Nguyễn Xuân Lãn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,487,945

 
Mục này được 22940 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Xuân Lãn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/05/1964
Nơi sinh: Phú Lộc
Quê quán Phú Lộc
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế công nghiệp; Tại:
Đơn vị công tác: Khoa Quản trị Kinh doanh; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Phó Chủ nhiệm khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2004; Chuyên ngành: Kinh tế; Tại: Trường Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội
Dạy CN: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực NC: - Marketing - Quản trị chiến lược
Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 3836934; Mobile: 0948687799
Email: lan.nguyenxuan@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 1986 đến 1994: Giảng viên Phân hiệu Đại học kinh tế Đà Nẵng
- Từ 1994 đến nay: Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu quản trị quan hệ khách hàng trong hoạt động marketing của các doanh nghiệp: từ lý thuyết đến thực tiễn. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Lãn. Thành viên: Đinh Thị Lệ TrâmLê Thị Minh Hằng. Mã số: BN2006. Năm: 2009. (Sep 5 2012 10:13AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Hoàn thiện phương pháp điều chỉnh giá trong hoạt động marketing. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Lãn. Thành viên: . Mã số: DN1999. Năm: 1999. (Sep 5 2012 10:09AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Sự tiến triển trong tiếp cận lý thuyết và thực hành marketing. Tác giả: Nguyen Xuân Lãn, Đinh Thị Lệ Trâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 4(21). Trang: 23-25. Năm 2007.
(Sep 5 2012 10:27AM)
[2]Bài báo: Một số ý kiến về việc sử dụng chiết khấu khối lượng trong chính sách định giá của các doanh nghiệp. Tác giả: Nguyen Xuân lãn. Tạp chí Kinh tế và phát triển, , tháng 8/.. Số: số 74. Trang: 15-17. Năm 2003. (Sep 5 2012 10:24AM)
[3]Bài báo: Hoàn thiện phương pháp điều chỉnh giá trong hoạt động marketing của các doanh nghiệp. . Tác giả: Nguyen Xuân Lãn
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Kinh tế dự báo, số 4 - 1999.
marriage affairs open i want an affair
. Số: 4. Trang: 10-12. Năm 1999.
(Sep 5 2012 10:21AM)
  
 Sách và giáo trình
(Sep 5 2012 10:40AM)(Sep 5 2012 10:42AM)(Sep 5 2012 10:38AM)(Sep 5 2012 10:36AM)(Sep 5 2012 10:34AM)(Sep 5 2012 10:31AM)(Sep 5 2012 10:32AM)(Sep 5 2012 10:29AM)
[1]Quản trị marketing – Định hướng giá trị Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Lãn, Võ Quang Trí, Đinh Thị Lệ Trâm, Phạm Ngọc Ái. Nơi XB: NXB Tài chính. Năm 2010.
[2]Hành vi người tiêu dùng Chủ biên: Nguyễn Xuân Lãn. Đồng tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Đường Thị Liên Hà. Nơi XB: NXB Tài chính. Năm 2010.
[3]Nghiên cứu marketing - lý thuyết và thực hành Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Lãn, Đặng Công Tuấn, Lê Văn Huy. Nơi XB: NXB Thống kê. Năm 2006.
[4]Quản trị học Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Lãn, Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Thj Loan. Nơi XB: NXB Thống Kê. Năm 2006.
[5]Nghiên cứu Marketing Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Lãn. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 2002.
[6]Marketing căn bản Chủ biên: Nguyễn Xuân Lãn. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 2000.
[7]Quản trị Marketing Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Lãn. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 1999.
[8]Quản trị Kinh doanh Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Lãn, Nguyễn Khoa Khôi
.
Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 1997.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản trị chiến lược
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Đại học.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Quản trị Marketing
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1991 Đại học và Cao học.  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[3]Nghiên cứu Marketịng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1991 Sinh viên Đại học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[4]Quản trị học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1990 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn