Nguyễn Đình Sơn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,935,015

 
Mục này được 2029516 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Đình Sơn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/1981
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sản xuất tự động; Tại: Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí Giao thông; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Kỹ thuật Công nghiệp; Tại: Grenoble INP
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2023
Dạy CN: Kỹ thuật hệ thống công nghiệp; Sản xuất tự động; Kỹ thuật công nghiệp
Lĩnh vực NC: Thiết kế tích hợp; Thiết kế đồng thời; Công nghệ in 3D; Tối ưu hóa hình học; Vật liệu cấu trúc lưới; Công nghệ CAD/CAM/CNC/CMM; Khoa học dữ liệu lớn (Data Science); Học máy sâu (Deep Machine Learning); Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence); Vận trù học
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí Giao thông, Trường Đại học Bách khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: ndson@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

  Chuyên môn:
 • 2004-2006: Trợ giảng thuộc Bộ môn Cơ kỹ thuật, Khoa Sư phạm Kỹ thuật.
 • 2006-2007: Thạc sỹ Ngành Kỹ thuật Công nghiệp, Chuyên ngành Quản lý chiến lược và Kỹ thuật tổ chức tại Grenoble-INP, Pháp.
 • 2007-2010: Tiến sỹ Ngành Kỹ thuật Công nghiệp, Chuyên ngành Thiết kế và Sản xuất tại Grenoble-INP, Pháp.
 • 2010-2011: Thực tập sau Tiến sỹ tại Viện nghiên cứu G-SCOP, Grenoble, Pháp.
 • 2011-2017: Giảng viên Khoa Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
 • 01/2018-2019: Giảng viên Khoa Cơ khí Giao thông, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
 • 2017-2019: Giảng viên thỉnh giảng tại trường Kỹ thuật Công nghiệp, Grenoble-INP, Pháp
 • 02/2020-2023: Giảng viên chính Khoa Cơ khí Giao thông, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
 • 02/2023-Nay: Giảng viên cao cấp Khoa Cơ khí Giao thông, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 • Quản lý:
 • 06/2012-11/2014: Phó Trưởng Khoa Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
 • 12/2014-12/2017: Trưởng Khoa Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
 • 06/2020-Nay: Trưởng Bộ môn Cơ Kỹ thuật, Khoa Cơ khí Giao thông, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu cơ tính của vật liệu cấu trúc lưới cho công nghệ in 3d. Chủ nhiệm: Nguyễn Đình Sơn. Thành viên: Nguyễn Văn Thiên Ân, Trần Thanh Hải Tuấn. Mã số: T2020-01-01. Năm: 2021. (Jun 24 2021 6:03PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Tối ưu hóa hình học trong việc thiết kế chi tiết cho công nghệ in ba chiều (Topology Optimisation for Additive Manufacturing). Chủ nhiệm: Nguyễn Đình Sơn. Thành viên: Nguyễn Văn Thiên Ân, Nguyễn Văn Quyền. Mã số: B2016-ĐN02-21. Năm: 2019. (Sep 12 2019 9:16PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Mô hình hoá sai số kích thước-hình học của chi tiết gia công trên máy tiện, phay CNC và ứng dụng để điều chỉnh sai số gia công của chi tiết. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Đình Sơn. Thành viên: PGS.TS Lê Cung; ThS. Võ Thanh Hoàng; KS. Trịnh Xuân Long. Mã số: ĐN2012-02-37. Năm: 2012. (Dec 27 2012 4:51PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng phần mềm biên dịch các tệp tin của các mođun trong PRO-ENGINEER. Chủ nhiệm: TS. Lê Cung. Thành viên: Nguyễn Đình Sơn, Bùi Minh Hiển. Mã số: B2006-DN02-10. Năm: 2007. (May 5 2011 12:49PM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng phần mềm biên dịch từ các files dữ liệu đo DMIS của PRO-CMM sang các files ngôn ngữ GEOPAK-WIN. Chủ nhiệm: TS. Lê Cung. Thành viên: Nguyễn Đình Sơn. Mã số: T05-15-67. Năm: 2005. (May 5 2011 12:47PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu cơ tính vật liệu cấu trúc lưới cho công nghệ in 3D bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tác giả: Hoàng Trọng Hiếu, Nguyễn Văn Thiên Ân, Nguyễn Công Hành, Nguyễn Đình Sơn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 21/9.1. Trang: 25-31. Năm 2023. (Nov 2 2023 10:57AM)
[2]Bài báo: Đánh giá ảnh hưởng tuổi bê tông đến vận tốc xung siêu âm. Tác giả: Vương Lê Thắng, Lê Cung, Nguyễn Đình Sơn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 21/5. Trang: 1-6. Năm 2023. (Jun 21 2023 4:18PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của cấp phối bê tông sử dụng phế phẩm tro bay và bột đá đến vận tốc và biên độ xung siêu âm. Tác giả: Vương Lê Thắng, Lê Cung, Nguyễn Đình Sơn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 21/4. Trang: 75-79. Năm 2023. (Jun 21 2023 4:19PM)
[4]Bài báo: Dự đoán cường độ nén bê tông dựa trên vận tốc xung siêu âm sử dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm và mạng nơ-rôn nhân tạo cho vật liệu địa phương. Tác giả: Vương Lê Thắng, Lê Cung, Nguyễn Đình Sơn. Tạp chí xây dựng Việt Nam. Số: 4. Trang: 163-168. Năm 2020. (May 11 2020 3:26PM)
[5]Bài báo: Ứng dụng phương pháp tối ưu hóa hình học để tái thiết kế cánh tay trên của robot Delta. Tác giả: TS. Lê Hoài Nam*; TS. Nguyễn Đình Sơn; TS. Võ Như Thành. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 63. Năm 2020. (Apr 21 2020 2:55PM)
[6]Bài báo: Xác định chiều sâu vết nứt trong kết cấu bê tông bằng sóng siêu âm. Tác giả: Vương Lê Thắng, Lê Cung, và Nguyễn Đình Sơn. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển. Số: 1. Trang: 68-75. Năm 2019. (May 7 2020 9:12PM)
[7]Bài báo: Mô phỏng hai chiều sự lan truyền của sóng siêu âm trong bê-tông bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tác giả: Vương Lê Thắng, Lê Cung và Nguyễn Đình Sơn. Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc. Số: 1. Trang: 365-372. Năm 2019. (May 7 2020 9:16PM)
[8]Bài báo: Phương pháp xây dựng trình biên dịch các files dữ liệu gia công APT trên PRO/ENGINEER sang các files ngôn ngữ G-Code ISO cho máy phay BAZ-15 CNC. Tác giả: Lê Cung, Nguyễn Đình Sơn
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và công nghệ sáu trường Đại học
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 59. Năm 2007.
(May 4 2011 6:56PM)
[9]Bài báo: Phương pháp xây dựng trình biên dịch các files dữ liệu đo DMIS của môđun PRO/CMM trên PRO/ENGINEER sang các files ngôn ngữ GEOPAK-WIN. Tác giả: Lê Cung, Nguyễn Đình Sơn
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học và công nghệ sáu trường Đại học. Số: 55. Năm 2006. (May 4 2011 6:55PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu và thiết kế hệ thống SCADA cho nhà máy bia Larger Quảng Nam. Tác giả: Lâm Tăng Đức, Nguyễn Đình Sơn. Tạp chí tự động hóa ngày nay. Trang: 27-31. Năm 2005. (May 6 2011 10:12PM)
[11]Bài báo: Phương pháp xây dựng trình biên dịch các file dữ liệu đo DMIS của môđun PRO-CMM trên PRO-ENGINEER sang các file ngôn ngữ GEOPAK-WIN. Tác giả: Lê Cung, Nguyễn Đình Sơn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập trường
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Năm 2005.
(May 4 2011 6:49PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Driving innovation in product design: Integrating additive manufacturing and topology optimization techniques. Authors: Kongprasert Nattapong, Dinh Son Nguyen. Journal of Applied Science and Engineering (Taiwan). No: 28 (1). Pages: 53-60. Year 2025. (Mar 18 2024 8:11AM)
[2]Article: Predicting Concrete Slump using Fly Ash and Stone Powder in Central Vietnam. Authors: Le Thang Vuong; Cung Le; Dinh Son Nguyen. The Journal Tehnički vjesnik – Technical Gazette. No: 31 (1). Pages: 79-87. Year 2024. (Jan 4 2024 9:23AM)
[3]Article: An application of artificial neural network to predict the compressive strength of concrete using fly ash and stone powder waste products in central Vietnam. Authors: Vuong Le Thang, Le Cung, Nguyen Dinh Son. International Journal of Engineering, Transaction B: Applications. No: 35 (5). Pages: 967-976. Year 2022. (Feb 28 2022 9:46AM)
[4]Article: COVCOUGH: An Artificial Intelligence Application to Detect Covid-19 Patients Through Smartphone-recorded Coughs. Authors: Dinh Son Nguyen, Dang Khoa Tran, Huyen Trang Ton Nu. 2022 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM). No: 2022. Year 2022. (Oct 2 2022 3:13PM)
[5]Article: Surface Accessibility Detection in CAD Environment for Additive Manufacturing. Authors: Thanh Hai Tuan Tran, Mouhamadou Mansour Mbow, Frédéric Vignat, Dinh Son Nguyen. Proceedings of the 2nd Annual International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS2020). No: 2021. Pages: 799-807. Year 2021. (Mar 29 2021 9:42PM)
[6]Article: COVID-19 Detection Through Smartphone-recorded Coughs Using Artificial Intelligence: An Analysis of Applicability for Pre-screening COVID-19 Patients in Vietnam. Authors: Dinh Son Nguyen, Khoa Tran Dang. 2021 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM). No: 2021. Pages: 1392-1396. Year 2021. (Feb 8 2022 9:25AM)
[7]Article: An Appropriateness Analysis for Additive Manufacturing Based on a Global Performance Index. Authors: Dinh Son Nguyen. 2021 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM). No: 2021. Pages: 634-638. Year 2021. (Feb 8 2022 9:26AM)
[8]Article: Creation of lattice structures with skeleton model for additive manufacturing. Authors: Abdul Hadi Azman, Frédéric Vignat, François Villeneuve , Dinh Son Nguyen. International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM). No: 9. Pages: 1-16. Year 2021. (Sep 7 2021 8:10AM)
[9]Article: A Method to Investigate Mechanical Properties of Lattice Structures for Additive Manufacturing. Authors: Dinh Son Nguyen, Thien An Nguyen-Van. Journal of the Korean Society for Precision Engineering (Scopus). No: Vol.37 No.4. Pages: 305 - 318. Year 2020. (Apr 16 2020 2:31PM)
[10]Presentations: Buckling and post-buckling analysis of frame structures using a free-locking beam-SPH model. Authors: Thanh Hai Tuan Tran, Jamila Rahmoun, Hakim Naceur, Nguyen Dinh Son. The 11th International Conference On Computational Methods (ICCM2020). Year 2020. (Nov 18 2020 8:27PM)
[11]Article: Prediction of Compressive Strength of Concrete Using Recycled Materials from Fly Ash Based on Ultrasonic Pulse Velocity and Design of Experiment. Authors: Vuong Le Thang, Cung Le, Dinh Son Nguyen. International Conference on Green Technology and Sustainable Development. No: 2020. Pages: 600-612. Year 2020. (Nov 18 2020 8:28PM)
[12]Article: Design of Delta Robot Arm based on Topology optimization and Generative Design Method. Authors: Thanh Hai Tuan Tran, Dinh Son Nguyen, Nhu Thanh Vo, Hoai Nam Le. 2020 5th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). No: 2020. Pages: 157-161. Year 2020. (Jan 4 2021 9:17AM)
[13]Article: A Method for Generation of Random Lattice Structure for Additive Manufacturing. Authors: Dinh Son Nguyen. 2019 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM). No: 2019. Pages: 1275-1279. Year 2019. (Mar 7 2020 4:54PM)
[14]Article: Design of lattice structure for additive manufacturing in CAD environment. Authors: Dinh Son Nguyen. Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing (SCIE). No: 13 (3). Pages: JAMDSM0057-JAMDSM0057. Year 2019. (Aug 22 2019 10:31PM)
[15]Article: Creation of Lattice Structures for Additive Manufacturing in CAD Environment. Authors: Dinh Son Nguyen, TH Tuan Tran, D Kien Le, V Than Le. 2018 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM). No: 2018. Pages: 396-400. Year 2018. (Jan 22 2019 11:32AM)
[16]Article: A Two-Dimension Simulation of Ultrasonic Wave Propagation in Materials Using Finite Element Method. Authors: Le Thang Vuong, Cung Le, Dinh Son Nguyen. Proceedings of the International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE). No: 1. Pages: 283-287. Year 2018. (Jul 20 2019 11:58AM)
[17]Article: Application of Queuing Theory in Service Design. Authors: Dinh Son Nguyen. Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 2017 IEEE International Conference on. No: 2017. Pages: 837-840. Year 2017. (Mar 12 2018 10:57PM)
[18]Article: Topology optimization as an innovative design method for additive manufacturing. Authors: Dinh Son Nguyen, Frédéric Vignat. Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 2017 IEEE International Conference on. No: 2017. Pages: 304-308. Year 2017. (Mar 12 2018 10:40PM)
[19]Presentations: Active Learning Experiences for Large Class in Engineering Mechanics Course. Authors: Nguyen Dinh Son. Proceedings of The Vietnam Engineering Education Conference. Pages: 1-10. Year 2016. (Jun 10 2016 10:34AM)
[20]Article: A Method to Generate Lattice Structure for Additive Manufacturing. Authors: Dinh Son Nguyen, Frédéric Vignat. Proceedings of IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management;. No: 2016. Pages: 966-970. Year 2016. (Dec 29 2016 3:38PM)
[21]Article: Application of Bayesian Networks for Product Quality Management in a Multistage Manufacturing Process. Authors: Nguyen Dinh Son. Proceedings of IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: ISBN 978-1-4673-8065-2. Pages: 1402-1406. Year 2015.
(Dec 29 2015 9:21AM)
[22]Article: Total Quality Management in Product Life Cycle. Authors: Nguyen Dinh Son. Proceedings of IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management. No: 1. Pages: 754-758. Year 2014. (Dec 13 2014 11:19AM)
[23]Article: Towards a Geometric Deviation Model of Product in CAD Environment. Authors: Nguyen Dinh Son. Proceedings of ASME 2013 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. No: Volume 12: Systems and Design. Pages: 1-10. Year 2013. (Apr 6 2014 4:23PM)
[24]Article: A Method for Product Quality Management throughout Its Life Cycle. Authors: Nguyen Dinh Son. Proceedings of IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. No: ISBN 978-1-4673-4587-3. Pages: 329-333. Year 2012.
(Dec 17 2012 7:53PM)
[25]Article: A Methodology for Product Performance Analysis under Effects of Multi-physical Phenomena. Authors: Nguyen Dinh Son. International Journal of Engineering (Scopus). No: 25(4). Pages: 341-351. Year 2012. (Nov 17 2012 10:04PM)
[26]Article: A Method to Determine the Impact of Geometrical Deviations on Product Performance. Authors: Nguyen Dinh Son, Frédéric Vignat, Daniel Brissaud. Journal of Mechanical Engineering (SCIE Journal). No: 58 (9). Pages: 517-526. Year 2012. (Sep 7 2012 8:19PM)
[27]Article: Random design: A design of experiment method to integrate geometrical deviations throughout the product lifecyle into performance simulation. Authors: Nguyen Dinh Son, Frédéric Vignat, Daniel Brissaud
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Interdisciplinary Design: Proceedings of the 21st CIRP Design Conference. No: ISBN 978-89-89693-29-1. Pages: 135-141. Year 2011. (Dec 25 2011 9:40AM)
[28]Article: Geometrical deviation model of product throughout its life cycle. Authors: Nguyen Dinh Son, Frédéric Vignat, Daniel Brissaud. International Journal of Manufacturing Research (ISI Journal)
marriage affairs open i want an affair
. No: Vol. 6, No.3. Pages: 236-255. Year 2011.
(Dec 25 2011 9:18AM)
[29]Article: Taking into account geometrical variation effect on product performance. Authors: Nguyen Dinh Son, Frédéric Vignat, Daniel Brissaud. International Journal of Product Lifecycle Management (ISI Journal)
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: Vol. 5, No. 2/3/4. Pages: 102-121. Year 2011.
(Dec 25 2011 9:20AM)
[30]Article: Integration of geometrical deviations thougout product lifecycle into performance simulation. Authors: Nguyen Dinh Son, Frédéric Vignat, Daniel Brissaud
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Proceedings of the 10th Global Congress on Manufacturing and Management, Bangkok, Thailand. No: 10. Pages: pp.10. Year 2010. (Dec 25 2011 9:37AM)
[31]Article: Integration of multiphysical phenomena in robust design methodology. Authors: Nguyen Dinh Son, Frédéric Vignat, Daniel Brissaud
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Proceedings of the 20th CIRP International Conference on Design. No: ISBN 978-3-642-15972-5. Pages: 167-180. Year 2010. (Dec 25 2011 9:36AM)
[32]Article: Applying Monte-Carlo Methods to Geometric Deviations Simulation within Product Life Cycle. Authors: Nguyen Dinh Son, Frédéric Vignat, Daniel Brissaud. Proceedings of the 11th CIRP International Conference on Computer-Aided Tolerancing, Annecy, France. No: 11. Pages: pp. 10. Year 2009. (Dec 25 2011 9:29AM)
[33]Article: Product Performance Simulation with Geometric Deviations throughout Its Life Cycle. Authors: Nguyen Dinh Son, Frédéric Vignat, Daniel Brissaud. Proceedings of the 6th CIRP International Conference on Digital Enterprise Technology, Hongkong.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: ISBN 978-3-642-10429-9. Pages: 79-95. Year 2009.
(Dec 25 2011 9:31AM)
[34]Article: Performances d’un moyen de mesure in situ sur M.O.C.N. Authors: Alain Sergent, Daniel Duret, Nguyen Dinh Son, François Villeneuve
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. La Revue Contrôles Essais Mesures. No: Vol. 22. Pages: 109-113. Year 2008. (Dec 25 2011 9:22AM)
[35]Article: Geometrical Deviations Model for Product Life Cycle Engineering. Authors: Nguyen Dinh Son, Frédéric Vignat, Daniel Brissaud
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Proceedings of the 5th CIRP International Conference on Digital Enterprise Technology
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: ISBN 978-2-7483-4598-8. Pages: 57-74. Year 2008.
(Dec 25 2011 9:26AM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Tolerancing in Product Life Cycle: The impact of geometrical deviations on product life cycle Chủ biên: Nguyen Dinh Son. Đồng tác giả: . Nơi XB: Editions Universitaires Européennes. Năm 2011.(Dec 25 2011 9:43AM)
[2]Machine-outil à commande numérique: Méthode de compensation des défauts d'usinage  Chủ biên: Nguyen Dinh Son. Nơi XB: Editions Universitaire Européennes. Năm 2011.(Dec 25 2011 9:44AM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Vương Lê Thắng
Đề tài:

Nghiên cứu ứng dụng sóng siêu âm dự đoán cường độ chịu nén và vết nứt của bê tông sử dụng tro bay và bột đáTrách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2022

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] AWS Deep Learning Challenge Award, Winner of Runner Ups in Natural Language Processing Applications with Project “Covid-19 Coughing Detection”.

 Khoa học công nghệ

 2022

 

 Amazon Web Services (AWS)

[2] Honorable Mention Award

 Khoa học công nghệ

 2021

 

 2021 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management

[3] Best Presentation Award

 Khoa học công nghệ

 2019

 

 2019 International Conference on “Physics and Mechanics of New Materials and Their Applications”

[4] Best Paper Award

 Khoa học công nghệ

 2019

 

 2019 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management

[5] Prix de la conception esthétique (Giải nhất cho thiết kế mỹ thuật)

 Kỹ thuật

 2009

 24h Innovation - Saison 3

 Pháp

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
[6] Prix du meilleur prototype (Giải nhất cho tạo mẫu nhanh)

 Kỹ thuật

 2008

 24h Innovation-Saison 2

 Pháp

coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 5175/QĐ-BGDĐT. Năm: 05/11/2015.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 07/9/2018.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 4682/QĐ-ĐHĐN. Năm: 12/8/2013.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 1881/QĐ-ĐHBK. Năm: 16/7/2021.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 5079/QĐ-ĐHĐN. Năm: 17/8/2016.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 2809/QĐ-ĐHBK. Năm: 18/07/2022.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 4754/QĐ-ĐHĐN. Năm: 18/8/2014.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 4363/QĐ-ĐHĐN. Năm: 21/8/2015.
[9] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 2862/QĐ-ĐHĐN. Năm: 25/8/2020.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ thuật hệ thống
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2020 Sinh viên ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Vận trù học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2020 Sinh viên ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[3]Thống kê trong công nghiệp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2020 Sinh viên ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[4]Thiết kế sản phẩm công nghiệp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2020 Sinh viên ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[5]Additive Manufacturing
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Master student  The Industrial Engineering & Management School at Grenoble Institute of Technology
[6]Dao động kỹ thuật
Ngành: Cơ học
 2012 Sinh viên năm thứ 3 chương trình PFIEV  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[7]Cơ học đại cương
Ngành: Cơ học
 2011 Sinh viên năm thứ 2 chương trình PFIEV  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[8]Cơ học lý thuyết, Cơ học kỹ thuật
Ngành: Cơ học
 2005 Sinh viên năm 2 (Ngành Cơ khí, Xây dựng)  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  Research Activities:

 • IEEE Member
 • ASME Member
 • Member of Technical Program Committee of IEEE IEEM (2015-2023)
 •   
  © Đại học Đà Nẵng
   
   
  Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
  Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn