Thân Vĩnh Dự
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,482,397

 
Mục này được 18222 lượt người xem
Họ và tên:  Thân Vĩnh Dự
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/06/1983
Nơi sinh: Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam
Quê quán Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng cầu đường; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật Xây Dựng; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Đường ôtô và đường đô thị; Tại: Trường Đại học Xây dựng
Dạy CN: Công nghệ Kỹ thuật giao thông, Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: 48 Đào Tấn, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 02363574345; Mobile: 0905534456
Email: thanvinhdu@gmail.com; tvdu@dct.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 12/2006 đến nay: Giảng viên Bộ môn Công nghệ Cầu đường, Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Cao đẳng Công nghệ.
- Từ 08/2008-10/2010: Học viên cao học chuyên ngành Đường ôtô và đường đô thị, Trường Đại học Xây dựng
- Từ 03/2011-12/2013: Trưởng Bộ môn, Bộ môn Công nghệ Cầu đường, Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Cao đẳng Công nghệ.
- 05/2012: Thực tập ngắn hạn tại Trường Đại học Công nghệ Trung Hoa và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc Gia Cao Hùng, Đài Loan.
- Từ 10/2013 đến nay: Nghiên cứu sinh tại Đại học Cầu đường Quốc gia Paris - chuyên ngành Địa kỹ thuật.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xác định chiều dài hợp lý của bản chuyển tiếp để khắc phục hiện tượng lún không đều tại một số cầu trung trên quốc lộ 1A, Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Văn Bảo Nguyên. Thành viên: ThS. Thân Vĩnh Dự. Mã số: T2012-06-16. Năm: 2012. (Jan 16 2013 1:50PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế hợp lý tấm bê tông xi măng mặt đường bê tông xi măng trạm thu phí, đề xuất áp dụng tại trạm thu phí Hòa Phước, Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: KS. Huỳnh Võ Duyên Anh. Thành viên: ThS. Thân Vĩnh Dự. Mã số: T2012-06-17. Năm: 2012. (Jan 16 2013 1:56PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xử lý đoạn chuyển tiếp đầu cầu trên đường ôtô cao tốc bằng phương pháp cọc. Chủ nhiệm: ThS. Thân Vĩnh Dự. Mã số: T2011-06-01. Năm: 2011. (Nov 7 2011 8:09PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Lập trình thiết kế móng nông trên MathCAD. Chủ nhiệm: ThS. Thân Vĩnh Dự. Thành viên: ThS. Nguyễn Tiến Dũng. Mã số: T2010-06-05. Năm: 2010. (Dec 29 2010 9:06PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sử dụng giải pháp cọc cát đầm chặt (SCP) để xử lý ổn định nền đường đắp qua vùng đất yếu. Chủ nhiệm: KS. Cao Thị Xuân Mỹ. Thành viên: ThS. Thân Vĩnh Dự. Mã số: T2010-06-21. Năm: 2010. (Dec 29 2010 9:09PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu lựa chọn phần mềm lập Ebook Hướng dẫn giải bài tập Nền và Móng. Chủ nhiệm: KS. Thân Vĩnh Dự. Thành viên: ThS. Nguyễn Tiến Dũng. Mã số: T2009-06-62. Năm: 2009. (Dec 29 2010 9:04PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Xác định chiều dài hợp lý của bản chuyển tiếp đầu cầu khi khảo sát phân bố lún theo phương dọc. Tác giả: ThS. Thân Vĩnh Dự, KS. Nguyễn Văn Bảo Nguyên
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Giao thông vận tải
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 03. Trang: 27-29, 43. Năm 2013.
(May 28 2013 6:13AM)
[2]Bài báo: Xử lý hiện tượng lún không đều của đoạn chuyển tiếp giữa đường và công trình trên đường ô tô cao tốc bằng phương pháp cọc mũ kết hợp cọc đất-xi măng. Tác giả: ThS. Thân Vĩnh Dự; ThS. Trần Đức Long
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 12(61), quyển 2. Trang: 43-49. Năm 2012.
(Mar 5 2013 1:49PM)
[3]Bài báo: Xử lý hiện tượng lún không đều của đoạn chuyển tiếp đầu cầu trên đường ô tô cao tốc bằng phương pháp cọc mũ. Tác giả: ThS. Thân Vĩnh Dự, TS. Bùi Phú Doanh. Tạp chí Giao thông Vận tải
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: tháng 1+2. Trang: 42-45. Năm 2012.
(Feb 6 2012 11:08PM)
[4]Bài báo: Xác định phạm vi đoạn chuyển tiếp giữa nền đường và công trình trên đường ôtô cao tốc. Tác giả: ThS. Thân Vĩnh Dự, TS. Bùi Phú Doanh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Cầu đường Việt Nam
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 4. Trang: 17-21. Năm 2011.
(May 11 2011 9:36PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu xử lý nền đất yếu đường Nguyễn Hữu Thọ đi Hòa Quý, Tp. Đà Nẵng bằng phương pháp cọc cát đầm
.
Tác giả: ThS. Thân Vĩnh Dự
. Tập san Khoa học và Công nghệ, Trường Cao đẳng Công nghệ. Số: 2011. Trang: 24-30. Năm 2011.
(May 18 2011 8:15PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Back-analysis of Head-down tests on two instrumented bored piles. Authors: Hai N. M, Du T. V., Quang T. T, Viet L. H., Phuong N. T. and Ngoc P. V.. The 1st International Conference on Foundation and Soft Ground Engineering Challenges in Mekong Delta (ISBN 978-604-82-0017-6), Thu Dau Mot Univ., Binh Duong, Vietnam. No: 6. Pages: 153-158. Year 2013. (Jun 9 2013 4:12PM)
  
 Sách và giáo trình
(May 18 2011 8:19PM)(May 18 2011 8:18PM)(May 18 2011 8:18PM)
[1]Nền móng
Chủ biên: ThS. Thân Vĩnh Dự. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Giáo trình nội bộ Trường Cao đẳng Công nghệ. Năm 2009.
[2]Địa kỹ thuật xây dựng
Chủ biên: ThS. Thân Vĩnh Dự. Nơi XB: Giáo trình nội bộ Trường Cao đẳng Công nghệ. Năm 2008.
[3]Thi công và khai thác đường ôtô
Chủ biên: ThS. Thân Vĩnh Dự. Nơi XB: Giáo trình nội bộ Trường Cao đẳng Công nghệ. Năm 2007.
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Chủ tịch Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ năm học 2007-2008. Năm: 2008.
[2] Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2009-2010. Số: 5124/QĐKT. Năm: 2010.
[3] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2010-2011. Số: 6065/QĐKT. Năm: 2011.
[4] Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2010-2011. Số: 664/QĐKT. Năm: 2011.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2012-2013. Năm: 2013.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Địa kỹ thuật xây dựng, Nền móng
Ngành: Xây dựng
 2008 Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ
[2]Thi công và khai thác đường
Ngành: Xây dựng
 2007 Cao đẳng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Cao đẳng Công nghệ
  
 Thông tin khác
  1. Chứng chỉ hoàn thành khóa học nâng cao về "Thiết kế, Thi công, Nghiệm thu Móng cọc và Công trình ngầm" do Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam cấp ngày 30/07/2011.
2. Chứng chỉ hoàn thành khóa học "Xu hướng phát triển và công nghệ gần đây trong lĩnh vực xây dựng" do Trường Đại học Công nghệ Trung Hoa (China University of Technology), Đài Loan cấp ngày 26/05/2012.
3. Chứng chỉ hoàn thành khóa học "Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo các ngành Kỹ thuật Xây dựng" do Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Cao Hùng (NKFUST) cấp ngày 31/05/2012.
viagra coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs discount coupons for viagra
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn