Nguyễn Thái Dương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 17232 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thái Dương
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  28/12/1986
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ khí chế tạo máy; Tại: Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Lý luận và Thiết kế Cơ khí; Tại: Đại học Đông Nam
Dạy CN: Cơ khí chế tạo máy
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3894883; Mobile: 0977.127.868
Email: ntduong.dct@gmail.com; ntduong@ute.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2009-2011: Giảng dạy tại khoa Cơ Khí, Trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng.
2011-7/2015: Học cao học tại Trường Đại học Đông Nam - Nam Kinh - Trung Quốc.
8/2015 đến nay: Giảng dạy tại khoa Cơ Khí, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Tính toán thiết kế và khảo sát đặc tính động lực học bộ truyền bánh răng hành tinh. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thái Dương. Mã số: T2018 – 06 – 97. Năm: 2019. (Jun 7 2019 6:42PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng phần mềm Adams/View để phân tích rung động trong bộ truyền bánh răng Cycloid. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thái Dương. Mã số: T2017-06-48. Năm: 2017. (Mar 21 2018 4:25PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu tối ưu khả năng chịu tải bộ truyền bánh rang cycloid ứng dụng trong cánh tay Robot. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thái Dương. Mã số: T2016-06-10. Năm: 2016. (Dec 28 2017 8:31PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ADAMS/VIEW ĐỂ KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH ĐỘNG LỰC HỌC TRONG MÁY SÀNG RUNG. Tác giả: Nguyễn Thái Dương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Vol.18, No.5.2. Trang: 34-48. Năm 2020. (Jun 22 2020 11:58AM)
[2]Bài báo: PHÂN TÍCH LỰC VÀ ỨNG SUẤT TẠI CÁC ĐIỂM LIÊN KẾT CỦA THIẾT BỊ NÂNG MINI BẰNG PHẦN MỀM ADAMS/VIEW VÀ INVENTOR. Tác giả: Nguyen Thi Hai Van, Nguyen Le Van, Nguyen Thai Duong. Journal of Science and Technology - The University of DaNang, ISSN: 1859-1531. Số: Vol. 17, No. 1.2. Trang: 65-69. Năm 2019. (Jun 7 2019 6:32PM)
[3]Bài báo: Ứng dụng phần mềm Workbench và ADAMS/VIEW để phân tích chế độ làm việc đối với bánh răng hành tinh. Tác giả: Nguyễn Thái Dương. KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ LẦN THỨ V. Số: ISBN: 978-604-67-1103-2. Trang: 675 - 683. Năm 2018. (Oct 11 2018 10:08AM)
[4]Bài báo: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ CẢNH BÁO AN TOÀN TRÊN MÁY TIỆN KHI GIA CÔNG MẶT TRỤ NGOÀI BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHẠY DAO DỌC. Tác giả: Đào Thanh Hùng, Nguyễn Thái Dương, Nguyễn Anh Ngọc, Chu Đức Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội. Số: 47. Trang: 58-62. Năm 2018. (Oct 11 2018 10:17AM)
[5]Bài báo: Ứng dụng phần mềm MathCAD để xác định các đặc trưng động học và mô phỏng chuyển động cho cơ cấu dạng thanh truyền. Tác giả: Nguyễn Thái Dương, Đào Thanh Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp - Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Số: Vol 2, No 1. Trang: 419-426. Năm 2018. (Mar 23 2018 10:57PM)
[6]Bài báo: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ADAMS/VIEW ĐỂ KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH ĐỘNG LỰC HỌC TRONG BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG HÀNH TINH. Tác giả: ThS. Nguyễn Thái Dương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11(132) - Quyển 2. Trang: 15-18. Năm 2018. (Nov 17 2018 10:54AM)
[7]Bài báo: THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO ĐỒ GÁ HÀN - CẮT TỰ ĐỘNG THÉP ỐNG CÔNG SUẤT VỪA. Tác giả: Nguyễn Văn Chương, Nguyễn Thái Dương, Lưu Đức Bình, Đinh Minh Diệm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11(132) - Quyển 2. Trang: 10-14. Năm 2018. (Nov 17 2018 10:58AM)
[8]Bài báo: Khảo sát đặc tính động lực học trong bộ truyền bánh răng Cycloid dựa trên phần mềm Adams/View. Tác giả: ThS. Nguyễn Thái Dương; ThS. Đào Thanh Hùng. Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng. Số: Tập 11 số 4. Trang: 110-116. Năm 2017. (Dec 26 2017 10:26PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu khả năng chịu tải trong bộ truyền bánh rang cycloid. Tác giả: ThS. Nguyễn Thái Dương; ThS. Đào Thanh Hùng. Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Số: Đặc biệt tháng 3. Trang: 110-116. Năm 2017. (Dec 26 2017 5:28PM)
[10]Bài báo: Bộ truyền bánh răng Cycloid mới với khả năng chịu tải và rung động nổi bật. Tác giả: ThS. Nguyễn Thái Dương; ThS. Đào Thanh Hùng; ThS. Võ Quang Trường. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số đặc biệt 11(120). Trang: 41-45. Năm 2017. (Dec 26 2017 10:32PM)
[11]Bài báo: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM WORKBENCH VÀ ADAMS/VIEW ĐỂ PHÂN TÍCH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BÁNH RĂNG CYCLOID TRONG BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG CYCLOID BAO KÉP. Tác giả: ThS. Nguyễn Thái Dương. Kỷ yếu hội thảo quốc gia CITA 2017. Số: Lần thứ 6. Trang: 189-195. Năm 2017. (Dec 26 2017 10:36PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Modelling and Analysis of Thermomechanical Stress at Connected Areas of Mini-lifting equipment using Three Different Methods. Authors: Thi Hai Van Nguyen, Minh-Man Pham, Nguyen Le Van, Nguyen Thai Duong. International Journal of Engineering Research & Technology, ISSN: 2278-0181. No: Vol. 8 Issue 01. Pages: 233-237. Year 2019. (Jun 7 2019 6:38PM)
[2]Article: Dynamic Simulaion for Cycloid Reducer Based On Workbench. Authors: Nguyen ThaiDuong, YunFei Chen. 东南大学机械工程学院优秀论文集. No: 第二版. Pages: 16-24. Year 2015. (Jan 18 2016 12:32PM)
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2017. Năm: 2017.
[2] Giải 3 trong hoạt động KHCN năm 2017 - 2018. Năm: 2017.
[3] Giấy khen của BTV Công đoàn Trường Đại học SPKT Đà Nẵng. Năm: 2017.
[4] Giải 3 trong hoạt động KHCN năm 2018 - 2019. Năm: 2018.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2018. Năm: 2018.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn