Phan Thanh Sơn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,084,680

 
Mục này được 15500 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Thanh Sơn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  09/08/1987
Nơi sinh: Phú Lộc, Krong Năng, ĐăkLăk
Quê quán Vinh Giang, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công Nghệ Hóa học Dầu và Khí; Tại: Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Vật liệu Tiên tiến và Môi trường; Tại: Đại học Toulon-Var (Cộng Hòa Pháp) Liên kết Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia Hà Nội
Dạy CN: Quá Trình và Thiết Bị Công nghệ Hóa học
Lĩnh vực NC: Vật liệu mới, xúc tác vô cơ, vật liệu nano, mô phỏng & tính toán các quá trình truyền nhiệt, truyền khối
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Hóa, Trường Đại học Bách Khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Tháng 10/2010 đến tháng 1/2011: Giảng viên tập sự chuyên ngành Quá Trình và Thiết bị Công nghệ Hóa học thuộc Bộ môn Kỹ Thuật Dầu khí, Khoa Hóa, Trường Đại học Bách Khoa
Tháng 1/2011 đến tháng 9/2012: Giảng viên chuyên ngành Quá Trình và Thiết bị Công nghệ Hóa học thuộc Bộ môn Kỹ Thuật Dầu khí, Khoa Hóa, Trường Đại học Bách Khoa
Tháng 9/2012 đến tháng 6/2013: Học Cao học Trường Đại học Toulon - Var (Cộng Hòa Pháp) liên kết Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tháng 6/2013 đến 11/2015: Giảng viên chuyên ngành Quá Trình và Thiết bị Công nghệ Hóa học thuộc Bộ môn Kỹ Thuật Dầu khí, Khoa Hóa, Trường Đại học Bách Khoa
11/2015-nay: Giảng viên chuyên ngành Quá Trình và Thiết bị Công nghệ Hóa học thuộc Bộ môn Kỹ Thuật Dầu khí, Khoa Hóa, Trường Đại học Bách Khoa; Bí thư Liên Chi Đoàn khoa Hóa, trường Đại học Bách khoa.
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu đặc tính hấp phụ hydrocarbon của vật liệu xốp trên cơ sở ống nano carbon. Tác giả: Nguyễn Đình Minh Tuấn, Lê Phước Hải, Biện Quốc Đạo, Phan Thanh Sơn, Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 4A. Trang: 97-101. Năm 2015.
(Sep 9 2015 2:08PM)
[2]Bài báo: TÍNH KIỂM TRA HỆ SỐ TRUYỀN NHIỆT TRONG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM TRAO ĐỔI NHIỆT ỐNG LỒNG ỐNG. Tác giả: Lê Ngọc Trung, Phan Thanh Sơn. Tạp Chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1(50). Trang: 65-75. Năm 2012. (Apr 8 2014 2:18PM)
[3]Bài báo: TỔNG HỢP NANO TIO2 DẠNG ỐNG (TIO2 NANOTUBES) BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY NHIỆT. Tác giả: Phạm Như Phương, Phan Thanh Sơn, Lê Văn Long, Nguyễn Ngọc Tuân, Nguyễn Đình Lâm. Tạp Chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 42. Trang: 77-83. Năm 2011. (Apr 8 2014 2:15PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn