Nguyễn Hoàng Trung Hiếu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 14459 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hoàng Trung Hiếu
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  14/03/1986
Nơi sinh: Thành phố Huế
Quê quán Hiệp Hòa - Bắc Giang
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ sinh học; Tại: Đại học Khoa học – Đại học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Sinh học hệ thống môi trường; Tại: Đại học Kitakyushu
Dạy CN: Công nghệ sinh học tế bào thực vật
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Hóa, Đại học bách khoa. 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng.
Điện thoại: ; Mobile: 0965253101
Email: nhtrunghieu@dut.udn.vn; nhtrunghieu@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 11/2009 - 09/2012: Giảng dạy tại Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Hóa, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
- 10/2012 - 09/2014: Học thạc sĩ tại Trường Đại học Kitakyushu, Nhật Bản.
- 10/2014 - 09/2015: Giảng dạy tại Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Hóa, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
- 10/2015 - 09/2018: Học Tiến sĩ tại Trường Đại học Kitakyushu, Nhật Bản.
- 10/2018 - 04/2019: Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trường Đại học Kitakyushu, Nhật Bản.
- 05/2019 đến nay: Giảng dạy tại Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Hóa, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: Isolation and screening for Streptomyces strain capable of efficient keratin degradation. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Đông Phương. Thành viên: Nguyễn Hoàng Trung Hiếu. Mã số: GSGES. Năm: 2015. (Oct 6 2019 1:02AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Cảm ứng phát sinh phôi vô tính từ mẫu cấy lá cây bưởi trụ (Citrus Grandis L.). Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Trung Hiếu. Mã số: T2011-02-10. Năm: 2011. (Oct 6 2019 12:35AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu nhân giống vô tính cây hoa cẩm chướng (Dianthus caryophyllus L.). Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Trung Hiếu. Mã số: T2010. Năm: 2010. (Oct 6 2019 12:42AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tối ưu hóa khả năng tạo cụm chồi cho nhân nhanh in vitro ở cây hoa cẩm chướng (Dianthus caryophyllus L.). Tác giả: Lê Văn Tường Huân, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu. Báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Công nghệ Sinh học toàn quốc 2013, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Số: 2. Trang: 836-840. Năm 2013. (Sep 16 2019 10:07AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Enhanced elevations of hypo-osmotic shock-induced cytosolic and nucleic calcium concentrations in tobacco cells by pretreatment with dimethyl sulfoxide. Authors: Hieu TH Nguyen, François Bouteau, Christian Mazars, Masaki Kuse, Tomonori Kawano. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry (SCI). No: 83(2). Pages: 318-321. Year 2019. (Sep 20 2019 6:14PM)
[2]Article: Effect of different light spectra on the pigmentation of stored elephant garlic. Authors: Diego Comparini, Hieu TH Nguyen, Kota Ueda, Kyoshi Moritaka, Toshihiko Kihara, Tomonori Kawano. Journal of the Science of Food and Agriculture (SCIE). No: 98(7). Pages: 2598-2606. Year 2018. (Aug 22 2019 3:36PM)
[3]Article: Methanol induces cytosolic calcium variations, membrane depolarization and ethylene production in arabidopsis and tobacco. Authors: Daniel Tran, Aurélien Dauphin, Patrice Meimoun, Takashi Kadono, Hieu T H Nguyen,Delphine Arbelet-Bonnin, Tingting Zhao, Rafik Errakhi, Arnaud Lehner, Tomonori Kawano,François Bouteau. Annals of Botany (SCI). No: 122(5). Pages: 849-860. Year 2018. (Aug 22 2019 3:45PM)
[4]Article: The involvement of calmodulin and protein kinases in the upstream of cytosolic and nucleic calcium signaling induced by hypoosmotic shock in tobacco cells. Authors: HTH Nguyen, F Bouteau, C Mazars, M Kuse, T Kawano. Plant signaling & behavior (SCIE). No: 13(8). Pages: e1494467. Year 2018. (Sep 20 2019 6:13PM)
[5]Article: Indole-3-acetic acid-induced oxidative burst and an increase in cytosolic calcium ion concentration in rice suspension culture. Authors: Hieu T.H. Nguyen, Kenji Umemura, Tomonori Kawano. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry (SCI). No: 80(8). Pages: 1546-54. Year 2016. (Aug 22 2019 3:25PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Công nghệ tế bào thực vật
Ngành: Sinh học
 2019 Thạc sĩ  Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Hóa, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[2]Công nghệ tế bào thực vật
Ngành: Sinh học
 2010 Đại học  Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Hóa, Đại học Bách Khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn