Nguyễn Duy Nhật Viễn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 31443 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Duy Nhật Viễn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  17/08/1974
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Tp Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ thuật Điện tử; Tại: Trường Đại học Bách khoa - Đà nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện tử Viễn thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Viễn thông, Kỹ thuật Máy tính
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: 54 Nguyễn Lương Bằng
Điện thoại: ; Mobile: 0913473234
Email: nhatvien@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Giảng dạy tại khoa Điện tử - Viễn thông, trường Đại học Bách khoa Đà nẵng từ năm 1997 cho đến nay.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu ảnh hưởng kết hợp của các nhân tố gây mất đồng bộ thời gian tần số trong hệ thống thông tin di động. Chủ nhiệm: Nguyễn Duy Nhật Viễn. Thành viên: Mạc Như Minh. Mã số: DD2013-02089-BS. Năm: 2014. (Jun 3 2015 10:51AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Kết hợp kỹ thuật tiền mã hóa và triệt tự giao thoa để tối đa hóa tốc độ tổng của truyền thông song công. Tác giả: Bùi Thị Minh Tú*; Nguyễn Duy Nhật Viễn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(114).2017-Quyển 1. Trang: 793. Năm 2017. (Jul 21 2017 2:12PM)
[2]Bài báo: Kỹ thuật precoding và postcoding trong hệ thống thông tin đa tế bào đường xuống. Tác giả: Nguyễn Duy Nhật Viễn*; Lê Quang; Nguyễn Thị Hồng Sương. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(82).2014. Trang: 32. Năm 2014. (Nov 3 2014 2:33PM)
[3]Bài báo: Two-Way Relay Networks with SDMA: Precoding Design and Power Allocation. Tác giả: Vien Nguyen-Duy-Nhat , Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan , Tran Thi Huong , Bui Thi Minh Tu , and Nguyen Hong Giang
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. The first NAFOSTED Conference on Information and Computer Science 2014 (NICS'14). Số: 1. Trang: 127-135. Năm 2014. (Jun 11 2014 9:21PM)
[4]Bài báo: Thiết kế bộ tiền mã hóa cho kênh truyền MIMO đường xuống với nhiều thiết bị đầu cuối. Tác giả: Nguyễn Lê Hùng*; Nguyễn Duy Nhật Viễn; Tăng Tấn Chiến. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(78).2014. Trang: 43. Năm 2014. (Sep 19 2014 9:38AM)
[5]Bài báo: Kết hợp uớc lượng nhiễu pha và kênh truyền biến đổi theo thời gian cho hệ thống OFDM. Tác giả: Nguyễn Duy Nhật Viễn; Huỳnh Văn Đông; Tăng Tấn Chiến
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: Số 7(80).2014. Trang: 85. Năm 2014.
(Oct 12 2014 11:31PM)
[6]Bài báo: Thiết kê tiền mã hoá tuyến tính cho kênh truyền two-way relay. Tác giả: Nguyễn Lê Hùng*; Nguyễn Duy Nhật Viễn*; Tăng Tấn Chiến*;. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 2. Trang: 17-20. Năm 2014. (May 7 2014 4:52PM)
[7]Bài báo: Ước lượng kênh truyền dùng bộ lọc Kalman cho truyền dẫn OFDM trong môi trường fading nhanh. Tác giả: Nguyễn Duy Nhật Viễn, Nguyễn Lê Hùng, Tăng Tấn Chiến . Journal of Science and Technology, Danang University. Số: 5(66). Trang: 96-100. Năm 2013. (Sep 20 2013 11:45AM)
[8]Bài báo: Interference Analysis for OFDM Transmissions in the Presence of Time-Varying Channel Impairments. Tác giả: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. REV Journal on Electronics and Communications
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: Volume 2, Number 3-4. Trang: 140-147. Năm 2012.
(May 23 2013 9:32PM)
[9]Bài báo: Statistical Properties of Rayleigh Fading Models in Wireless Communications. Tác giả: Nguyen Duy Nhat Vien, Nguyen Le Hung, Tang Tan Chien. Journal of Science and Technology, Danang University
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 8(57). Trang: 262-269. Năm 2012.
(Nov 18 2012 10:15PM)
[10]Tham luận: Ước lượng kênh truyền dùng bộ lọc Kalman cho truyền dẫn OFDM trong môi trường fading nhanh. Tác giả: Nguyễn Duy Nhật Viễn, Nguyễn Lê Hùng, Tăng Tấn Chiến. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Đại học Đà nẵng lần thứ V. Trang: 153-157. Năm 2012. (Nov 28 2012 10:33PM)
[11]Bài báo: Định tuyến cơ sở ràng buộc trong MPLS. Tác giả: Phạm Hồng Liên, Nguyễn Duy Nhật Viễn
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: tháng 8 năm 2004. Trang: 58-64. Năm 2004.
(Feb 9 2012 10:18AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: A MMSE-based Beamforming Algorithm for MIMO Point-to-Point Full-Duplex Communication Systems. Authors: Tu Bui-Thi-Minh, Xung Le, Vien Nguyen-Duy-Nhat,. International journal on informatics visualization. No: 1(3). Pages: 72-75. Year 2017. (Dec 25 2017 10:09AM)
[2]Article: Joint Phase Noise and Doubly Selective Channel Estimation in Full-Duplex MIMO-OFDM Systems. Authors: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Tu Bui-Thi-Minh, Chien Tang-Tan, Vo Nguyen Quoc Bao, Hung Nguyen-Le. International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC). No: 1. Pages: 412-417. Year 2016. (Oct 13 2016 9:03AM)
[3]Article: Robust Precoding and Postcoding for Multicell Multiuser Transmission Using Imperfect CSI. Authors: Hung Nguyen-Le, Vien Nguyen-Duy-Nhat, Chien Tan-Tang, Vo Nguyen Quoc Bao. Journal of Communications and Networks (ISI). No: 18. Pages: 762-772. Year 2016. (Aug 8 2016 7:29AM)
[4]Article: Joint Phase Noise and Channel Estimation in Full-duplex MIMO-OFDM Communication Systems. Authors: Tu Bui-Thi-Minh, Truong Tran-Phuoc, Vien Nguyen-Duy-Nhat. International Journal of Computer & Communication Engineering Research Vol. 4. No: 1. Pages: 20-23. Year 2016. (Aug 8 2016 7:26AM)
[5]Article: Joint Channel and Phase Noise Estimation for Self-Interference Cancellation in Full-Duplex MIMO-OFDM. Authors: Tu Bui-Thi-Minh, Truong Tran-Phuoc, Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le. International Journal of Latest Engineering and Management Research, Vol. 1. No: 4. Pages: 8-16. Year 2016. (Aug 8 2016 7:27AM)
[6]Article: Doubly selective channel estimation in full-duplex MIMO-OFDM systems. Authors: Vien Nguyen-Duy-Nhat ; Hung Nguyen-Le ; Chien Tang-Tan ; Tu Bui-Thi-Minh. International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC), 2015. No: 1. Pages: 578 - 582. Year 2015. (Feb 18 2016 9:04PM)
[7]Article: Multicell Transmission over Multiple Access Channel: Precoding and Postcoding. Authors: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan and Quang Le,. ”, in Proc of The International Conference on Communications and Electronics (ICCE). No: 1. Pages: 599-602. Year 2014. (Aug 24 2014 11:13PM)
[8]Article: Interference Management over Multicell Broadcast Channels. Authors: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, and Chien Tang-Tan,
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. The International Conference on Advanced Technologies for Communications IEEE ATC 2014
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: 1. Pages: 512–516. Year 2014.
(Nov 15 2014 9:59PM)
[9]Article: Approximate Analysis of SIR for OFDM Transmissions in the Presence of Time-Varying Channel Impairments. Authors: Vien Nguyen-Duy-Nhat
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology (IJARCET). No: Vol. 3, No.6. Pages: 2037-2040. Year 2014. (Jul 8 2014 7:49PM)
[10]Article: SIR Analysis for OFDM Transmissions in the Presence of Time-Varying Channel Impairment. Authors: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le and Chien Tang-Tan
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. 2nd International Workshop on Industrial IT Convergence (WIITC 2014). No: 2. Pages: 131-135. Year 2014. (Jun 11 2014 9:19PM)
[11]Article: Multiuser Precoding in MIMO Two-Way Relay Transmission. Authors: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan, and Mai Le-Thi-Phuong. The Fifth International Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN 2013) , Pages: 139-143. No: 1. Pages: 139-143. Year 2013. (May 23 2013 9:36PM)
[12]Article: SIR Analysis for OFDM Transmission in the Presence of CFO, Phase Noise and Doubly Selective Fading. Authors: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan, and Tho Le-Ngoc. IEEE Communications Letters (ISI), ISSN: 1089-7798. No: 9 (17). Pages: 1810 - 1813. Year 2013. (Sep 20 2013 11:49AM)
[13]Article: Multiuser Scheduling in Two-Way Relay Networks. Authors: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, and Chien Tang-Tan. in Proc of The International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC). No: 1. Pages: 147 - 151. Year 2013. (Sep 20 2013 11:51AM)
[14]Article: On the effect of phase noise and time-selective channel on OFDM transmission: SINR analysis. Authors: Nguyen Duy Nhat Vien, Nguyen Le Hung, Tang Tan Chien. Int. Conf on Advanced Technologies for Communications,
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: IEEE ATC 2012. Pages: 98-102. Year 2012.
(Nov 18 2012 10:09PM)
  
 Sách và giáo trình
(Aug 8 2016 7:22AM)
[1]Giáo trình Thông tin số Chủ biên: Bùi Thị Minh Tú. Đồng tác giả: Bùi Thị Minh Tú, Hoàng Lê Uyên Thục, Nguyễn Duy Nhật Viễn. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. Năm 2016.
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen Đã đạt thành tích xuất sắc năm học 2010-2011 của Hiệu trưởng Đại học Bách khoa - Đại học Đà nẵng. Số: 300/2011. Năm: 2011.
[2] Giải thưởng "Hoạt động khoa học và công nghệ xuất sắc" năm học 2013-2014. Số: 168/ĐHBK-KH,SĐH&HTQT. Năm: 2014.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Năm: 2015.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Chuyên đề Kỹ thuật lưu lượng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Đại học
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Bách khoa
[2]Thông tin số
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Đại học  Bách khoa
[3]Chuyên đề Mạng băng rộng tích hợp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Đại học  Bách khoa
[4]Kỹ thuật Multimedia
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Đại học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Đại học Bách khoa
[5]Hệ thống Viễn thông
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 Đại học
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Bách khoa
[6]Kỹ thuật số ứng dụng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Đại học  Bách khoa
[7]CHuyển mạch nhãn đa giao thức
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Đại học  Bách khoa
[8]Kỹ thuật truyền hình
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2003 Đại học  Bách khoa
[9]Kỹ thuật Điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2000 Đại học  Đại học Bách khoa
[10]Kỹ thuật Chuyển mạch
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2000 Sinh viên Đại học  Đại học Bách khoa
[11]Kỹ thuật Điện thoại
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 1997 Sinh viên Đại học  Đại học Bách khoa
[12]Tổng đài điện thoại
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1997 Đại học  Đại học Bách khoa
[13]Kỹ thuật lập trình
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1997 Đại học  Đại học Bách khoa
[14]Ngôn ngữ lập trình
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1997 Đại học  Đại học Bách khoa
[15]Đo lường Điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1997 Đại học
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Bách khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn