Huỳnh Thị Diễm Uyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,115,100

 
Mục này được 14266 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Thị Diễm Uyên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  02/02/1984
Nơi sinh: TP. Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi
Quê quán Quảng Phú - TP. Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Thực phẩm - Sinh học; Tại: Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Khoa học Thực phẩm; Tại: Đại học Bourgogne Franche - Comté
Dạy CN: Công nghệ thực phẩm
Lĩnh vực NC: Polymer tự nhiên; Bao gói hoạt chất sinh học; Hóa lý thực phẩm; Bao bì thực phẩm
Ngoại ngữ: Anh văn, Pháp văn
Địa chỉ liên hệ: 48 Cao Thắng - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: (+84) 0236 3519689; Mobile: (+84) 914 275 528
Email: htduyen@ute.udn.vn ; huynhdiemuyen@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Đào tạo
09/2002-06/2007: Sinh viên Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, ngành Công nghệ Thực phẩm – Sinh học
10/2007-08/2010: Học viên cao học tại Đại học Đà Nẵng, ngành Công nghệ Thực phẩm và Đồ uống
09/2013-10/2016: Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp Bourgogne Franche - Comté, Cộng hòa Pháp

Công tác
Từ 01/2009-01/2010: Giảng viên tập sự tại Khoa Công nghệ Hóa học, trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
Từ 02/2010-08/2013: Cán bộ giảng dạy ngành Công nghệ Thực phẩm, thuộc Khoa Công nghệ Hóa học
Từ 11/2016 đến nay: Trở lại công tác (sau khi hoàn thành NCS) tại Khoa Công nghệ Hóa học, trường Cao đẳng Công nghệ nay là Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu đặc tính và ứng dụng của pectin chiết tách từ quả bưởi. Chủ nhiệm: Huỳnh Thị Diễm Uyên. Mã số: T2010-06-01. Năm: 2010. (Sep 25 2015 7:07PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Insights into gelation kinetics and gel front migration in cation-induced polysaccharide hydrogels by viscoelastic and turbidity measurements: Effect of the nature of divalent cations. Authors: Uyen T.D. Huynh, Odile Chambin, Aline Maire du Poset, Ali Assifaoui. Carbohydrate Polymers. No: 190. Pages: 121-128. Year 2018. (Mar 22 2018 9:59AM)
[2]Article: Pellets based on polyuronates: Relationship between gelation and release properties. Authors: Uyen T.D. Huynh, Ali Assifaoui, Odile Chambin. Journal of Food Engineering. No: 199. Pages: p. 27–35. Year 2017. (Apr 20 2017 4:30PM)
[3]Article: Binding of divalent cations to polygalacturonate: a mechanism driven by the hydration water. Authors: Uyen T. D. Huynh, Adrien Lerbret, Fabrice Neiers, Odile Chambin, Ali Assifaoui. Journal Physical Chemistry B. No: 120 (5). Pages: 1021–1032. Year 2016. (Feb 26 2016 10:07AM)
[4]Presentations: Influence of the pectin gels properties in vitro release from rutin calcium pectinate microparticles. Authors: Uyen T. D. Huynh, Ali Assifaoui, Odile Chambin. 4th Conference on Innovation in Drug Delivery: Site-Specific Drug Delivery, Antibes – Juan-Les-Pins, France. Pages: 25-28/09. Year 2016. (Sep 30 2016 6:40PM)
[5]Presentations: Milk protein-pectin beads a novel means for curcumin encapsulation. Authors: Thi Binh An Nguyen, Thi Diem Uyen Huynh, Pascale Winckler, Yves Waché, Muriel Subirade et Odile Chambin. 1st European Conference on Pharmaceutics – Drug Delivery, APV – APGI - ADRITELF, Reims, France. Pages: 13-14/04. Year 2015. (Sep 25 2015 8:06PM)
[6]Presentations: How different are the structural changes of low methoxy pectin induced by the divalent cations Ca2+ and Zn2+. Authors: Uyen T. D. Huynh, A. Assifaoui, A. Lerbret, F. Neiers, C. Loupiac, O. Chambin, F. Cousin. JDN Neutron Imaging Workshop - Rencontres Rossat – Mignod, Évian-les-Bains, France
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Pages: 05-08/10. Year 2015.
(Sep 25 2015 8:16PM)
[7]Article: Structural behaviour differences in low methoxy pectin solutions in the presence of divalent cations (Ca2+ and Zn2+): a process driven by the binding mechanism of the cation with the galacturonate unit. Authors: Ali Assifaoui, Adrien Lerbret, Uyen T.D. Huynh, Fabrice Neiers, Odile Chambin, Camille Loupiac, Fabrice Cousin,. Soft Matter - The Royal Society of Chemistry. No: 11(3). Pages: 551-560. Year 2015. (Sep 25 2015 7:32PM)
[8]Presentations: Influence of formulation on the encapsulation and the release of 5-ASA in beads of polysaccharides. Authors: Uyen T. D. Huynh, Ali Assifaoui et Odile Chambin
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Forum des Jeunes Chercheur de l’Ecole Doctorale Environnement Santé – Univesité de Bourgogne. Pages: 18-19/06. Year 2015. (Sep 25 2015 8:03PM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ. Năm: 2010.
[2] Giấy khen của Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ. Năm: 2013.
[3] Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Năm: 2017.
[4] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2017.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2018.
[6] Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Năm: 2018.
[7] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm: 2018.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn