Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='ntduong' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Nguyễn Thái Dương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 34,735,401

 
Mục này được 5406 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thái Dương
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  28/12/1986
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ khí chế tạo máy; Tại: Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Cao Đẳng Công nghệ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Lý luận và Thiết kế Cơ khí; Tại: Đại học Đông Nam
Lĩnh vực NC: Thiết kế tối ưu, thiết bị nâng chuyển.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3894883; Mobile: 0977.127.868
Email: ntduong.dct@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2009-2011: Giảng dạy tại khoa Cơ Khí, Trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng.
2011-7/2015: Học cao học tại Trường Đại học Đông Nam - Nam Kinh - Trung Quốc.
8/2015 đến nay: Giảng dạy tại khoa Cơ Khí, Trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng.
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Dynamic Simulaion for Cycloid Reducer Based On Workbench. Authors: Nguyen ThaiDuong, YunFei Chen. 东南大学机械工程学院优秀论文集. No: 第二版. Pages: 16-24. Year 2015. (Jan 18 2016 12:32PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn