Nguyễn Văn Nam
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,863

 
Mục này được 10066 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Nam
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  15/02/1984
Nơi sinh: Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
Quê quán Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện kỹ thuật; Tại: Trường ĐHBK Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Tại: Trường ĐH Bách Khoa - ĐHĐN
Dạy CN: Tự động hóa
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng anh
Địa chỉ liên hệ: Thôn Đại La - xã Hòa Sơn - huyện Hòa Vang - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 02363894882; Mobile: 0973987771
Email: nvnam@ute.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ năm 2006 đến năm 2014 làm việc tại Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng
- Từ năm 2015 đến năm 2016 làm việc tại Công ty CP Môi Trường Việt Nam
- Từ năm 2017 đến nay công tác tại Khoa điện trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Chế tạo mô hình phân loại, sắp xếp và kiểm tra sản phẩm phục vụ giảng dạy thực hành. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Nam. Mã số: T2017-06-59. Năm: 2018. (Jun 15 2020 11:51AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Chế tạo mô hình phân loại, sắp xếp và kiểm tra sản phẩm phục vụ giảng dạy thực hành. Tác giả: KS. Nguyễn Văn Nam, TS. Nguyễn Đức Quận. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 11(120).2017, Quyển 2. Trang: 78 - 81. Năm 2017. (Mar 19 2018 11:26PM)
[2]Bài báo: Ứng dụng truyền thông công nghiệp bằng tín hiệu cáp quang trong điều khiển trạm cấp nước khu du lịch Bà Nà. Tác giả: KS. Nguyễn Văn Nam, TS. Nguyễn Đức Quận. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 11(108).2016, Quyển 2. Trang: 116 - 122. Năm 2016. (Apr 14 2017 11:30AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn