Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='kimhung' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Lê Kim Hùng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,726,650

 
Mục này được 36084 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Kim Hùng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  13/11/1957
Nơi sinh: Tiên Phước - Quảng Nam
Quê quán Tiên Phước - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện kỹ thuật; Tại: Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 1995; Chuyên ngành: Điện kỹ thuật; Tại: Grenoble
Chức danh KH:  Giáo sư; công nhận năm: 2015
Dạy CN: Hệ thống điện
Lĩnh vực NC: Bảo vệ và điều khiển hệ thống điện
Ngoại ngữ: Pháp (C); Anh, Nga (B)
Địa chỉ liên hệ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0914112526; Mobile: 
Email: lekimhung@dut.udn.vn; lekimhung.dut@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 1980 - 1990 : Giảng viên Khoa Điện ĐHBK, Giáo vụ khoa Điện

- Từ 1990 - 1991 : Học thạc sĩ tại  INPG (Viện Bách khoa Grenoble,Pháp)

- Từ 1991 - 1995 : Làm luận án tiến sĩ tại INPG (Viện Bách khoa Grenoble,Pháp); Đơn vị trưởng phụ trách quản lý NCS thực tập sinh tại thành phố Grenoble, kết nạp vào Đảng CSVN năm 1994.

- 1996 - 1997 : Phó Chủ nhiệm khoa Điện - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHĐN.

- Từ 1997 - 2000 : Trưởng phòng HCTH, Đảng ủy viên Đảng Bộ Trường ĐH Bách Khoa - ĐHĐN.

- Từ 2000 - 2005 Chủ nhiệm Khoa Điện, Hiệu phó (từ 2002 - 2005), Đảng ủy viên Đảng Bộ Trường ĐH Bách Khoa.

- Từ 2005 - 6/2010 : Trưởng Ban Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy ĐHĐN, Phó Ban tuyên huấn Đảng ủy (nhiệm kỳ 2010-2015).

- Từ tháng 7/2010 - 11/2010 : Phó Giám đốc ĐHĐN.

- Từ 11/2010 : Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy  trường ĐH Bách Khoa - ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng đề án Chiến lược phát triển Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng thành trường Đại học định hướng nghiên cứu. Chủ nhiệm: Lê Kim Hùng. Thành viên: Nguyễn Đình Lâm; Võ Chí Chính; Huỳnh Tấn Tiến. Mã số: Đ2015-02-121. Năm: 23092016. (Apr 3 2018 2:30PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: B2010-ĐN-01-20. Xây dựng cẩm nang điện tử và phần mềm kiểm định rơ le kỹ thuật số . Chủ nhiệm: Lê Kim Hùng. Mã số: B2010-ĐN-01-20. Năm: 2011. (Jan 25 2011 8:18AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: B2007-ĐN 01-09. Xây dựng các phần mềm phục vụ cho công tác Tuyển sinh sau đại học và Quản lý KHCN tại Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Kim Hùng. Thành viên: TS. Nguyễn Hoàng Việt, ThS Võ Đình Nam, ThS Trương Lê Bích Trâm. Mã số: B2007-ĐN 01-09. Năm: 2009. (Dec 31 2010 10:18AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: B2003 -15-34. Xây dựng phần mềm tính toán lưới điện phân phối theo lượng điện năng tiêu thụ. Chủ nhiệm: Lê Kim Hùng. Thành viên: ThS Nguyễn Bảo Trọng. Mã số: B2003 -15-34. Năm: 2005. (Dec 31 2010 10:18AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: T04-15-76. Xây dựng phần mềm mô phỏng thí nghiệm Bảo vệ rơ le. Chủ nhiệm: Lê Kim Hùng. Thành viên: KS Phạm Văn Kiên. Mã số: T04-15-76. Năm: 2005. (Jan 18 2011 9:31AM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: NCKH-03-01. Lập trình huấn luyện điều độ viên lưới phân phối. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thành. Thành viên: TS Lê Kim Hùng, TS Đinh Thành Việt. Mã số: NCKH-03-01. Năm: 2004. (Dec 31 2010 10:18AM)
[7] Đề tài cấp Bộ: B97-15-18. Tính toán an toàn hệ thống điện trong thời gian thực. Chủ nhiệm: Lê Kim Hùng. Thành viên: . Mã số: B97-15-18. Năm: 1999. (Dec 31 2010 10:18AM)
[8] Đề tài cấp ĐHĐN: D96-01-04. Dự báo và quy hoạch điện cho khu công nghiệp hoá dầu Dung Quất. Chủ nhiệm: PGS. TS Tăng Thiên Tư. Thành viên: Le Hồng, Lê Kim Hùng, Trần Tấn Vinh, Trần Vinh Tịnh. Mã số: D96-01-04. Năm: 1997. (Dec 31 2010 10:18AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phân tích và đánh giá sự làm việc của rơle bảo vệ so lệch máy biến áp SEL387 tại trạm biến áp 110kV Lăng Cô. Tác giả: GS.TS. Lê Kim Hùng*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 6(127).2018. Trang: 13. Năm 2018. (Jun 28 2018 2:45PM)
[2]Bài báo: Phân tích hệ thống định vị sự cố bằng phương pháp sóng lan truyền cho đường dây truyền tải điện 500kV Dốc Sỏi - Đà Nẵng. Tác giả: GS.TS. Lê Kim Hùng*; Trương Thanh Trường; TS. Vũ Phan Huấn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 63. Năm 2018. (Jun 22 2018 8:55AM)
[3]Bài báo: Cải thiện chất lượng điện áp trong lưới điện phân phối 22kV có phụ tải phi tuyến dùng D-STATCOM và bộ lọc sóng hài. Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Vinh*; GS.TS. Lê Kim Hùng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 1(122).2018. Trang: 125. Năm 2018. (Mar 30 2018 5:11PM)
[4]Bài báo: Tính toán tự động hóa mạch vòng cho xuất tuyến 471 và 472 Thành phố Đà nẵng sử dụng phần mềm Opcoord. Tác giả: GS.TS. Lê Kim Hùng*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(110).2017. Trang: 64. Năm 2017. (Apr 11 2017 11:10AM)
[5]Bài báo: Ứng dụng D-STATCOM để cải thiện chất lượng điện áp trên hệ thống điện phân phối 22kV: Khu công nghiệp Tân Bình, Tp.HCM. Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Vinh*; GS.TS. Lê Kim Hùng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(116).2017. Trang: 107. Năm 2017. (Oct 5 2017 2:39PM)
[6]Bài báo: Cấu hình và thử nghiệm liên động điều khiển bằng tin nhắn IEC61850 Goose của rơle bảo vệ hãng Toshiba và Sel. Tác giả: Lê Kim Hùng*, Vũ Phan Huấn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 49. Năm 2016. (Jun 14 2016 8:44AM)
[7]Bài báo: Mô phỏng rơ le số bảo vệ mất kích thích máy phát điện. Tác giả: Lê Kim Hùng*, Trần Hữu Truyền. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(100).2016. Trang: 35. Năm 2016. (May 13 2016 2:53PM)
[8]Bài báo: Đánh giá chức năng định vị điểm sự cố của rơle Areva sử dụng trong hệ thống điện. Tác giả: PGS.TS. Lê Kim Hùng*; Vũ Phan Huấn
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(78).2014. Trang: 38. Năm 2014. (Sep 19 2014 9:38AM)
[9]Bài báo: Xây dựng tập tin Comtrade bằng Matlab để đánh giá chức năng định vị sự cố trên rơ le bảo vệ. Tác giả: Le Kim Hung,. Tạp chí KH&CN trường Đại học Thái Nguyên. Số: 8 (122). Trang: 149-153. Năm 2014. (Jun 4 2015 9:51AM)
[10]Bài báo: Thí nghiệm chức năng định vị sự cố của rơ le Toshiba. Tác giả: Lê Kim Hùng,.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Hội nghị KH&CN Điện lực toàn quốc năm 2014
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 01/2014. Trang: 709-718. Năm 2014.
(Jun 4 2015 9:54AM)
[11]Bài báo: Fault classification and location on transmission line using Anfis net. Tác giả: Lê Kim Hùng,.. Tạp chí KH&CN các trường Đại học kỹ thuật
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 101. Trang: 59-65. Năm 2014.
(Jun 4 2015 10:00AM)
[12]Bài báo: Giải pháp đổi mới công tác quản lý hoạt động KH&CN đối với các trường ĐH kỹ thuật công nghệ trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục và đào tạo. Tác giả: Lê Kim Hùng. Hội thảo - Tập huấn Quốc gia "Đổi mới hoạt động KH&CN phục vụ đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Số: 01. Trang: 19-24. Năm 2014. (Jun 4 2015 9:58AM)
[13]Bài báo: Xây dựng chương trình hỗ trợ tính toán và phối hợp đặc tuyến thiết bị bảo vệ trên lưới phân phối. Tác giả: PGS.TS. Lê Kim Hùng*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: Số 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 34. Năm 2014.
(May 6 2014 5:00PM)
[14]Bài báo: HOW TO MAKE THE GOOSE MESSAGES TO SOLVE THE INTEROPERABILITY BETWEEN AREVA AND SEL IEDS. Tác giả: Lê Kim Hùng ; Vũ Phan Huấn; Lê Thị Minh Châu
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
. Số: Số 12(85).2014, Quyển 1. Trang: 35. Năm 2014.
(Mar 10 2015 4:24PM)
[15]Bài báo: Sử dụng thuật toán tìm kiếm sự hài hòa giải quyết bài toán bù tối ưu công suất phản kháng cho mạng phân phối hình tia. Tác giả: Phạm Viết Sĩ; PGS.TS. Lê Kim Hùng*
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 5(78).2014. Trang: 87. Năm 2014.
(Sep 19 2014 9:38AM)
[16]Bài báo: Nhận dạng sụ cố trên đường dây truyền tải điện bằng hệ mờ. Tác giả: Lê Kim Hùng, Vũ Phan Huấn, Phan Thành Việt
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 9(58)/2012 ;Q1
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 9 (58) / 2012. Trang: 1-7. Năm 2012.
(Apr 25 2013 2:52PM)
[17]Bài báo: Phân tích bản ghi sự kiẹn của rơle kỹ thuật số bằng phần mềm Siemens Sigra 4. Tác giả: Lê Kim Hùng-Vũ Phan Huấn-Nguyễn Hoàng Việ. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 51/2012
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 51. Trang: 16-25. Năm 2012.
(Jun 21 2012 10:14AM)
[18]Bài báo: Đánh giá hiệu quả kinh tế giữa lưới điện phân phối 22 kV 3 pha 3 dây và 3 pha 4 dây bằng phương pháp hàm chi phí tính toán hằng năm. Tác giả: Lê Kim Hùng-Vũ Phan Huấn-Trần Vinh Tịnh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 52/2012. Số: 52. Trang: 10-17. Năm 2012. (Jun 21 2012 10:15AM)
[19]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng máy phát DFIG kết nối song song với máy phát FSIG dể cải thiện đặc tính làm việc của máy phát FSIG trong trang thái tĩnh của hệ thống tua bin gió. Tác giả: Lê Kim Hùng, Nguyễn Minh Quân. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng,
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: số 8(57)/2012 ;Q1. Trang: 20-26. Năm 2012.
(Apr 25 2013 2:47PM)
[20]Bài báo: Xây dựng phương pháp thí nghiệm rơ le bảo vệ trong Trạm biến áp tự động hóa sử dụng giao thức IEC 61850. Tác giả: Lê Kim Hùng, Lê Văn Ngân. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 3(64)/2012
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: số 3(64)/2012. Trang: 12-19. Năm 2012.
(May 20 2013 1:20PM)
[21]Bài báo: Ảnh hưởng của hệ thống nối đất đến quá điện áp và quá dòng điện khi sự cố chạm đất trong lưới điện phân phối 22 kV. Tác giả: Lê Kim Hùng, Trần Vinh Tịnh, Nguyễn Lương Minh, Võ Như Quốc. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 10(59)/2012. Số: 10 (59) / 2012. Trang: 19-25. Năm 2012. (Apr 25 2013 2:56PM)
[22]Bài báo: Nghiên cứu phương pháp xác định hệ số phát thải cơ sở cho hệ thống điện Việt Nam. Tác giả: Lê Kim Hùng-Phan Công Tám
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 50/2012
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 50. Trang: 18-24. Năm 2012.
(Jun 21 2012 10:12AM)
[23]Bài báo: Nghiên cứu Bộ điều biến FSK trong việc truyền tín hiệu số bằng sóng mang trên đường dây tải điện. Tác giả: Lê Kim Hùng-Nguyễn Thị Ngọc Minh
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 47/2011
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 47. Trang: 17-23. Năm 2011.
(Jun 21 2012 10:11AM)
[24]Bài báo: A Design of Digital Resistance Equipment for comissioning and testing. Tác giả: Lê Kim Hùng-Vũ Phan Huấn-Nguyễn Hoàng Việt
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 83B (tiếng Anh), các trường Đại học Kỹ thuật
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 83B. Trang: 92-96. Năm 2011.
(Jun 21 2012 10:00AM)
[25]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng cấu hình rơ le sa thải phụ tải cho Trạ biến áp 110 kV ĐăkMil. Tác giả: Lê Kim Hùng, Vũ Phan Huấn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 39. Trang: 151-157. Năm 2010. (Jan 25 2011 2:32PM)
[26]Bài báo: Chi phí môi trường do sản xuất năng lượng : một ví dụ cho ngành điện Việt Nam. Tác giả: Lê Kim Hùng, Đàm Xuân Hiệp
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 38. Trang: 29-36. Năm 2010.
(Jan 25 2011 8:39AM)
[27]Bài báo: Thử nghiệm bảo vệ mất kích từ trên cơ sở phối hợp làm việc với đặc tính máy phát. Tác giả: Lê Kim Hùng, Vũ Hoài nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 38. Trang: 45-50. Năm 2010. (Jan 25 2011 8:39AM)
[28]Bài báo: Ứng dụng tính toán chế độ không đối xứng của lưới điện phân phối 22KV khu vực miền Trung. Tác giả: Lê Kim Hùng, Trần Vinh Tịnh, Võ Như Quốc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 6 (35). Trang: 48-54. Năm 2009.
(Jan 26 2011 11:19AM)
[29]Bài báo: Phương pháp chào giá điện cạnh tranh theo mô hình giá thị trường đối với các nhà máy nhiệt điện. Tác giả: Lê Kim Hùng, Đỗ Thanh sơn. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 32. Trang: 46-54. Năm 2009. (Jan 18 2011 8:53AM)
[30]Tham luận: Hoạt động đào tạo Sau đại học theo nhu cầu xã hội tại Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lê Kim Hùng, Hoàng Dũng. , Kỷ yếu Hội nghị Liên kết Đào tạo SĐH và NCKH với các Tỉnh Miền Trung-Tây Nguyên, Đại học Đà Nẵng. Trang: 5-13. Năm 2009. (Jan 18 2011 8:54AM)
[31]Tham luận: Thành tựu nghiên cứu khoa học của Đại học Đà Nẵng giai đoạn 1994-2009. Tác giả: Lê Kim Hùng, Nguyễn Ngọc Chinh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu Hội nghị Liên kết Đào tạo SĐH và NCKH với các Tỉnh Miền Trung-Tây Nguyên, Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Trang: 17-30. Năm 2009.
(Jan 18 2011 8:56AM)
[32]Bài báo: Thí nghiệm rơle rel670 bảo vệ khoảng cách kỹ thuật số cho đường dây truyền tải điện. Tác giả: Lê Kim Hùng, Vũ Phan Huấn
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên. Số: 59. Năm 2009. (Jan 25 2011 8:32AM)
[33]Bài báo: Ứng dụng rơ le so lệch trở kháng thấp7SS601 để bảo vệ cho thanh góp hệ thống điện. Tác giả: Lê Kim Hùng, Vũ Phan Huấn
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 33. Trang: 28-34. Năm 2009. (Jan 25 2011 8:28AM)
[34]Bài báo: Ứng dụng công nghệ trải phổ vào việc truyền tin trên đường dây tải điện. Tác giả: Lê Kim Hùng, Nguyễn Thị Ngọc Minh
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 34. Trang: 59-66. Năm 2009. (Jan 25 2011 8:29AM)
[35]Bài báo: Nghiên cứu tính toán chế độ không đối xứng của lưới điện phân phối 22kV khu vực miền Trung. Tác giả: Lê Kim Hùng, Võ Như Quốc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 35. Năm 2009. (Jan 25 2011 8:31AM)
[36]Bài báo: Tính toán phân bố dòng điện trở về trong lưới điện phân phối 22 kV. Tác giả: Lê Kim Hùng, Trần Vĩnh Tịnh, Võ Như Quốc. , Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 30. Trang: 14-22. Năm 2009. (Jan 18 2011 8:52AM)
[37]Tham luận: Đào tạo nguồn nhân lực CNTT tại Đại học Đà Nẵng-cơ hội-thách thức. Tác giả: Lê Kim Hùng, Võ Trung Hùng. (Hội thảo Quốc gia “Đào tạo nguồn nhân lực CNTT và Truyền thông theo nhu cầu xã hội” do Bộ GD&ĐT và Bộ TT&TT phối hợp tổ chức tại Đà nẵng. Trang: 178-185. Năm 2008. (Jan 18 2011 8:43AM)
[38]Tham luận: Hoạt động KHCN tại ĐHĐN 5 năm qua và định hướng đổi mới hoạt động KHCN giai đoạn 2008-2020. Tác giả: Lê Kim Hùng. (Hội thảo Quốc gia “Đổi mới hoạt động Khoa học và Công nghệ trong các trường Đại học giai đoạn 2008-2020” do Bộ GD&ĐT tổ chức tại Hà Nội
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 41-50. Năm 2008.
(Jan 18 2011 8:44AM)
[39]Bài báo: Xây dựng chương trình kiểm định và đánh giá chất lượng rơ le so lệch kỹ thuật số. Tác giả: Lê Kim Hùng, Vũ  Phan Huấn. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 29. Trang: 14-18. Năm 2008. (Jan 18 2011 8:45AM)
[40]Bài báo: Nghiên cứu đặc tính từ trường của các máy biến áp công suất lớn. Tác giả: Lê Thành Bắc; Lê Kim Hùng; Alecxandrop G.N. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 1(24). Trang: 1-8. Năm 2008. (Dec 31 2010 10:19AM)
[41]Bài báo: Kiểm toán năng lượng trong các cơ sở sản xuất công nghiệp, đề xuất giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tác giả: Lê Kim Hùng; Nguyễn Thị Ngọc Minh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 1(24). Trang: 16-22. Năm 2008. (Dec 31 2010 10:19AM)
[42]Bài báo: Nghiên cứu bán kính cấp điện hiệu quả lưới điện phân phối 22 KV 3 pha 3 dây và 3 pha 4 dây. Tác giả: Lê Kim Hùng; Võ Như Quốc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 2(25). Trang: 43-50. Năm 2008. (Dec 31 2010 10:19AM)
[43]Bài báo: Tối ưu hóa vị trí đặt và công suất pháy của nguồn phân tán trên mô hình lưới điện phân phối 22 KV. Tác giả: Lê Kim Hùng, Lê Hải Thanh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 25. Trang: 65-70. Năm 2008. (Jan 18 2011 8:41AM)
[44]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng chương trình kiểm định và đánh giá chất lượng rơ le quá dòng kỹ thuật số. Tác giả: Lê Kim Hùng, Vũ Phan Huấn. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 68. Trang: 6-10. Năm 2008.
(Jan 18 2011 8:51AM)
[45]Tham luận: Một số mô hình NCKH tại Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lê Kim Hùng, Nguyễn Ngọc Chinh, Phan Thị Hoa. Hội thảo –Tập huấn “Đổi mới hoạt động KHCN nhằm phục vụ công tác kiểm định chất lượng Giáo dục đại học Đà Nẵng. Trang: 107-116. Năm 2007. (Jan 17 2011 11:11AM)
[46]Tham luận: Tính giờ chuẩn cho hoạt động KHCN trong Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lê Kim Hùng, Nguyễn Ngọc Chinh. Hội thảo –Tập huấn “Đổi mới hoạt động KHCN nhằm phục vụ công tác kiểm định chất lượng Giáo dục đại học Đà Nẵng. Trang: 117-122. Năm 2007. (Jan 17 2011 11:12AM)
[47]Bài báo: Cẩm nang điện tử và mô hình mô phỏng rơ le trên máy tính-giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng rơ le kỹ thuật số. Tác giả: Lê Kim Hùng, Lê Thị Minh châu, Nguyễn Long
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Công nghệ Điện lực. Số: 3. Trang: 59-64. Năm 2007. (Jan 17 2011 11:00AM)
[48]Bài báo: Thiết kế ứng dụng thiết bị điều khiển mức ngắn thay thế các tủ bảng điện truyền thông cho các trạm biến áp 35/22 KV. Tác giả: Lê Kim Hùng, Thạch Lê Khiêm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5 (22). Trang: 7-12. Năm 2007. (Jan 26 2011 10:45AM)
[49]Bài báo: The advantage of standard IEC 61850 in protection and substation automation systems. Tác giả: Lê Kim Hùng; Thạch Lễ Khiêm. Proceeding of the 10th Conference on science and technology, Ho Chi Minh City University of Technology, October 2007. Số: 1. Trang: 315-320. Năm 2007. (Dec 31 2010 10:19AM)
[50]Bài báo: Cẩm nang điện tử và mô hình mô phỏng rơ le trên máy tính-giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng rơ le kỹ thuật số. Tác giả: Lê Kim Hùng; Lê Thị Minh Châu; Nguyễn Long. Tạp chí Khoa học Công nghệ Điện lực. Số: 3. Trang: 59-64. Năm 2007. (Dec 31 2010 10:19AM)
[51]Bài báo: The advantage of standard IEC 61850 in protection and substation automation systems. Tác giả: Lê Kim Hùng; Thạch Lễ Khiêm. Proceeding of the 10th Conference on science and technology, Ho Chi Minh City University of Technology. Số: 10/2007. Trang: 315-320. Năm 2007. (Dec 31 2010 10:19AM)
[52]Bài báo: Nghiên cứu tự động hóa mạch vòng trong lưới phân phối thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Kim Hùng, Nguyễn Ngọc Linh. Tạp chí Khoa học Công nghệ Điện lực. Số: 2. Trang: 37-42. Năm 2006. (Jan 17 2011 9:14AM)
[53]Bài báo: Nghiên cứu các ứng dụng tối ưu trào lưu công suất trong hệ thống điện Việt Nam, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 15+16, 2006. Tác giả: Nguyễn Đình Doãn; Trần Quốc Tuấn; Lê Kim Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 3(15)-4(16). Trang: 25 đến 31. Năm 2006. (Dec 31 2010 10:19AM)
[54]Bài báo: Một số giải pháp điều khiển trạm biến áp bằng máy tính tại khu vực Miền Trung. Tác giả: Lê Kim Hùng; Võ Đức Hoàng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 5(17). Trang: 15-20. Năm 2006. (Dec 31 2010 10:19AM)
[55]Bài báo: Giải pháp điều khiển trạm biến áp 110 kV Xuân Hà bằng máy tính. Tác giả: Lê Kim Hùng; Võ Đức Hoàng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học kỹ thuật. Số: 58. Trang: 6-9. Năm 2006. (Dec 31 2010 10:19AM)
[56]Tham luận: Nghiên cứu tự động hóa mạch vòng trong lưới phân phối thành phố Đà Nẵng, Tạp chí Khoa học Công nghệ Điện lực số 2, 2006. Tác giả: Lê Kim Hùng. Tạp chí Khoa học Công nghệ Điện lực số 2, 2006
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Trang: 15-21. Năm 2006.
(Dec 31 2010 10:19AM)
[57]Bài báo: Phân tích vấn đề điều khiển và an toàn Hệ thống điện, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 14, 2006. Tác giả: Lê Kim Hùng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 14, 2006. Số: 14. Trang: 15-21. Năm 2006. (Dec 31 2010 10:19AM)
[58]Bài báo: Phân tích vấn đề điều khiển và an toàn Hệ thống điện. Tác giả: Lê Kim Hùng, Đoàn Ngọc Minh Tú. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 14. Trang: 28-32. Năm 2006.
(Jan 17 2011 9:33AM)
[59]Bài báo: Nghiên cứu các ứng dụng tối ưu trào lưu công suất trong hệ thống điện Việt Nam. Tác giả: Lê Kim Hùng, Nguyễn Đình Doãn, Trần Quốc Tuấn. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 15+16. Trang: 25-31. Năm 2006. (Jan 17 2011 9:34AM)
[60]Bài báo: Một số giải pháp điều khiển trạm biến áp bằng máy tính tại khu vực Miền Trung. Tác giả: Lê Kim Hùng, Võ Đức Hoàng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 17. Trang: 15-20. Năm 2006. (Jan 17 2011 9:39AM)
[61]Bài báo: Khảo sát, đánh giá hiệu quả đầu tư dự án cung cấp điện của một số khu dân cư mới tại Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Kim Hùng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 22. Trang: 25-31. Năm 2006.
(Jan 17 2011 10:58AM)
[62]Bài báo: Giải pháp điều khiển trạm biến áp 110 kV Xuân Hà bằng máy tính. Tác giả: Lê Kim Hùng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí KH&CN các trường Đại học kỹ thuật. Số: 58. Trang: 6-9. Năm 2006. (Jan 17 2011 11:00AM)
[63]Bài báo: Ứng dụng hệ thống tự động lưới phân phối (DAS) để giảm thời gian và phạm vi mất điện khi có sự cố vĩnh cửu của lưới điện phân phối miền Trung. Tác giả: Lê Kim Hùng; Nguyễn Thành. Hội nghị toàn quốc lần thứ VI về tự động hóa-VICA VI, 2005. Số: 1. Trang: 15-21. Năm 2005. (Dec 31 2010 10:19AM)
[64]Bài báo: Ứng dụng rơ le khoảng cách số MICOM để bảo vệ đường dây truyền tải điện. Tác giả: Lê Kim Hùng. , Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 4. Trang: 1-5. Năm 2004.
(Jan 17 2011 9:09AM)
[65]Bài báo: Tính toán giá trị cài đặt cho các vùng của bảo vệ khoảng cách sử dụng các phần mềm tính toán ngắn mạch. Tác giả: Lê Kim Hùng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật. Số: 46+47. Trang: 32-36. Năm 2004. (Jan 17 2011 9:10AM)
[66]Bài báo: Ứng dụng mạng nơ ron trong dự báo phụ tải hệ thống điện. Tác giả: Lê Kim Hùng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật . Số: 46+47. Trang: 75-80. Năm 2004. (Jan 17 2011 9:12AM)
[67]Bài báo: Tính toán giá trị cài đặt cho các vùng của bảo vệ khoảng cách sử dụng các phần mềm tính toán ngắn mạch, Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật số 46+47, 2004. Tác giả: Lê Kim Hùng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật số 46+47, 2004. Số: 46-47. Trang: 15-21. Năm 2004. (Dec 31 2010 10:19AM)
[68]Bài báo: Ứng dụng mạng nơ ron trong dự báo phụ tải hệ thống điện, Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật số 46+47, 2004. Tác giả: Lê Kim Hùng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật số 46+47, 2004
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 46+47. Trang: 15-21. Năm 2004.
(Dec 31 2010 10:19AM)
[69]Bài báo: Sơ đồ tăng tốc vùng 2 kết hợp với RAR và DAR. Tác giả: Lê Kim Hùng, Tôn Thất Hùng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Điện lực của EVN
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 9. Trang: 34-36. Năm 2003.
(Jan 17 2011 9:07AM)
[70]Bài báo: Xem xét sự tản mạn của các sai số ảnh hưởng đến sự làm việc của sơ đồ bảo vệ khoảng cách. Tác giả: Lê Kim Hùng, Tôn Thất Hùng. , Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật. Số: 44+45. Trang: 70-74. Năm 2003. (Jan 17 2011 9:06AM)
[71]Bài báo: Hệ thống thông tin cáp quang trong hệ thống điện. Tác giả: Lê Kim Hùng, Đinh Phước Huy. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 39-43. Năm 2003. (Jan 17 2011 8:59AM)
[72]Bài báo: Sơ đồ tăng tốc vùng 2 kết hợp với RAR và DAR, Tạp chí Điện lực của EVN số 9, 2003. Tác giả: Lê Kim Hùng; Tôn Thất Hùng. Tạp chí Điện lực-EVN. Số: 9. Trang: 34 đến 36. Năm 2003. (Dec 31 2010 10:19AM)
[73]Bài báo: Ứng dụng rơ le khoảng cách số MICOM để bảo vệ đường dây truyền tải điện, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng số 4, 2004. Tác giả: Lê Kim Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 4. Trang: 1 đến 5. Năm 2003. (Dec 31 2010 10:19AM)
[74]Bài báo: Hệ thống quản lý năng lượng (SCADA/EMS). Tác giả: Lê Kim Hùng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 3. Trang: 11-15. Năm 2003.
(Jan 17 2011 9:02AM)
[75]Bài báo: Hệ thống thông tin cáp quang trong hệ thống điện. Tác giả: Lê Kim Hùng; Đinh Phước Huy. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 39-43. Năm 2003. (Dec 31 2010 10:19AM)
[76]Bài báo: Ứng dụng bài toán đánh giá trạng thái trong hệ thống điện. Tác giả: Lê Kim Hùng; Nguyễn Mạnh Hà. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật. Số: 40+41. Trang: 21-26. Năm 2003. (Dec 31 2010 10:19AM)
[77]Bài báo: Tính toán lưới phân phối theo lượng điện năng tiêu thụ. Tác giả: Lê Kim Hùng, Nguyễn Bảo Trọng. , Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật. Số: 36+37. Trang: 99-103. Năm 2002. (Jan 17 2011 8:51AM)
[78]Bài báo: Sự phát triển trong khái niệm mới về rơle. Tác giả: Lê Kim Hùng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Điện lực của EVN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 3. Trang: 30-32. Năm 2001.
(Jan 17 2011 8:49AM)
[79]Bài báo: Phương pháp phân bố tối ưu công suất. Tác giả: Lê Kim Hùng-Nguyễn Văn Tuân
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tập san Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng số 7, 2000. Số: 7. Trang: 41-46. Năm 2000. (Jan 12 2011 3:01PM)
[80]Bài báo: Phương pháp toán học trong đánh giá trạng thái hệ thống điện. Tác giả: Lê Kim Hùng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng số 3, 1997. Số: 3. Trang: 27-31. Năm 1997. (Jan 12 2011 2:47PM)
[81]Bài báo: Dự báo và quy hoạch điện cho khu công nghiệp hoá dầu Dung Quất. Tác giả: Lê Kim Hùng; Trần Vinh Tịnh, Tăng Thiên Tư, Trần Tấn Vinh, Lê Hồng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Hội thảo quốc tế về Dung Quất-31/3-2/4/1997-Đà Nẵng, Việt Nam, 1997
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: -. Trang: 209-212. Năm 1997.
(Jan 12 2011 2:50PM)
[82]Bài báo: Tự động hoá giám sát an toàn hệ thống điện. Tác giả: Lê Kim Hùng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Điện lực Miền Trung số 60, 1997
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 60. Trang: 10-11. Năm 1997.
(Jan 12 2011 2:53PM)
[83]Bài báo: Mô hình hoá Hệ thống điện. Tác giả: Lê Kim Hùng
marriage affairs open i want an affair
. Thông báo Khoa học Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 1. Trang: 15-17. Năm 1996.
(Jan 12 2011 2:32PM)
[84]Bài báo: Áp dụng kỹ thuật số trong lĩnh vực bảo vệ rơ le. Tác giả: Lê Kim Hùng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Điện lực Miền Trung số 47, tháng 5/96. Số: 47. Năm 1996. (Jan 12 2011 2:38PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Non-Geostationary Satellite Antenna Tracking by means of Fuzzy Logic High Precision Control. Authors: Le Kim Hung,.. 2014 IEEE Fifth International Conference on Communication and Electronics (ICCE)
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 01. Pages: 688-692. Year 2014.
(Jun 4 2015 10:03AM)
[2]Article: How to make the Goose messages to solve the interoperability between Areva and Sel IED. Authors: Le Kim Hung,.. 13th International Symposium on Advanced Technology (ISAT) 2014
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 01. Pages: 59-64. Year 2014.
(Jun 4 2015 10:08AM)
[3]Article: Comparison of Power Quality in Different Grid-Integrated Wind Turbines. Authors: Le Kim Hung,.. 2014 16th IEEE International Conference on Harmonics and Quality of Power (ICHQP), Bucharest, Romania. No: 01. Pages: 241-247. Year 2014. (Jun 4 2015 10:06AM)
[4]Article: Impact of IMPSA Wind Power Plant on Ninh Thuan - Binh Thuan Grid With Small Signal Stability Assessment. Authors: Le Kim Hung,.. 13th International Symposium on Advanced Technology (ISAT). No: 01. Pages: 65-69. Year 2014. (Jun 4 2015 10:07AM)
[5]Article: A studying of single ended fault locator on siemens relay. Authors: Le Kim Hung,Vu Phan Huan, Nguyen Hoang Viet
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Journal of Electrical and Control Engineering, 2013 Vol.3, No.2
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. No: Vol.3, No.2. Pages: 12-17p. Year 2013.
(May 20 2013 1:18PM)
[6]Article: A fault location system for transmission lines using data measurements from two ends. Authors: Lê Kim Hùng, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn. 2012 International Conference on Green technology and Subtainable development- Ho Chi Minh City, 29-30 september 2012. No: 1/2012. Pages: 421-428. Year 2012. (Apr 25 2013 2:50PM)
[7]Article: Effect of harmonic on Protection relay to Power system. Authors: Lê Kim Hùng-Vũ Phan Huấn-Nguyễn Hoàng Việt. The 2011 International Symposium on Electrical-Electronics Engineering
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 1. Pages: 232-237. Year 2011.
(Jun 21 2012 10:09AM)
[8]Article: The effect of Fault resistance on the Performance of distance relay protection. Authors: Lê Kim Hùng-Vũ Phan Huấn-Nguyễn Hoàng Việt. The 2011 International Symposium on Electrical-Electronics Engineering. No: 01. Pages: 238-244. Year 2011. (Jun 21 2012 10:03AM)
[9]Article: Automates finis controles pour localizer des messages avec variables et variants
.
Authors: LE Kim Hung, VO Trung Hung
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Colloque International RUNSUD 2010, Universite Nice-Sophia Antipolis, France,23-25 Mars. Pages: 454-461. Year 2010. (Jan 25 2011 8:35AM)
[10]Article: Optimal placement and sizing of distributed generation on the 22kV distribution network. Authors: Lê Kim Hùng; Lê Thái Thanh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. No: 2(25). Pages: 65-70. Year 2008. (Dec 31 2010 10:19AM)
[11]Article: The design and application of bay control unit to replace the conventional protection & control panels of the 35/22kV medium voltage substations. Authors: Lê Kim Hùng; Thạch Lễ Khiêm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. No: 5(22). Pages: 7-12. Year 2007. (Dec 31 2010 10:19AM)
[12]Article: The advantage of standard IEC 61850 in protection and substation automation systems. Authors: LE Kim Hung, THACH Le Khiem, IVAN De Mesmaeker
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. , Proceeding of the 10th Conference on science and technology, Ho Chi Minh City University of Technology
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Pages: 315-320. Year 2007.
(Jan 17 2011 11:02AM)
[13]Article: Investigation of several OPF applications in the Vienamese power system. Authors: T. Tran Quoc, S. Lam Du, H. Le Kim, U. La Van, C. nguyen Duc. Transmission & Distribution Conference & Exposition 2003 IEEE/PES, Dallas, Texas. No: 03TD0225. Pages: 225-229. Year 2003. (Jan 17 2011 9:05AM)
[14]Article: Localization Concepts Applied to Cyclic Security Analysis. Authors: H. Le Kim, J-C Sabonadiere, N. Hadjsaid
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Proceeding of International Symposium on Electric Power Engineering, STOCKHOLM POWER TECH Sweden (18-22/6/1995).
marriage affairs open i want an affair
. Pages: 651-652. Year 1995.
(Jan 12 2011 2:23PM)
[15]Article: Local Pre-screening Applied to Cyclic Security Analysis. Authors: H. Le Kim, J-C Sabonadiere, N. Hadjsaid. Proceeding of the 30e Universities Power Engineering Conference-UPEC’95-University of Greenwich-London (5-7/9/95)
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. No: Volume 1. Pages: 351-354. Year 1995.
(Jan 12 2011 2:26PM)
[16]Article: A New Contingency Selection Applied to Cyclic Security Analysis. Authors: H. Le Kim, J-C Sabonadiere, N. Hadjsaid. Proceeding of International Conference on Energy Management and Power Delivery-EMPD’95-Singapore (21-23/11/95). No: Vol. 1. Pages: 244-248. Year 1995. (Jan 12 2011 2:28PM)
[17]Article: Localization Concepts Applied to Cyclic Security Analysis. Authors: H. Le Kim; N. Hadjsaid; J-C Sabonnadiere. International Symposium on Electric Power Engineering, STOCKHOLM POWE R TECH Sweden (18-22/6/1995). No: SSPT PS 21-06-0556. Pages: 651 đến 655. Year 1995. (Dec 31 2010 10:19AM)
[18]Article: Comparaison des critères de Sélection de la Région perturbée pour les Études de sécurité des Transits de la puissance active dans les Réseaux électriques. Authors: Le Kim Hung, J.C Sabonnadiere, N. Hadjsaid
marriage affairs open i want an affair
. Conférence des Jeunes chercheurs en Genie électrique (FIRELEC), Grenoble-France (6,7,8/4/1994). No: 1. Pages: 15-20. Year 1994. (Jan 12 2011 2:12PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jun 4 2015 10:11AM)(Jun 14 2011 10:20AM)(Dec 31 2010 10:19AM)(Dec 31 2010 10:19AM)(Dec 31 2010 10:19AM)(Dec 31 2010 10:19AM)(Jun 14 2011 10:11AM)(Jun 14 2011 10:08AM)
[1]Giải tích mạng Chủ biên: Lê Kim Hùng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2014.
[2]Giáo trình Giải tích mạng điện Chủ biên: Lê Kim Hùng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Bách Khoa - Đại học Đà nẵng. Năm 2004.
[3]Giáo trình Bảo vệ các phần tử chính trong hệ thống điện. Chủ biên: Lê Kim Hùng. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2004.
[4]Giáo trình Bảo vệ và điều khiển hệ thống điện Chủ biên: Lê Kim Hùng. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2003.
[5]Giáo trình Bảo vệ rơ le trong hệ thống điện Chủ biên: Lê Kim Hùng. Nơi XB: Trường Trung học Điện 3. Năm 2002.
[6]Giáo trình Hướng dẫn sử dụng rơ le số các hãng , , 2002. Chủ biên: Lê Kim Hùng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Trung học Điện 3. Năm 2002.
[7]Giáo trinh Ngắn mạch trong hệ thống điện Chủ biên: Lê Kim Hùng, Đoàn Ngọc Minh Tú. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. Năm 1999.
[8]Giáo trình Bảo vệ rơ le và tự động hoá trong hệ thống điện Chủ biên: Lê Kim Hùng, Đoàn Ngọc Minh Tú. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. Năm 1998.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]NCS Vũ Phan Huấn
Đề tài: Nghiên cứu các phương pháp thông minh để nhận dạng sự cố trên đường dây truyền tải điện
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2013

[2]NCS Nguyễn Thị Ngọc Minh
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng PLC trong việc quản lý hộ tiêu thụ điện ở Việt Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2011

[3]NCS Võ Như Quốc
Đề tài: Nghiên cứu lựa chọn cấu trúc hợp lý của lưới điện 22kV cho khu vực miền Trung Việt Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2011

[4]Phạm Đức Dũng
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng PLC để thiết kế hệ thống điều khiển bằng máy tính cho các trạm biến áp 110kV

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2010

[5]Trần Công Thành
Đề tài: Tính toán lựa chọn phương án đấu nối hiệu quả nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch vào hệ thống điện Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2010

[6]Thái Quang Vũ
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng trở kháng thứ tự nghịch để phát hiện vùng sự cố bảo vệ nguồn phân tán

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2010

[7]Trần Phú
Đề tài: Nghiên cứu và đánh giá khả năng khai thác năng lượng từ rác đô thị

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2010

[8]Nguyễn Lâm An
Đề tài: Nghiên cứu và đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2010

[9]Nguyễn Mạnh Tường
Đề tài: Đánh giá độ tin cậy của thiết bị bảo vệ rơle trong lưới điện truyền tải khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2010

[10]Nguyễn Tấn Lực
Đề tài: Tính toán phối hợp bảo vệ rơle và xây dựng cẩm nang rơle cho lưới điện phân phối Khánh Hòa

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2010

[11]Vũ Hoài Nam
Đề tài: Nghiên cứu phân tích và mô phỏng rơ le số bảo vệ máy phát nhà máy thủy điện, áp dụng cho nhà máy Sê San 4

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2010

[12]Trần Ngọc Sơn
Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho Công ty cổ phần gỗ MDF Geruco Quảng Trị

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2010

[13]Trịnh Nhất Tiến
Đề tài: Bảo vệ lưới điện phân phối khi có nguồn phân tán

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2010

[14]Nguyễn Bá Tý
Đề tài: Các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả đối với động cơ không đồng bộ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2010

[15]Vũ Phan Huấn
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng chương trình kiểm định và đánh giá chất lượng rơle kỹ thuật số

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2009

[16]Nguyễn Bình Nam
Đề tài: Tính toán lựa chọn phương án huy động công suất từ các nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ cho công ty Điện Lực 3 để đạt lợi nhuận cao nhất

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2009

[17]Đỗ Thanh Sơn
Đề tài: Ứng dụng lý thuyết trò chơi phân tích chiến lược chào giá điện cạnh tranh trong điều kiện thiếu thông tin

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2009

[18]Trần Thị Huệ Trang
Đề tài: Ứng dụng lý thuyết mờ để đánh giá mức độ ảnh hưởng của sự cố đường dây truyền tải điện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2009

[19]Võ Như Quốc
Đề tài: Nghiên cứu và đánh giá hiệu quả giữa lưới điện phân phối 22kV 3 pha 3 dây và 3 pha 4 dây khu vực miền Trung

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2008

[20]Nguyễn Kim Sơn
Đề tài: Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho Công ty đường Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2008

[21]Lê Thái Thanh
Đề tài: Tối ưu hoá vị trí và công suất phát của nguồn phân tán trên mô hình lưới điện phân phối 22kV

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2008

[22]Võ Khắc Hoàng
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tự động hóa lưới phân phối nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2008

[23]Nguyễn Thị Ngọc Minh
Đề tài: Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho Công ty cổ phần dệt may 29-3 Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2008

[24]Bùi Tuấn Anh
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng bộ dịch pha trong lưới truyền tải điện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2007

[25]Phan Hoài Sơn
Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng mạng nơrôn để đánh giá ổn định điện áp trong hệ thống điện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2007

[26]Ngô Tấn Cư
Đề tài: Nâng cao hiệu quả kinh tế trong đầu tư và vận hành hệ thống cung cấp điện cho các khu dân cư mới trên địa bàn chi nhánh điện khu vực 2, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2007

[27]Nguyễn Văn Lân
Đề tài: Mô phỏng các chế độ vận hành hệ thống điện 500kV Việt Nam bằng MATLAB-SIMULINK

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2007

[28]Trương Thế Phong
Đề tài: Nghiên cứu phương pháp tính toán và biện pháp nâng cao độ tin cậy trong hệ thống bảo vệ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2007

[29]Phan Thái Bình
Đề tài: Nghiên cứu chế độ vận hành kinh tế trong hệ thống điện và quá trình trao đổi năng lượng trong hệ thống điện hợp nhất

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2006

[30]Nguyễn Lê Định
Đề tài: Nghiên cứu áp dụng bài toán OPF trong thị trường điện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2006

[31]Võ Đức Hoàng
Đề tài: Nghiên cứu, thiết kế, lắp đặt hệ thống điều khiển, thu thập dữ liệu các trạm biến áp truyền tải khu vực miền Trung

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2006

[32]Nguyễn Long
Đề tài: Lập cẩm nang điện tử và mô phỏng rơle trên máy tính để phục vụ công tác đào tạo và vận hành – Áp dụng thí điểm với rơle 7SA5115-5CA72-OAF3

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2006

[33]Trần Công Nhựt
Đề tài: Tính toán phân tích và đánh giá sử dụng năng lượng gió tại khu vực Cù Lao Chàm tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2006

[34]Nguyễn Ngọc Dũng
Đề tài: Phối hợp tác động giữa thiết bị bảo vệ và tự động trong hệ thống điện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2005

[35]Nguyễn Thanh Quảng
Đề tài: Ứng dụng mạng Nơron trong kỹ thuật bảo vệ rơle

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2005

[36]Nguyễn Văn Thu
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng hệ thống bảo vệ và điều khiển tích hợp cho trạm biến áp

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2005

[37]Nguyễn Thành
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ DAS cho lưới điện phân phối khu vực miền Trung

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2001

 2004

[38]Ngô Văn Bá
Đề tài: Ảnh hưởng của sóng hài và “nhấp nháy” điện áp đối với hệ thống điện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2001

 2004

[39]Bùi Minh Hải
Đề tài: Một số giải pháp nâng cao tính chọn lọc của bảo vệ rơ le trong lưới phân phối

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2001

 2004

[40]Trương Xuân Lộc
Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng mạng nơron để chẩn đoán sự cố trên đường dây truyền tải

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 

[41]Nguyễn Tiến Thịnh
Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp điện cho khu công nghiệp Hòa Khánh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 

  
 Khen thưởng
[1] Huy chương danh dự vì Thế hệ trẻ. Năm: 2000.
[2] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Số: 7125/QĐ-BGD&ĐT. Năm: 2001.
[3] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Số: 1306/QĐ/BGD&ĐT-VP. Năm: 2001.
[4] Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng. Số: 218/QĐ-UB. Năm: 2004.
[5] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. Số: 6928/QĐ-BGD&ĐT ngày 17/12/2005. Năm: 2005.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 1199/QĐ-BGD&ĐT ngày 14 tháng 3 năm 2006. Năm: 2006.
[7] Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Số: 1248/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2007. Năm: 2007.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 2725/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2009. Năm: 2009.
[9] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Số: 3692/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 5 năm 2009. Năm: 2009.
[10] Huân chương lao động hạng 3. Số: 1144/QĐ-CTN ngày 29 tháng 7 năm 2010. Năm: 2010.
[11] Danh hiệu Nhà Giáo ưu tú. Số: 1916/QĐ-CTN ngày 09/11/2010. Năm: 2010.
[12] Kỷ niệm chương vì sự phát triển ngành Điện. Số: 88/QĐ-EVN ngày 05/8/2010. Năm: 2010.
[13] Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt nam. Số: 275/QĐ-KT ngày 14 tháng 5 năm 2010. Năm: 2010.
[14] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 1962/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 5 năm 2012. Năm: 2012.
[15] Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Số: 602/QĐ-KT ngày 07 tháng 12 năm 2012. Năm: 2012.
[16] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 750/QĐ-BGDĐT ngày 27/02/2013. Năm: 2013.
[17] Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng. Số: 8016/QĐ-UBND ngày 18/11/2013. Năm: 2013.
[18] Chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền (từ 2004-2014). Năm: Nhiều năm (2004-2014).
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Giải tích Mạng điện
Ngành: Điện
 5 Sinh viên Khoa Điện Trường Đại học Bách khoa
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Bách khoa
[2]Thiết kế Bảo vệ rơ le
Ngành: Điện
 5 Sinh viên Khoa Điện Trường Đại học Bách khoa
marriage affairs open i want an affair
 Trường Đại học Bách khoa
[3]Tự động hóa lưới phân phối
Ngành: Điện
 5 Sinh viên Khoa Điện Trường Đại học Bách khoa  Trường Đại học Bách khoa
[4]Bảo vệ rơ le trong hệ thống điện
Ngành: Điện
 4 Sinh viên Khoa Điện Trường Đại học Bách khoa
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường Đại học Bách khoa và các Trường Đại học liên kết
[5]Phân tích an toàn Hệ thống điện
Ngành: Điện
 2 Học viên cao học chuyên ngành Mạng và Hệ thống điện  Trường Đại học Bách khoa
[6]Bảo vệ Hệ thống điện phức tạp
Ngành: Điện
 1 Học viên cao học chuyên ngành Mạng và Hệ thống điện  Trường Đại học Bách khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn