Trần Duy Chung
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,704,257

 
Mục này được 26893 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Duy Chung
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  11/08/1975
Nơi sinh: Tuy Phước - Bình Định
Quê quán Tuy Phước
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện tử; Tại: Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Điện tử viễn thông
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: 48 Cao Thắng, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363894882; Mobile: 0906525222
Email: tdchung1974@gmail.com; tdchung@ute.udn.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO MÔ HÌNH THỰC HÀNH ỨNG DỤNG IoT DÙNG TRONG GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Chủ nhiệm: Trần Duy Chung. Mã số: T2020-06-156. Năm: 2021. (Jun 21 2021 3:00PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỰC HÀNH VỀ HỆ THỐNG RFID KẾT HỢP IoT DÙNG TRONG GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Chủ nhiệm: Trần Duy Chung. Thành viên: Nguyễn Thị Thúy Hoài, Nguyễn Văn Phát. Mã số: T2018 - 06 - 85. Năm: 2018. (Jun 4 2020 2:06PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng công nghệ RFID tích hợp IoT trong quản lý phòng thí nghiệm đa chức năng. Chủ nhiệm: Trần Duy Chung. Thành viên: Hoàng Bá Đại Nghĩa. Mã số: T2017 - 06 - 60. Năm: 2017. (Jun 4 2020 2:01PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng mô hình thực hành về Hệ thống Truyền hình cáp (THC) hữu tuyến HFC (Hyprid Fiber/Coaxial Network) dùng trong giảng dạy tại Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. HOÀNG DŨNG. Thành viên: Trần Duy Chung, Cao Nguyễn Khoa Nam. Mã số: Đ2015-06-18. Năm: 2016. (Sep 27 2016 9:42PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ XE MÁY THÔNG QUA HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU (GPS) VÀ SÓNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG. Chủ nhiệm: TRẦN DUY CHUNG. Thành viên: CAO NGUYỄN KHOA NAM, ĐỖ PHÚ HUY. Mã số: T2016-06-20. Năm: 2016. (Sep 27 2016 10:15PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH VIDEO CASSETTE RECORD. Chủ nhiệm: TRẦN DUY CHUNG. Mã số: 1601/ĐHĐN. Năm: 2001. (Sep 27 2016 10:11PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chế tạo thiết bị thực hành máy thu hình. Chủ nhiệm: TRẦN DUY CHUNG. Mã số: 1400/ĐHĐN. Năm: 2000. (Sep 27 2016 10:09PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng công nghệ RFID tích hợp IoT trong quản lý phòng thí nghiệm đa chức năng. Tác giả: Trần Duy Chung, Hoàng Bá Đại Nghĩa. tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số11(120). Trang: T25-28. Năm 2017. (Jun 4 2020 1:50PM)
[2]Bài báo: ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN HÀNH TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG VẬN TẢI. Tác giả: Trần Duy Chung. Tạp chí khoa học - Trường Đại học Quy Nhơn, ISSN: 1859-0357. Số: 3. Trang: 25-33. Năm 2017. (Feb 21 2017 9:14AM)
[3]Bài báo: GIẢI PHÁP THỰC NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRUYỀN DẪN TÍN HIỆU INTERNET TRÊN MẠNG TRUYỀN HÌNH CÁP HFC (HYBRID FIBER COAXIAL). Tác giả: Hoàng Dũng, Trần Duy Chung, Cao Nguyễn Khoa Nam. TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 9(106). Trang: 10-16. Năm 2016. (Sep 27 2016 9:40PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: An Ultraviolet C Light-Emitting Robot Design for Disinfection in the Operating Room. Authors: Nguyen Duy Minh Phan, Ngo Quoc Huy Tran, Le Anh Doan, Duy Chung Tran, Van Sanh Huynh, Quang Truong Vo, Duc Long Nguyen, and Qui Tra Phan
. Lecture Notes in Electrical Engineering. No: 730. Pages: 185 - 196. Year 2021.
(Jul 22 2021 1:47PM)
[2]Article: Safe Navigation for Indoor Mobile Robot Based on IoT Information. Authors: Trần Duy Chung. The 6th National Scientific Conference on Applying New Technology in Green Buildings (ATiGB 2020). No: 978-1-7281-8658-0/20/$31.00 ©2020 IEEE. Pages: 142-146. Year 2021. (Jun 21 2021 3:10PM)
[3]Article: BUILDING RFID SYSTEM COMBINED IoT IN TEACHING PRACTICE. Authors: Tran Duy Chung, Nguyen Thi Thuy Hoai, Nguyen Van Phat. International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology (IJARCET). No: Volume 15. Pages: Issue 03. Year 2019. (Jun 4 2020 1:37PM)
  
 Sách và giáo trình
[1]HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ Chủ biên: TS. Phan Nguyễn Duy Ninh, TS Trần Ngô Quốc Huy. Đồng tác giả: TS. Đoàn Lê Anh, TS. Trần Ngọc Hoàng, ThS. Trần Duy Chung, ThS. Võ Quang Trường, ThS. Nguyễn Thị Thanh Vi. Nơi XB: NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC KÝ THUẬT. Năm 2021.(Jul 22 2021 1:56PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ thuật truyền hình, Điện tử Công suất
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2019 Đại hoc  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại Học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn