiềnTtrung, Tây Nguyên và những vấn đề kinh tế - xã hội đặt ra
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Trang: 318-332. Năm 2010.
(Jan 16 2011 4:49PM)
[29]Tham luận: Tạo vốn từ quĩ đất để phát triển hạ tầng đô thị - nhìn từ kinh nghiệm của Đà Nẵng. Tác giả: Huỳnh Huy Hòa, Huỳnh Thị Hồng Hạnh
marriage affairs open i want an affair
. Hội thảo Đô thị hóa ở các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên và những vấn đề kinh tế - xã hội đặt ra. Trang: 357-367. Năm 2010. (Jan 16 2011 5:00PM)
[30]Tham luận: Ứng dụng ERP trong tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ - Kinh nghiệm của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Đặng Ngọc Châu. Hội thảo về đào tạo tin chỉ do Đại học Quy Nhơn tổ chức. Trang: 1-10. Năm 2009. (Jun 24 2011 10:20PM)
[31]Tham luận: Một số giải pháp lành mạnh hóa hoạt động tài chính tại các DNNN ngành Dệt may trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Sinh viên Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 120-128. Năm 1998.
(May 7 2014 10:46AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Media attention and form value: International evidence. Authors: Tung L. Dang, Thi H.H. Huynh, Manh T. Nguyen. International Review of Finance (ISI). No: 2020. Pages: 1-30. Year 2020. (Jun 26 2020 7:48AM)
[2]Article: The firm information environment and capital structure: international evidence. Authors: Tung Lam Dang, Thi Hong Hanh Huynh, Manh Toan Nguyen and Thi Minh Hue Nguyen. Applied Economics (ISI). No: 49 (44). Pages: 4482-4500. Year 2017. (Jul 18 2017 4:34PM)
[3]Presentations: The criteria for selecting Accounting software: an experimental study in Vietnam. Authors: Nguyen Manh Toan, Huynh Thi Hong Hanh. International conference on Accounting and Finance (ICOAF) 2016. Pages: 301-307. Year 2016. (Aug 9 2016 7:32AM)
[4]Presentations: Factors impacting on the effectiveness of accounting information system: The experimential study at public hospitals. Authors: Huynh Thi Hong Hanh, Nguyen Manh Toan
marriage affairs open i want an affair
. International Conference on Accounting, ICOA 2015, 22 May 2015, Danang, Vietnam. Pages: 81-90. Year 2015. (Jun 8 2015 4:25PM)
[5]Presentations: Solutions to Encouraging Equitization of State Enterprises in Central Region . Authors: Huynh Thi Hong Hanh. Hội thảo quốc tế “Socio – Economic Strategies for Central Vietnam at the dawn of the 21th century”. Pages: 85-93. Year 2000. (May 7 2014 10:45AM)
  
 Sách và giáo trình
(Jul 18 2017 4:41PM)(May 27 2011 5:37AM)
[1]Hệ thống thông tin kế toán bệnh viện: Tiếp cận theo giải pháp quản lý tổng thể Chủ biên: Nguyễn Mạnh Toàn - Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Nơi XB: Nhà xuất bản giáo dục. Năm 2017.
[2]Hệ thống thông tin kế toán Chủ biên: TS. Nguyễn Mạnh Toàn. Đồng tác giả: ThS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. Năm 2011.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Hoàng Thị Tinh
Đề tài: Hoàn thiện KSNB chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Phú Minh Trí, Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[2]Nguyễn Thị Thương
Đề tài: KSNB chu trình cung ứng tại bệnh viên đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[3]Nguyễn Hoàng Phi Yến
Đề tài: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán với việc tăng cường quản lý tài chính tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[4]VY THỊ ÁI HÀ
Đề tài: Tổ chức thông tin kế toán trong chu trình cung ứng thuốc, vật tư y tế và hóa chất tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[5]NGUYỄN THỊ TRÀ MI
Đề tài: Tổ chức thông tin kế toán trong chu trình thu viện phí tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[6]ĐẶNG THỊ TÝ NA
Đề tài: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty cổ phần Du Lịch Bắc Mỹ An - Furama resort Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[7]Trần Thị Kim Thoa
Đề tài: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[8]HOÀNG QUANG HUY
Đề tài: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình thu học phí tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[9]Lê Nguyễn Hà Vinh
Đề tài: Tổ chức hệ thống thông tin kế  toán theo định hướng ERP tại Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[10]Nguyễn Quốc Hiếu
Đề tài: Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán tại Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[11]Trần Thị Thanh Nga
Đề tài: Tổ chức thông tin kế toán trong chu trình thu viện phí tại Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[12]Nguyễn Trần Ngọc Diệu
Đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người sử dụng đối với hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[13]Phan Thị Thu Huyền
Đề tài: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình thu học phí tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin, Đại học Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[14]Phan Thanh Hảo
Đề tài: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong điều kiện ứng dụng ERP tại Công ty cổ phần sản xuất thép Việt Mỹ

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Số: 06QĐ/TH. Năm: 1994.
[2] Bằng khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Đà Nẵng. Số: 31/NQ-KT. Năm: 1998.
[3] Bằng khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Đà Nẵng. Số: 70/NQ-KT. Năm: 2000.
[4] Giấy khen của Công đoàn Trường Đại học Kinh tế. Số: 05/QĐKT. Năm: 2004.
[5] Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2009. Năm: 2009.
[6] Giấy khen của Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế. Năm: 2009.
[7] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng năm 2010. Năm: 2010.
[8] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2010. Năm: 2010.
[9] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2011. Năm: 2011.
[10] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2013. Năm: 2013.
[11] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2014. Năm: 2014.
[12] Danh hiệu "Giỏi việc Trường, đảm việc nhà". Năm: 2015.
[13] Chiến sỹ thi đua cấp Bộ năm 2015. Số: 5540/QĐ-BGDĐT. Năm: 2015.
[14] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2015. Năm: 2015.
[15] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo năm 2016. Số: 5358/QĐ-BGDĐT. Năm: 2016.
[16] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2016. Số: 5079/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2016.
[17] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2017. Năm: 2017.
[18] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2018. Năm: 2018.
[19] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2019. Năm: 2019.
[20] Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm lliền. Số: 13086. Năm: 2019.
[21] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2020. Năm: 2020.
[22] Chiến sỹ thi đua cấp Bộ năm 2021. Năm: 2021.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hệ thống thông tin kế toán
Ngành: Kế toán
 2013 Đại học, Thạc sĩ  Trường Đại học Kinh tế
[2]Kế toán công ty
Ngành: Kế toán
 2004 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế
[3]Nguyên lý kế toán
Ngành: Kế toán
 2000 Sinh viên đại học
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Đại học Kinh tế
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn