Lê Mai
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 45,949,591

 
Mục này được 2151 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Mai
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  15/10/1985
Nơi sinh: Thanh Hoá.
Quê quán Thanh Hoá.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sinh - Môi trường; Tại: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Sinh Thái học; Tại: Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: Sinh thái vi sinh
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Số 50, Nguyễn Thị Thập, Q. Thanh Khê
Điện thoại: 0914296157; Mobile: 0914296157
Email: mailedn610@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

 Giảng viên Khoa Sinh-Môi trường Trường Đại học Sư phạm –  Đại học Đà Nẵng (từ 2008 đến nay), phụ trách phòng thí nghiệm thực vật.

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng bài hướng dẫn thực hành thí nghiệm môn Hình thái và giải phẫu thực vật bằng phương pháp hiện thực ảo. Chủ nhiệm: Lê Thị Mai. Thành viên: . Mã số: DD2011-03-10. Năm: 2011. (Dec 24 2012 9:20AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp "StreamDrop" trong chuẩn bị tiêu bản Nhiễm sắc thể Allium ascalonicum L. Tác giả: TS. Nguyễn Minh Lý*; ThS. Lê Thị Mai. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 11(108).2016 Quyển 1. Trang: 90. Năm 2016. (Dec 13 2016 4:19PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu đặc điểm sinh học của chủng xạ khuẩn XK5 sinh kháng sinh chống nấm gây bệnh thán thư trên cây ớt (Capsicum frutescens L.). Tác giả: ThS. Lê Thị Mai*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(76).2014. Trang: 113. Năm 2014. (Jun 11 2014 8:26AM)
[3]Bài báo: NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN STREPTOMYCES CHỐNG NẤM GÂY BỆNH THÁN THƯ VÀ HÉO VÀNG TRÊN CÂY ỚT (Capsicum frutescens L.). Tác giả: Lê Thị Mai; Đỗ Thu Hà
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tap chí KHCN Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: T8/2012. Trang: 30-37. Năm 2012.
(Dec 24 2012 9:12AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn