Trần Thị Phương Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 28,646,701

 
Mục này được 8538 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Phương Anh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  05/05/1981
Nơi sinh: Bệnh viện Long Anh - Tỉnh Long An
Quê quán Xã Vĩnh Sơn - Huyện Vĩnh Linh - Tỉnh Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Cầu Đường; Tại: Trường Đại học Bách Khoa - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Xây dựng Công trình Giao thông và Công trình thủy; Tại: Cộng hòa Pháp
Dạy CN: Giảng dạy các môn chuyên ngành Đường ô tô - Khoa Xây dựng Cầu Đường
Lĩnh vực NC: Giao thông đô thị, tổ chức điều khiển giao thông, kỹ thuật giao thông.
Ngoại ngữ: Pháp, Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa XDCĐ - Trường Đại học Bách Khoa - 54 Nguyễn Lương Bằng - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (05113)841297; Mobile: 0913021434
Email: phuonganhxdcd@gmail.com; ttpanh@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 9/1999-6/2004 : Sinh viên khoa Xây dựng Cầu Đường - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
6/2004-4/2005 : Kỹ sư - Nhân viên - Phòng Thiết kế - Công ty CPTV ĐTXD CTGT Quảng Trị
4/2005-9/2006 : Trợ giảng - Khoa Xây dựng Cầu Đường - Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
9/2006-2/2008 : Giảng viên - Khoa Xây dựng Cầu Đường - Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
2/2008-10/2010: Học viên cao học - Trường Đại học Nantes - Pháp
10/2010 đến nay: Giảng viên - Khoa Xây dựng Cầu Đường - Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo an toàn giao thông trên mạng lưới đường bộ đi qua các tỉnh khu vực miền Trung.. Chủ nhiệm: PGS.TS Phan Cao Thọ. Thành viên: .TS. Trần Hoàng Vũ, ThS Ngô Thị Mỵ, ThS Trần Thị Phương Anh, KS Hoàng Bá Đại Nghĩa. Mã số: Mã số: DD2015-06-22. Năm: 2016. (Oct 21 2016 9:19AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu giải pháp nâng cao an toàn giao thông và chống ùn tắc ở một số đô thị lớn Việt Nam. Chủ nhiệm: TS Phan Cao Thọ. Thành viên: Võ Đức Hoàng, Võ Hải Lăng, Lê Thành Hưng, Nguyễn Thanh Cường, Dương Minh Châu, Trần Thị Thu Thảo, Trần Trung Việt, Phạm Ngọc Phương, Trần Thị Phương Anh, Nguyễn Văn Tê Rôn. Mã số: B2009-TDA01-02-TRIG. Năm: 2010. (Nov 28 2014 12:02PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu các giải pháp thiết kế nút giao thông cùng mức trong điều kiện giao thông đô thị Việt Nam. Chủ nhiệm: TS Phan Cao Thọ. Thành viên: Võ Đức Hoàng, Hoàng Phương Tùng, Võ Hải Lăng, Trần Thị Phương Anh. Mã số: B2006 - ĐN 02-16. Năm: 2008. (Nov 28 2014 12:06PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Xây dựng hệ thống cảnh báo ùn tắc và tai nạn giao thông trong đô thị Việt Nam. Tác giả: Phan Cao Tho, Tran Thi Phuong Anh, Hoang Trung Thanh, Phan Mai Trung.. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 7(104). Trang: 17-21. Năm 2016. (Oct 21 2016 9:23AM)
[2]Bài báo: Phạm vi sử dụng tín hiệu đèn tại nút giao thông vòng đảo ở thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Vũ Quí Lộc; Phan Cao Thọ; Trần Thị Phương Anh ;. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN;
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Số 01(86).2015. Trang: 69. Năm 2015.
(Jun 5 2015 8:27PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu đề xuất các trị số đặc trưng cường độ của BTN chặt 12,5 và 19 trong tính toán thiết kế kết cấu mặt đường. Tác giả: Nguyễn Thanh Cường, Trần Thị Phương Anh, Phạm Ngọc Phương. Tạp chí khoa học công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11/2015. Trang: 24-28. Năm 2015. (Apr 13 2016 10:32PM)
[4]Bài báo: Quy hoạch tổ chức và điều khiển giao thông theo hướng phát triển xanh và bền vững. Tác giả: Phan Cao Thọ, Trần Thị Phương Anh, Nguyễn Thanh Cường, Phạm Ngọc Phương. Tạp chí khoa học công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11/2015. Trang: 183-189. Năm 2015. (Apr 13 2016 10:07PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải nhất - Giải thưởng Loa Thành lần thứ 16 - Dành cho SV có ĐATN xuất sắc

 Kỹ thuật

 2004

 87/2004/QĐ/GTLT

 Hội đồng giải thưởng Loa Thành lần thứ 16: Bộ Xây dựng, Bộ GD Đào tạo, Đoàn TNCS HCM, Hội XDVN, Hội KTS VN

viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
[2] Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo

 Kỹ thuật

 2004

 887NQ/TWĐTN

 BCH Trung ương ĐTN CSHCM

  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen "Đã có thành tích tốt trong hoạt động CĐ năm học 2010-2011". Số: 114/QĐ/TVCĐ. Năm: 2011.
[2] Giấy khen "Đạt thành tích xuất sắc năm học 2014-2015". Số: 313/2011/KT. Năm: 2011.
[3] Giấy khen "Đã có thành tích tốt trong hoạt động CĐ năm học 2011-2012". Số: 130/QĐ/TVCĐ. Năm: 2012.
[4] Giấy khen "Đã có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động công đoàn khóa VII, NK 2011-2013". Số: 156/QĐ/TVCĐ. Năm: 2012.
[5] Giấy khen "Đã có thành tích tốt trong hoạt động CĐ năm học 2012-2013". Số: 175/QĐ/TVCĐ. Năm: 2013.
[6] Giấy khen "Đã có thành tích XS trong hoạt động CĐ năm học 2013-2014". Số: 225/QĐKT-CĐĐHĐN. Năm: 2014.
[7] Giấy khen "Đạt thành tích xuất sắc năm học 2010-2011". Năm: 2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn