Hồ Thị Kiều Oanh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,216,021

 
Mục này được 30899 lượt người xem
Họ và tên:  Hồ Thị Kiều Oanh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/07/1985
Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng
Quê quán Vinh Hiền - Phú Lộc - Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế xây dựng và quản lý dự án; Tại: Trường Đại hoc Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa quản lý dự án; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Quản lý dự án xây dựng; Tại: Australia
Dạy CN: Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: English
Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản lý dự án - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0918080227
Email: hothikieuoanh@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 8/2008 - 10/2008: Nhân viên tại Công ty cổ phần Vinaconex 25 - Đà Nẵng.
Từ 10/2003- 2010: Giảng viên khoa Quản lý dự án - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Từ 2010-2012: học tại Australia
Từ 2012- 08/2015: hoàn việc tại khoa Quản lý dự án
Từ 08/2015-nay: Nghiên cứu sinh tại trường RMIT, Australia.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Comparing and Analyzing the difference of project deliveries between Vietnam and developing countries. Chủ nhiệm: Ho Thi Kieu Oanh. Mã số: T2014-02-106. Năm: 2014. (Jun 10 2015 5:08PM)
[2] Đề tài Khác: Quản lý rủi ro trong hợp đồng D-C. Chủ nhiệm: Hồ Thị Kiều Oanh. Mã số: Ko có. Năm: 2012. (Nov 30 2013 9:17PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: How to estimate the project cost to meet the local regulations. Chủ nhiệm: Ho Thi Kieu Oanh. Thành viên: . Mã số: T2010-02-106. Năm: 2010. (Jun 10 2015 5:09PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Công trình Xanh: Quan điểm, công cụ thực hiện và các lợi ích tiềm năng hướng tới xây dựng bền vững ở Việt Nam. Tác giả: PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh*; ThS. Hồ Thị Kiều Oanh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(115).2017. Trang: 24. Năm 2017. (Jul 21 2017 4:42PM)
[2]Bài báo: Hoàn thiện Quản lý thực hiện dự án xây dựng tại Việt Nam nhìn từ các hình thức thực hiện dự án ở các nước phát triển . Tác giả: ThS. Hồ Thị Kiều Oanh*; PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 07(92).2015. Trang: 25. Năm 2015. (Oct 1 2015 2:09PM)
[3]Bài báo: Strengthening construction project management in Vietnam from a critical view of project deliveries in developing countries. Tác giả: Ho Thi Kieu OanhLe Thi Kim Oanh. Bao Khoa hoc cong nghe Dai hoc Da Nang. Số: on going. Trang: on going. Năm 2015. (Jun 10 2015 9:57PM)
[4]Bài báo: A study of the energy efficient building design to predicting heating and cooling loads by advanced data mining approach. Tác giả: Pham Anh DucLe Thi Kim OanhHo Thi Kieu Oanh. Tạp chi khoa học công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 12(85). Trang: 1-5. Năm 2014. (Jun 10 2015 5:20PM)
[5]Bài báo: Xung đột và quy trình giải quyết xung đột trong các dự án xây dựng. Tác giả: Lê Thi Kim Oanh, Hồ Thị Kiều Oanh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 7(80). Trang: 27-31. Năm 2014. (Apr 2 2015 10:26PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu và đánh giá các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến chi phí trong dự án xây dựng theo hình thức chìa khóa trao tay. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh, Lê Thị Kim Oanh. The University of Danang, Journal of Science and Technology. Số: 6(79). Trang: 9-13. Năm 2014. (Apr 2 2015 10:39PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Researching the entrepreneurship in engineering students in Danang University of Science and Technology. Authors: Pham Anh Duc, Ho Thi Kieu Oanh. Conference: Vietnam Engineering Education Conference (VEEC 2015). No: 13. Pages: 1-5. Year 2015. (Jun 10 2015 10:00PM)
  
 Khen thưởng
[1] Got the Third position of the Subject of Mechanics in excellent students’ Competition in the University of Technology, University of Danang. Năm: 2005.
[2] Got Takemoto Denki scholarship for the highest academic record in Danang University of Technology. Năm: 2007.
[3] Got the Second position in the Prize of students’ scientific research in the University of Technology, University of Danang. Năm: 2007.
[4] Got the First position of the Subject of Mechanics in excellent students’ Competition in the University of Technology, University of Danang. Năm: 2007.
[5] . Got Australian Development Scholarship (ADS) for studying Master in the University of New South Wales. Năm: 2011.
[6] Got the CIOB Australasia Excellent in Building (Postgraduate) in the Faculty of Built Environment, The University of New South Wales. Năm: 2013.
[7] Got the certificate of Merit of Rector of University of Science and Technology, The University of Danang (UD-UST) for achieving excellent performance in the academic year of 2013-2014. Số: 134/QĐ-ĐHBK-HCTH. Năm: 2014.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản lý dự án (ngành QLCN
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên ngành Quản lý công nghiệp  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[2]Tiếng anh chuyên ngành
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên ngành Kinh tế xây dựng và quản lý dự án  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[3]Quản trị Doanh nghiệp xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2010 Sinh viên khoa Quản lý dự án  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[4]Kinh tế xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2008 Sinh viên
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Khoa quản lý dự án
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn