Phan Thị Thanh Trúc
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 16050 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Thị Thanh Trúc
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  06/08/1987
Nơi sinh: Yên Thành- Nghệ An
Quê quán Yên Thành- Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh; Tại: Đại học kinh tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Thạc sĩ; năm: 201; Chuyên ngành: Chính sách công; Tại: Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright
Dạy CN: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực NC: Quản trị nguồn nhân lực, Hành vi tổ chức
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại: ; Mobile: 0976 443 986
Email: thanhtruckontum@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2009 đến nay: công tác tại Phân hiệu đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành du lịch tỉnh Kon Tum. Chủ nhiệm: Phan Thị Thanh Trúc. Thành viên: A lăng Thớ, Phan Thị Nhung, Nguyễn Thị Ngọc Lợi, Nguyễn Tố Như. Mã số: Đ2015-08-19. Năm: 2016. (Nov 28 2016 8:10AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Những năng lực cần có của cán bộ quản lý cấp xã trên địa bàn người dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum. Chủ nhiệm: Alang Thớ. Thành viên: Phan Thị Thanh Trúc. Mã số: Đ2013-09-01. Năm: 2014. (Sep 12 2014 8:04AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Ảnh hưởng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến sự cam kết làm việc của nhân viên- nghiên cứu tại Kon Tum. Chủ nhiệm: Phan Thị Thanh Trúc. Mã số: P2014-KH-04. Năm: 2014. (Jun 29 2016 7:48AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị học. Chủ nhiệm: Phan Thị Thanh Trúc. Mã số: Ph2010-kh-01. Năm: 2010. (Sep 12 2014 8:01AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Lãng phí sản xuất tại các doanh nghiệp chế biến tinh bột sắn khu vực Tây Nguyên. Tác giả: Phan Thị Thanh Trúc, Nguyễn Ngọc Thảo Vy. VNU Journal of Science: Policy and Management Studies. Số: Vol. 35, No. 1 (2019) 1-10. Trang: 1-10. Năm 2019. (Jul 3 2020 8:01AM)
[2]Bài báo: Năng lực cạnh tranh của các nông sản chủ lực tỉnh Kon Tum. Tác giả: ThS. Phan Thị Thanh Trúc*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 2, 2019. Trang: 15. Năm 2019. (May 13 2019 10:22AM)
[3]Bài báo: Đánh giá năng lực cạnh tranh ngành du lịch tỉnh Kon Tum. Tác giả: Nguyễn Lê Bảo Ngọc, Phan Thị Thanh Trúc,. Tạp chí khoa học công nghệ đại học Đà Nẵng. Số: số 02. Trang: 110-115. Năm 2017. (Feb 22 2018 6:44AM)
[4]Tham luận: Cách mạng 4.0 và sự thay đổi kỹ năng của người lao động. Tác giả: Phan Thị Thanh Trúc. Hội thảo quốc gia khoa học quản trị kinh doanh lần thứ VI COMB 2017. Trang: 408-412. Năm 2017. (Jun 23 2018 7:00AM)
[5]Bài báo: NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH TỈNH KON TUM. Tác giả: ThS. Phan Thị Thanh Trúc*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(101).2016. Trang: 142. Năm 2016. (Jun 6 2016 3:00PM)
[6]Bài báo: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ TRÊN ĐỊA BÀN BẮC TÂY NGUYÊN. Tác giả: ThS. Phan Thị Thanh Trúc*; ThS. Nguyễn Viết Tuấn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 10(107).2016. Trang: 456. Năm 2016. (Nov 28 2016 10:56AM)
[7]Bài báo: Giải pháp tổ chức kênh phân phối hoa xứ lạnh Măng Đen. Tác giả: ThS. Phan Thị Thanh Trúc*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(105).2016. Trang: 118. Năm 2016. (Oct 5 2016 4:04PM)
[8]Bài báo: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TÂY NGUYÊN. Tác giả: Nguyễn Tố Như, Phan Thị Thanh Trúc. Tạp chí khoa học sư phạm hà Nội. Số: 8/2016. Trang: 12-24. Năm 2016. (Nov 28 2016 8:12AM)
[9]Bài báo: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hành chính công tại tỉnh Kon Tum. Tác giả: Phan Thị Thanh Trúc. Tạp chí khoa học công nghệ tỉnh Kon Tum. Số: 2/2016. Trang: 24-32. Năm 2016. (Jun 29 2016 7:52AM)
[10]Bài báo: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI KON TUM. Tác giả: Phan Thị Thanh Trúc*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 2(99).2016. Trang: 58. Năm 2016. (Apr 7 2016 3:46PM)
[11]Bài báo: Giải pháp phát triển nhóm nghiên cứu các nhà khoa học tại các trường đại học khu vực Tây Nguyên. Tác giả: Phan Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Ngọc Lợi. Tạp chí khoa học đại học quốc gia Hà Nội. Số: 02/2016. Trang: 111-134. Năm 2016. (Jun 29 2016 7:53AM)
[12]Tham luận: Nhóm nghiên cứu giảng dạy- mô hình quản trị đại học tiên tiến. Tác giả: Phan Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Ngọc Lợi. Tập san Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Trang: 134-142. Năm 2016. (Jun 29 2016 7:56AM)
[13]Tham luận: Chính sách thúc đẩy công tác nghiên cứu và mạng lưới nghiên cứu ở Tây Nguyên. Tác giả: Đồng tác giả. Hội Thảo Tây Nguyên- Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Trang: 111-121. Năm 2015. (Jun 28 2016 4:32PM)
[14]Bài báo: Những năng lực cần thiết của cán bộ quản lý trên địa bàn người dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum. Tác giả: Phan Thị Thanh Trúc. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 10. Trang: 81-86. Năm 2014.
(Feb 27 2015 11:00AM)
[15]Tham luận: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho khu du lịch sinh thái Măng Đen tỉnh Kon Tum. Tác giả: Phan Thị Thanh Trúc. Hội thảo Măng Đen
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Trang: 87-105. Năm 2013.
(Sep 16 2014 4:25PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Leadership competency assessments affect the cohesion of the team staff Personnel Research at enterprises of agro-processing industries in the Central Highlands. Authors: Đồng tác giả. Hội thảo quốc tế các nhà khoa học trẻ Việt Nam lần thứ I- Đại học quốc gia Hà Nội. Pages: 659-677. Year 2015. (Jun 28 2016 4:36PM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen Giám đốc phân hiệu năm học 2014-2015. Số: Quyết định Số 254/PHKT. Năm: 2015.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2015-2016. Năm: 2016.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2016-2017. Số: Quyết định số 2726. Năm: 2017.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2017-2018. Số: Quyết định số 3044/ QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2018-2019. Số: Quyết định số 2770/ QĐ- ĐHĐN. Năm: 2019.
[6] Giấy khen công đoàn đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2018-2019. Số: Quyết định khen thưởng số 07/ QĐ- CDĐHĐN. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản trị học, Quản trị nguồn nhân lực, Phát triển kỹ năng quản trị
Ngành: Khoa học quản lý
 2009 Sinh viên  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn