Trần Thị Kim Phương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 28,752,051

 
Mục này được 7337 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Kim Phương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  19/07/1990
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Phường Phước Mỹ- Quận Sơn Trà- Thành Phố Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản Trị Kinh Doanh Du Lịch- Dịch Vụ; Tại: Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Du lịch; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Trường đại học khoa học và kỹ thuật Nam Đài
Dạy CN: Quản Trị Kinh Doanh Du Lịch- Dịch Vụ
Lĩnh vực NC: Nghiên cứu định lượng (chất lượng dịch vụ, sự hài lòng, hành vi khách hàng, du lịch..)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Du Lịch- Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng (71 Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng)
Điện thoại: 0511.3958726; Mobile: 0903517108
Email: phuong.ttk@due.edu.vn; kimphuong197@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 + 2008- 2012: Sinh viên Khoa Thương Mại- Du Lịch, Trường Đại học Kinh Tế Đà Nẵng.
+ 2012 - nay: Giảng viên khoa Du Lịch, Trường Đại học Kinh Tế Đà Nẵng.
+ 2014 - 2016: Học viên cao học Quản trị kinh doanh toàn cầu, Trường Đại Học Khoa Học và Kỹ Thuật Nam Đài, Đài Loan
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu và dự định mua: Trường hợp thương hiệu Heineken tại thị trường bia Việt Nam. Tác giả: Trần Trung Vinh, Lê Văn Huy, Trần Thị Kim Phương. Tạp chí Kinh Tế & Phát triển. Số: 237. Trang: 83-94. Năm 2017. (Mar 27 2017 9:21PM)
[2]Tham luận: Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá sự ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ, hình ảnh doanh nghiệp, giá cảm nhận đến sự hài lòng và ý định mua của hành khách đối với hãng hàng không Quốc Gia Việt Nam - Vietnam Airlines. Tác giả: Trần Thị Kim Phương, Trần Trung Vinh. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia thống kê và tin học ứng dụng. Trang: 598-612. Năm 2016. (Nov 21 2016 9:41PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Moderating Effects of Visit Frequency and Gender on the Relationships between Destination Perceived Quality, Tourist Satisfaction and Word- of- Mouth: A Conceptual Framework. Authors: Tz-Li Wang, Trần Thị Kim Phương, Trần Trung Vinh. Proceeding of World Conference on Business and Management 2016. Pages: 560-568. Year 2016. (Jul 26 2016 12:36AM)
[2]Presentations: Examining the mediating role of tourist satisfaction in the relationship between destination brand image and tourist loyalty: A conceptual model. Authors: Trần Thị Kim Phương, Trần Trung Vinh, Nguyễn Ký Viễn, Nguyễn Thị Phượng. Proceeding- The 12th international conference on knowledge- based economy and global management. Pages: 389 - 396. Year 2016. (Nov 23 2016 11:00PM)
[3]Presentations: Relationships between service quality, image of business, price, customer satisfaction and purchase intention for customer. Evidence from Chian- Ci Shabu Shabu restaurant, Tainan, Taiwan. Authors: Fenghueih Huarng, Tran Thi Kim Phuong, Hsu Pao- Hsin, Javkhlan Ganbold.. Proceeding- The eleventh international conference on knowledge- based economy and global management. Pages: 485- 497. Year 2015. (Jul 26 2016 12:51AM)
  
 Khen thưởng
[1] Bằng Khen của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Đại Học Đà Nẵng- Ban Chấp Hành Đoàn Trường Đại Học Kinh Tế vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2012- 2013. Số: 79/QĐ/ĐTN. Năm: 2013.
[2] Bằng Khen của Hiệu Trưởng Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2013 - 2014. Số: 224/QĐ - ĐHKT. Năm: 2014.
[3] Bằng Khen của Hiệu Trưởng Trường Đại Học Khoa Học và Kỹ Thuật Nam Đài, Đài Loan vì hoàn thành xuất sắc khoá học thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh toàn cầu với danh hiệu: Thủ Khoa Chuyên Ngành. Năm: 2016.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn