Lê Năng Định
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,103,394

 
Mục này được 22041 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Năng Định
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  08/12/1979
Nơi sinh: Trường Sơn - Đức Thọ - Hà Tĩnh
Quê quán Trường Sơn - Đức Thọ - Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ thuật Môi trường; Tại: Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Môi trường; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Kỹ thuật Môi trường; Tại: Université de Lorraine
Dạy CN: Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên & Môi trường
Lĩnh vực NC: Thoát nước đô thị và khu công nghiệp; Đặc điểm nước thải đô thị & CN; Xử lý nước thiên nhiên
Ngoại ngữ: Pháp, Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Môi trường _ Trường Đại học Bách khoa Đà nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0912538884
Email: lenangdinh@gmail.com; lndinh@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2003_2004: Kỹ sư - Công ty tư vấn thiết kế và xây dựng - Bộ Công nghiệp
2004_2007: Giảng viên - Công tác tại Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp - Đại học Bách khoa Đà nẵng.
Phó bí thư Liên chi đoàn Khoa Xây dựng DD & CN.
2007_2008: Giảng viên - Công tác tại Khoa Môi trường - Đại học Bách khoa Đà nẵng.
Bí thư Liên chi đoàn Khoa Môi trường.
2008_2009: Học Master tại Viện khoa học ứng dụng quốc gia Lyon (INSA Lyon) - Cộng hòa Pháp
2009_2013: Nghiên cứu sinh tại Viện Bách khoa Quốc gia Lorraine - Cộng hòa Pháp.
Chủ tịch Hội sinh viên Việt nam tại hai thành phố Nancy - Metz.
2014 đến nay: Trưởng Bộ môn - Giảng viên Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và tái sử dụng nước thải an toàn cho môi trường. Chủ nhiệm: Lê Năng Định. Thành viên: Phan Thị Ngọc Hân. Mã số: T2019-02-35. Năm: 2019. (Feb 22 2020 4:11PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu sự thay đổi thành phần và tính chất nước thải đô thị thành phố Đà nẵng theo thời gian và không gian nhằm đề xuất các giải pháp công nghệ xử lý phù hợp đáp ứng hiệu quả về kinh tế và bảo vệ môi trường. Chủ nhiệm: Lê Năng Định. Thành viên: Lê Thị Xuân Thùy; Hoàng Ngọc Ân. Mã số: B2016-DNA-31-TT. Năm: 2018. (Feb 22 2020 3:33PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Đề xuất giải pháp thu gom nước thải và chống ngập úng khu vực ven biển phía Đông Nam quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Năng Định. Thành viên: Lê Thị Hoài Trâm. Mã số: T2017-02-69. Năm: 2017. (Feb 22 2020 4:08PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng nước sông Phú Lộc, Đà Nẵng. Tác giả: Lê Năng Định. Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Đà nẵng. Số: Vol 19, No 3. Trang: 18-24. Năm 2021. (Jul 14 2021 12:04AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu tính chất, thành phần, lưu lượng nước thải tại khu vực quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà nẵng. Tác giả: Năng Định1; Đồng Thị Ngọc Sinh2; Nguyễn Đình Huấn1. Tạp chí Xây dựng. Số: 5. Trang: 30 -37. Năm 2019. (Jun 21 2019 6:09AM)
[3]Bài báo: Đánh giá hiện trạng sử dụng nước và đề xuất giải pháp tái sử dụng nước thải sau sử lý cho các khu nghỉ dưỡng ven biển Đà nẵng . Tác giả: Lê Năng Định1; Phan Thị Ngọc Hân1; Huỳnh Thị Phương Thảo1; Nguyễn Tiến Dũng1. Tạp chí Xây dựng. Số: 7. Trang: 45-53. Năm 2019. (Jun 21 2019 6:13AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp kiểm soát, nâng cao hiệu quả hồ điều tiết Đò Xu – TP Đà Nẵng. Tác giả: Lê Năng Định; Lê Thị Kiều Oanh. Tạp chí Xây dựng. Số: 7. Trang: 203 - 208. Năm 2019. (Jul 4 2019 10:59AM)
[5]Bài báo: Khảo sát hiện trạng và đề xuất giải pháp thoát nước cho khu vực ven biển phía Đông, quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Năng Định*; Lê Thị Hoài Trâm; Nguyễn Đình Huấn. Tạp chí Xây dựng - Bộ Xây dựng. Số: 12. Trang: 12. Năm 2017. (Dec 18 2017 5:42PM)
[6]Bài báo: Tối ưu hóa thiết kế và vận hành trạm xử lý nước thải. Tác giả: Nguyễn Đình Huấn*; Lê Năng Định. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(106).2016. Trang: 28. Năm 2016. (Nov 8 2016 2:23PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Population mobility and urban wastewater dynamics. Authors: Chrystelle N.H. Atinkpahoun; Nang Dinh Le; Steve Pontvianne; Hélène Poirot; Jean-Pierre Leclerc; Marie-Noëlle Pons; Henri H. Soclo. Science of the Total Environment. No: 622-623. Pages: 1431-1437. Year 2018. (Jan 2 2018 10:47PM)
[2]Article: Daily wastewater pollutant dynamics with respect to catchment population structure. Authors: N. D. Le, X. France, S. Pontvianne, H. Poirot, J. P. Leclerc & M. N. Pons. Urban Water Journal. No: Volume 14, Issue 10. Pages: 1016-1022. Year 2017. (May 24 2017 11:32PM)
[3]Article: Occurrence of eight household micropollutants in urban wastewater andtheir fate in a wastewater treatment plant. Statistical evaluation. Authors: Laure Pasquini, Jean-François Munoz, Marie-Noëlle Pons, Jacques Yvon, Xavier Dauchy, Xavier France, Nang Dinh Le, Christian France-Lanord, Tatiana Görner. Science of the Total Environment. No: 481. Pages: 459-468. Year 2014. (Nov 28 2014 12:35PM)
[4]Presentations: Urban space analyzing: methods comparison. Authors: Nang Dinh Le, Aziz Assaad, Jean-Pierre Leclerc, Thierry Devillard, Marie-Noëlle Pons. STIC & Environnement 2011- Ecole des Mines de Saint Etienne-France. Year 2011. (May 21 2011 3:36PM)
[5]Article: Urban waste water spatiotemporal composition variability. Authors: N.D. Le, Z. Akrour, A. Assaad, S. Pontvianne, H. Poirot, J.P. Leclerc, M.N. Pons, X. France, P. Battaglia. LEESU – École des Ponts ParisTech - France. No: 4. Pages: 99-106. Year 2010. (May 21 2011 3:11PM)
[6]Article: Relations between waste water characteristics and housing type . Authors: Nang Dinh LE, Jean Jacques RANDRIANAMANANA, Marie-Noëlle PONS, Jean-Pierre LECLERC. Ecole doctorale (RP2E)-Sciences Ingénierie Ressources Procédés Produits Environnements. No: 2010. Year 2010. (May 21 2011 3:25PM)
[7]Presentations: Industrial effluents treatment and management (pedagogical simulator, building learning scenarios, for distribution in Vietnam). Authors: LE Nang Dinh. INSA Lyon - Mémoire de Master recherche « Sciences de l’Environnement Industriel & Urbain (SEIU) ». Year 2009. (May 21 2011 2:48PM)
  
 Sách và giáo trình
(May 24 2017 11:40PM)(Jan 20 2015 8:37PM)
[1]Traitement et gestion des effluents industriels Chủ biên: LE Nang Dinh. Nơi XB: Editions Universitaires Européennes. Năm 2017.
[2]Variabilité de la Composition des Eaux Résiduaires Urbaines Chủ biên: LE Nang Dinh. Nơi XB: Presses Académiques Francophones. Năm 2015.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Minh Quỳnh
Đề tài: Đánh giá hiện trạng thoát nước và đề xuất nâng cao tỷ lệ đấu nối nước thải tại khu vực phía Bắc quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa Đà nẵng

 2019

 2020

[2]Lê Thị Kiều Oanh
Đề tài: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát, nâng cao hiệu quả hồ điều tiết Đò Xu - TP Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa Đà nẵng

 2019

 2019

[3]Huỳnh Hạ Vũ
Đề tài: Đánh giá khả năng lắng đọng bùn cặn trong hệ thống thoát nước và đề xuất tần suất nạo vét trên lưu vực phía Đông thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa Đà nẵng

 2018

 2018

[4]Nguyễn Thị Ánh Thi
Đề tài: Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý, vận hành các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà nẵng

 2016

 2017

[5]Đồng Thị Ngọc Sinh
Đề tài: Nghiên cứu tính chất, thành phần và lưu lượng nước thải nhằm tối ưu hóa trong việc thu gom và xử lý

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà nẵng

 2016

 2017

[6]Nguyễn Thanh Hoàng
Đề tài: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng thoát nước và đề xuất giải pháp thoát nước tại khu vực phía Bắc quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà nẵng

 2015

 2016

[7]Nguyễn Đức Bình
Đề tài:

Đánh  giá hiện trạng và đề xuất biện pháp kỹ thuật thoát nước khu vực ven biển phía đông Thành phố Đà nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà nẵng

 2015

 2015

  
 Khen thưởng
[1] Giải thưởng Loa Thành - Dành cho đồ án tốt nghiệp xuất sắc. Số: 28_2003. Năm: 2003.
[2] Giấy khen của Đại sứ quán Việt nam tại Pháp. Năm: 2012.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2015.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2017.
[5] Bằng khen của chủ tịch TP về thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ. Số: 6273/QĐ-UBND-03/11/2017. Năm: 2017.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2018.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Năm: 2019.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2019.
[9] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2020.
[10] Bằng khen cấp Bộ. Năm: 2020.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Xử lý nước thiên nhiên
Ngành: Khoa học môi trường
 2015 Sinh viên đại học và học viên cao học  Trường Đại học Bách khoa - Đai học Đà nẵng
[2]Thoát nước đô thị và công nghiệp
Ngành: Khoa học môi trường
 2014 Sinh viên đại học và Học viên cao học  Trường Đại học Bách khoa _ Đại học Đà nẵng
[3]Quản lý chất thải nguy hại
Ngành: Khoa học môi trường
 2007 Sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường và Quản lý Tài nguyên & Môi trường
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Bách khoa_Đại học Đà nẵng
[4]Môi trường đại cương
Ngành: Khoa học môi trường
 2006 Sinh viên các ngành khoa hoc kỹ thuật  Trường Đại học Bách khoa_Đại học Đà nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn