Trần Thị Hương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,216,231

 
Mục này được 38112 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Hương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  11/00/1978
Nơi sinh: Vũ Thư, Thái Bình
Quê quán Thái Binh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện-Điện tử; Tại:
Đơn vị công tác: Khoa Điện tử Viễn thông; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Điện điện Tử; Tại: Học viện công nghệ Tokyo, Nhật Bản
Dạy CN: Viễn thông
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nhật
Địa chỉ liên hệ: K188/9 Hải Phòng, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-3750-661; Mobile: 0123-566-1559
Email: tranhuong@dut.edu.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu máy thu GPS sử dụng kỹ thuật Software Defined Radio. Chủ nhiệm: TS. Trần Thị Hương. Thành viên: TS. Trần Thị Hương. Mã số: Đ2014-02-99. Năm: 2014. (Jun 2 2015 12:07PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Đo đạc đặc tính của vật liệu điện bằng phương pháp cộng hưởng. Chủ nhiệm: Ts. Trần Thị Hương. Thành viên: Ts. Bùi Thị Minh Tú Ts. Nguyễn Lê Hùng. Mã số: Đ2011-02-11. Năm: 2011. (Apr 25 2011 4:58PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Cải tiến anten PIFA cho thiết bị di động 3G. Tác giả: Trần Thị Hương, Nguyễn Thanh Hằng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Hội thảo quốc gia 2014 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin ECIT 2014
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Trang: 407-411. Năm 2014.
(Jun 2 2015 1:05PM)
[2]Bài báo: STRUCTURE ENHANCEMENTS OF PIFA FOR 3G MOBILE DEVICES. Tác giả: Nguyễn Thanh Hằng*; TS. Trần Thị Hương*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(85).2014, Quyển 1. Trang: 39. Năm 2014. (Feb 26 2015 9:44AM)
[3]Bài báo: Two-Way Relay Networks with SDMA: Precoding Design and Power Allocation. Tác giả: Vien Nguyen Duy Nhat, Hung Nguyen Le, Chien Tang Tan, Tran Thi Huong, Bui Thi Minh Tu, Nguyen Hong Giang. The First NAFOSTED Conference on Information and Computer Science. Số: 1. Trang: 243-252. Năm 2014. (Jun 17 2014 4:37PM)
[4]Bài báo: ĐÁNH GIÁ CÁC THUẬT TOÁN DÒ TÌM TRONG MÁY THU GPS SỬ DỤNG KỸ THUẬT VÔ TUYẾN ĐỊNH NGHĨA BẰNG PHẦN MỀM. Tác giả: TS. Trần Thị Hương*; Nguyễn Trí Phước*
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: Số 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 39. Năm 2014.
(May 6 2014 5:00PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Evaluation of Acquisition Algorithms in GPS Receiver Using Software Defined Radio Technology. Authors: Trần Thị Hương, Nguyễn Trí Phước. Vietnam-Japan International Symposium on Antennas and Propagation (VJIASAP 2014). Pages: 333-338. Year 2014. (Jun 17 2014 4:20PM)
[2]Presentations: A Brief Introduction to Flexible Magnetically-Coupled Resonant Wireless Power Transmission Systems. Authors: Huy Hoang, Tran Thi Huong, Jingook Kim, Franklin Bien. Vietnam-Japan International Symposium on Antennas and Propagation (VJIASAP 2014). Pages: 178-190. Year 2014. (Jun 17 2014 4:24PM)
[3]Presentations: Two-Way Relay Networks with SDMA: Precoding Design and Power Allocation. Authors: Vien Nguyen Duy Nhat, Hung Nguyen Le, Chien Tang Tan, Tran Thi Huong, Bui Thi Minh Tu, Nguyen Hong Giang
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. The First NAFOSTED Conference on Information and Computer Science. Pages: 243-252. Year 2014. (Jun 17 2014 4:35PM)
[4]Presentations: Group Working Model for a Large Class. Authors: Bui Thi Minh Tu, Tran Thi Huong. 2013 International Workshop on Excellent Engineering Education
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Pages: 12-19. Year 2013.
(Jun 17 2014 4:39PM)
[5]Article: Evaluation of Effective Conductivity of  Copper- Clad Dielectric Laminate Substrates in Millimeter- Wave Band using a Whispering Gallery Mode Resonator. Authors: Tran Thi Huong, Yuanfeng She, Jiro Hirokawa, Kimio Sakurai, Yoshinori Kogami, Makoto Ando. IEICE Trans. Electron
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. No: Vol.E92-C. Year 2009.
(Feb 11 2011 1:51AM)
[6]Presentations: Accuracy Enhancement of the Whispering Gallery Mode Resonator Method Using Substrates with Identical Sizes to Measure the Conductivity and the Complex Permittivity. Authors: Tran Thi Huong, Jiro Hirokawa, Yoshinori Kogami, and Makoto Ando. IEEE AP-S International Symposium and USNC/URSI National Radio Science Meeting
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Year 2008.
(Feb 11 2011 2:13AM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Trần Thị Hương

 Kỹ thuật

 2005

 

 Hội thảo quốc tế về Antenna và truyền sóng tại Seoul, Hàn Quốc

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn