Nguyễn Tùng Lâm
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 53,180,847

 
Mục này được 20012 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Tùng Lâm
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  06/07/1987
Nơi sinh: Quảng Trị
Quê quán Hải Vĩnh, Hải Lăng, Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kĩ thuật điện; Tại: Đại học Bách khoa, Đại Học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Kĩ thuật điện; Tại: Đài Loan
Dạy CN: Điện kĩ thuật
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Điện, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0936112050
Email: tunglam87@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 11/2010-10/2011: Trợ giảng tại Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
11/2011-8/2012: Giảng viên tại Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
9/2012-8/2014: Học Thạc sĩ tại Trường Khoa học và Kĩ thuật Quốc gia Đài Loan (NTUST)
9/2014-nay: Giảng viên tại Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng bài thí nghiệm cho phòng thí nghiệm cao áp. Chủ nhiệm: Nguyễn Tùng Lâm. Mã số: T2011-02-CBT36. Năm: 2011. (Mar 19 2015 10:48PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu để chế tạo bộ nguồn dùng trong phòng thí nghiệm rơle, Bộ môn Hệ thống điện, Khoa Điện. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Hữu Hiếu. Thành viên: Phạm Văn KiênNguyễn Tùng LâmLê Hồng LâmNguyễn Hồng Việt Phương. Mã số: T2011-02-15. Năm: 2011. (Mar 19 2015 10:45PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Áp dụng phương pháp fuzzy entropy chọn lọc các đặc tính của phóng điện cục bộ trong mối nối cáp điện cao áp. Tác giả: Nguyễn Tùng Lâm*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 1. Trang: 38. Năm 2015. (Mar 23 2016 8:56AM)
[2]Bài báo: Kết hợp sử dụng đường cong PV và QV để phân tích ổn định điện áp hệ thống điện 500kV Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Tùng LâmLê Hữu Hùng Đinh Thành Việt, Ngô Văn Dưỡng, . TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 4. Trang: 158-165. Năm 2010. (Mar 19 2015 10:52PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn